Denunciamos que a falta de cirurxiáns pediátricos provoca que se deriven a Vigo menores para o seu diagnóstico

A deputada no Parlamento galego Carmen Acuña, vén de denuncia-la falta de especialistas en cirurxía pediátrica na área integrada de Ourense, o que está a ocasiona-la derivación en Urxencias dos nenos con doenzas que precisan de diagnóstico desta especialidade, ata o Hospital de Vigo.

A orixe desta deficiencia de facultativos provén da política de recortes da Xunta e da decisión da Consellería de Sanidade de non cubri-las vacantes na especialidade por baixas, xubilación ou outros motivos.

A ausencia dun cirurxián pediátrico en Urxencias provoca, por exemplo, que un neno que precise de diagnóstico por dor abdominal, para descartar unha posíbel apendicite, precise dun traslado ata Vigo.

A parlamentaria socialista abunda no trastorno para as familias deste traslado, tanto maior canto máis alonxado estea de Vigo o domicilio familiar.

Tags: , , , , ,