Agrupación local de Barbadás

Secretario/a xeral:

Secretario/a de organización:

Teléfono:

Email:

Web: http://www.cambiabarbadas.blogspot.com ou http://www.psoe.es/ambito/barbadas/news/index.do

Facebook:

Twitter: https://twitter.com/CambiaBarbadas