O Grupo de Sanidade reúnese coas asociacións de pacientes

Onte, 17 de xuño, representantes do Grupo Sectorial Provincial de Sanidade da Agrupación Provincial do PSdeG de Ourense, mantiveron unha reunión coas asociacións de pacientes con actividade na nosa provincia, que serviu como toma de contacto con estas entidades.

Os representantes dos pacientes detalláronnos cómo as carencias que a situación actual do sistema sanitario está a provocar en toda a poboación, inciden, cunha intensidade moito maior, no colectivo a cuxos membros respresentan, xa que estes sufren dun xeito cotián os problemas derivados de decisións como a do re-pago das menciñas ou a do pago polo uso de ambulancias, entre outras.

Contacto directo por correo electrónico co devandito Grupo de Sanidade: gtsanidadpsdeou@gmail.com .

Tags: , , , , ,