PSOE


O PSOE organízase en diferentes estruturas flexibles, transparentes e que fomentan as diferentes canles de participación dos militantes e dos simpatizantes .
Destacamos tres tipos de estruturas:

  • A estrutura funcional.
  • A estrutura territorial.
  • A estrutura sectorial.

A estrutura funcional.

Desde o punto de vista funcional a estrutura organizativa do PSOE baséase en tres ámbitos:

  • O decisorio e de máxima representación: Congresos do Partido .
  • O de control político e de dirección: Comités do Partido e os órganos de control.
  • O executivo: Comisión Executiva Federal .

A estrutura territorial.

O Partido Socialista Obreiro Español é unha organización política de carácter federal. O PSOE está constituído sobre a base de:

  • Agrupacións Municipais e Locais , as cales se agrupan en
  • Federacións Provinciais, comarcais e Insulares , as cales á súa vez se agrupan en
  • Partidos ou Federacións de Nacionalidade ou Rexión .

A relación entre os distintos ámbitos territoriais nos que se articula o PSOE baséase na autonomía dos órganos que o integran dentro das competencias que estatutariamente lles corresponde.
Ademais da participación dos representantes dos Partidos ou Federacións de Nacionalidade ou Rexión nos órganos do Partido, os e as socialistas das distintas Comunidades Autónomas poden expresar a súa parecer respecto das cuestións que lles incumben no Consello Territorial .

A estrutura sectorial.

Xunto coa estrutura territorial do Partido, pedra angular da organización do mesmo, nos últimos anos, por medio das Organizacións Sectoriais, o PSOE ha ir desenvolvendo unha estrutura sectorial complementaria que pretende facilitar e incentivar a participación dos e as militantes e simpatizantes na vida política e orgánica do Partido nos diferentes temas de interese sectorial.