Posts Tagged ‘ Comisión Nacional de Ética ’

Resultados provisionais da segunda volta das Primarias á Secretaría Xeral Provincial

Concluído o proceso de escrutinio da segunda volta das primarias, celebrada o 30 de decembro de 2017, para elixi-la Secretaría Xeral da Agrupación Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense, producíronse os seguintes resultados:

- Votos emitidos: 1.030
- Votos en branco: 14 (1,36%)
- Votos nulos: 1 (0,10%)
- Votos a Rafael Rodríguez Villarino: 663 (64,37%)
- Votos a Noela Blanco Rodríguez: 352 (34,17%)

Á vista dos mesmos, a Comisión Nacional de Ética, sendo as 21:10 horas do día 30 de decembro de 2017, tendo en conta o previsto nos artigos 41.1 do Regulamento Federal de Congresos, 5.1.b.i., dos Estatutos Federais, e o apartado 4.9 da convocatoria do proceso congresual, proclama, provisionalmente, os citados resultados e Secretario Xeral da Agrupación Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense a:

RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO

E para que así conste ós efectos oportunos, asina esta proclamación provisional o Presidente da Comisión Nacional de Ética, Jorge Parada Mejuto.

Resultados provisionais da primeira volta das Primarias á Secretaría Xeral Provincial

Concluído o proceso de escrutinio da primeira volta das primarias, celebradas o 17 de decembro de 2017, para elixir a Secretaría Xeral da Agrupación Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense, producíronse os seguintes resultados:

- Votos emitidos: 1.088
- Votos en branco: 12 (1,10%)
- Votos nulos: 6 (0,55%)
- Votos a Rafael Rodríguez Villarino: 427 (39,25%)
- Votos a Noela Blanco Rodríguez: 336 (30,88%)
- Votos a Manuel Vázquez Fernández: 307 (28,22%)

Á vista dos mesmos, a Comisión Nacional de Ética, sendo as 21.22 horas, do día 17 de decembro de 2017, tendo en conta o previsto no artigo 5 1. b) i) dos Estatutos Federais e na convocatoria do proceso congresual, proclama, provisionalmente, os citados resultados e as candidaturas que pasan á segunda volta das primarias, a celebrar o 30 de decembro de 2017, para elixir a Secretaria Xeral da Agrupación Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense, e que son as seguintes:

- RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO

- NOELA BLANCO RODRÍGUEZ

E para que así conste ós efectos oportunos, asina esta proclamación provisional o Presidente da Comisión Nacional de Ética, Jorge Parada Mejuto.

 

Desglose por centros de votación dos resultados das candidaturas:

 

Centro de votación Rafael Rodríguez Villarino % Noela Blanco Rodríguez % Manuel ‘Pachi’ Vázquez Fernández %
Amoeiro 27 96,43% 1 3,57% 0 0,00%
Bande 1 4,34% 16 69,57% 6 26,09%
Barbadás 18 66,67% 9 33,33% 0 0,00%
Barco de Valdeorras, O 12 34,29% 17 48,57% 6 17,14%
Carballeda de Avia 0 0,00% 19 95,00% 1 5,00%
Carballiño 6 4,51% 19 14,29% 108 81,20%
Castrelo do Val 3 15,79% 1 5,26% 15 78,95%
Castro Caldelas 4 23,53% 9 52,94% 4 23,53%
Celanova 27 64,29% 0 0,00% 15 35,71%
Entrimo 0 0,00% 23 100,00% 0 0,00%
Maceda 0 0,00% 2 16,67% 10 83,33%
Mezquita, A 5 35,71% 6 42,86% 3 21,43%
Muíños 5 38,46% 6 46,15% 2 15,39%
Ourense C.E.P. 30 58,82% 17 33,33% 4 7,84%
Ourense cidade 200 51,55% 100 25,77% 88 22,68%
Parada de Sil 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00%
Ribadavia 5 7,94% 57 90,48% 1 1,58%
Rúa, A 4 28,57% 7 50,00% 3 21,43%
Verín 36 65,45% 2 3,64% 17 30,91%
Viana do Bolo 1 7,69% 5 38,46% 7 53,85%
Vilamartín de Valdeorras 5 45,45% 6 54,55% 0 0,00%
Vilardevós 0 0,00% 1 6,67% 14 93,33%
Xinzo de Limia 38 79,17% 7 14,58% 3 6,25%
TOTAL 427 39,91% 336 31,40% 307 28,69%

Proclamación provisional das candidaturas que participarán nas eleccións Primarias para elixir ao Secretario Xeral provincial

A partir dos datos de verificación e validación de avais xerados pola aplicación informática utilizada no proceso de reconto e verificación, que se achegan como anexo, e que son os seguintes:

- precandidatura de ÁLVARO VILA ARAÚJO: total de avais presentados: 91; avais válidos: 84

- precandidatura de NOELA BLANCO RODRÍGUEZ: total de avais presentados: 92; avais válidos: 90

- precandidatura de RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO: total de avais presentados: 92; avais válidos: 92

- precandidatura de MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: : total de avais presentados: 92; avais válidos: 84

a Comisión Nacional de Ética do PSdeG-PSOE, dando cumprimento ó establecido no artigo 18.1 do Regulamento Federal de Congresos, e tendo en conta que, para ter dereito a participar como candidato no proceso para a elección do Secretario Xeral Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense é preciso reunir, como mínimo, 46 avais, proclama, provisionalmente, candidatos a participar nas Primarias, a celebra-lo 17 de decembro de 2017, para elixir á persoa que asumirá a Secretaría Xeral Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense a partir da celebración do 3º Congreso Provincial ordinario, a:

- ÁLVARO VILA ARAÚJO

- NOELA BLANCO RODRÍGUEZ

- RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO

- MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ

E para que así conste aos efectos oportunos, sendo as catorce horas e corenta minutos do un de decembro de dous mil dezasete, asina esta proclamación provisional o Presidente da Comisión Nacional de Ética, Jorge Parada Mejuto.