Aclaracións sobre a situación urbanística de certos inmobles na cidade

Fronte á campaña alarmista distribuída polo PP entre parte dos habitantes da capital, con técnicas de propaganda impropias dun partido político coma ese, que da por certas esaxeradas suposicións sobre as consecuencias do estatus urbanístico de “Fóra de ordenación” para algunhas das plantas superiores de determinados edificios da cidade, o Grupo Municipal Socialista presentará, para evitar futuras operacións de confusionismo semellantes (como a tamén levada a cabo polo PP no seu día na cidade d’A Coruña), unha moción no senso de que, na nova Lei do Solo de Galicia, actualmente en tramitación, se recolla unha definición clarificadora para a devandita clasificación urbanística, semellante á doutras Comunidades Autónomas, e que comprenda só aos inmobles para os que estea prevista a súa desaparición dun determinado prazo, sen misturalos con aqueles para os que só se pretende impedir, no caso dunha futura re-edificación no mesmo solar, que se lle dese ao novo edificio, máis alturas das que, segundo o seu entorno, lle corresponden.

Tamén se aclara dende o Grupo Socialista no Concello da capital:

-   Que os responsables urbanísticos da Xunta están amosando neste tema unha atitude responsábel moi distinta á do Grupo do PP.

- Que a solución non pode ser a de permitir que, nos solares nos que nalgún momento se chegou a construir un edificio con alturas desatinadas, se poidan re-construir, no seu reemprazo, e polos séculos dos séculos, novos edificios con semellante incoherencia urbanística, pois, entre outras cousas, esa desordenación xeneraría unha avalancha de recursos lexítimos de cidadáns terceiros, que poderían levar a unha nova, e non menos calamitosa, anulación da ordenación urbanística da cidade.

- Que, en contra do insinuado polo voceiro do PP ( http://www.laregion.es/opinion/19869/258/ ) en ningún caso a limitación de obras ás de conservación, afecta aos inmobles en chan rústico.

- Que, a título ilustrativo, no PXOM anterior, aprobado polo PP, tamén había certo número de inmobles coa mesma caracterización, como é normal, sen que ninguén se excitase por tan moderada caución urbanística:

Cabezas

Tags: , , , , , ,