Xornada formativa sobre Redes Sociais e Comunicación Política

A importancia das Novas Tecnoloxías no noso quefacer político cotián, ven sendo subliñada xa durante anos. Pero estamos chegando a un punto no que a presenza en Internet, en especial nas Redes Sociais, está a mudar incluso o concepto de campaña electoral.
Xa que logo, é obxectivo da Executiva Provincial do PSdeG en Ourense contribuír a mellora-las súas aptitudes neste eido a tódolos seus militantes e simpatizantes que o desexen, tanto usuarios habituais de Redes Sociais, como principiantes.
Para elo celebraremos unha xornada formativa este sábado, día 9 de marzo, na nosa sede provincial, a partires das 11:00h. e durante o resto da mañá, baixo o título “As Redes Sociais na Comunicación Política”, e co seguinte programa:

- “Redes sociais e Institucións. Ferramentas de ciberactivismo político” (a cargo de José Rúas Araújo, Profesor de Comunicación Audiovisual e Publicidade na Universidade de Vigo).
- “A experiencia do Movemento de Acción en Redes” (a cargo de Jorge Expósito Alcocer, Secretario Nacional de Redes e Innovación)
- Coloquio / respostas a dúbidas que se plantexen.

Os interesados poderán inscribirse enviando os seus datos persoais básicos, incluído o da súa Agrupación Municipal, á conta de correo cp-ourense@psdeg-psoe.org , antes das 19:00h. do día 8 de marzo.

Tags: , , , , ,