Denunciamos o estado de abandono e a perigosidade de varias estradas provinciais, nomeadamente a OU-0307, en en Berán

82464f3699b9d7dfbf660d56bd3b1cc5

Mentres ao Presidente da Deputación se lle enche a boca anunciando a bombo e prato que este ano a Entidade menor de Berán contará cunha partida de 20 000 € de fondos da institución provincial, a estrada que pasa o seu carón vaise abaixo.

A estrada OU-0307, propiedade da Deputación, presenta grandes buratos no entorno do Balneario de Berán, con grave risco para a circulación. A vía se atopa neste estado dende hai máis de dous meses, sen que o Presidente da Deputación faga nada ao respecto.

Ignacio Gómez, voceiro do noso Grupo na Deputación, cre que non é de recibo facer anuncios grandilocuentes sobre inversións en Leiro e Berán, cando nin tan sequera se mira pola súa estrada principal.

O Grupo Socialista na Deputación destaca o risco que supón que esta vía se atope neste estado deplorábel, e chama ao arranxo do desperfecto antes de que suceda unha desgraza, porque o desprendemento na estrada é moi perigoso por atoparse nunha curva.

Ademais, result curioso, que a “solución”, durante dous meses, a este desprendemento da estrada sexa unha sinal e máis un choto de carballo con cinta da Deputación. Preguntámonos se dito sistema de sinais está homologado por Tráfico.

Baltar ten que atender ás deficiencias das estradas propiedade da Deputación, poñerse a traballar en mante-lo patrimonio provincial, facerse menos fotos e dar menos roldas de prensa. Semella que ao Presidente da institución só se lle ve para comparecer ante os Medios para dar conta de estudios dos que xa todos sabemos os datos, pero foxe á hora de resolve-los problemas.

Convidámolo a que dea unha volta polas estradas da provincia, e vexa en que estado se atopan. Dende o noso Grupo na Deputación, estamos a facer un seguimento das deficiencias das vías provinciais, e observamos que o estado das mesmas é lamentábel. E exemplos hai moitos. Hai poucos días Ignacio Gómez denunciaba o escandaloso estado no que se atopa a estrada de Vilamartín de Valdeorras que conduce a San Vicente, e tamén nos temos feito eco, por medio da deputada Victoria Morenza, da perigosidade da estrada de Piñor onde se teñen producido múltiples accidentes.

Tags: , , , ,