Denunciamos a repercusión que terá na economía rural a regularización catastral que se está a desenvolver por parte do Ministerio de Hacienda, e anunciamos medidas en tódolos ámbitos institucionais

20160220104652

Hoxe sábado, áss 11:00h., tivo lugar na sede provincial do PSdeG unha reunión que contou coa presenza de voceiros, e concelleiros socialistas da Comarca de Ourense (incluindo o coordenador comarcal, Álvaro Vila), así como do noso senador e de deputados provinciais, autonómicos e estatal.

A Urxencia desta reunión vén dada pola repercusión que pode ter na economía rural a regularización catastral que se está a desenvolver por parte do Ministerio de Hacienda O procedemento de regularización catastral impulsado dende o Ministerio, co obxetivo de aumentar a recadación e intentar sanear as contas dos concellos, vai a ocasionar un impacto importante sobre os habitantes do medio rural en xeral, e sobre todo, sobre as explotacións agrarias e gandeiras.

A cantidade en cuestión vai a ter moito que ver coa vontade de cada concello. E aínda que a Xunta de Galicia non ten competencias propias neste proceso nin neste imposto, o seu papel, dada a importante incidencia que vai a ter no noso rural, non pode ser de pasividade, e debería ter unha posición de interlocución e negociación diante do Ministerio.

O que se pretende conquerir a través das distintas institucións é que o Ministerio de Hacienda dea unha moratoria para que este proceso non se desenvolva sen ter suficientemente valoradas as peculiaridades e a idiosincrasia dos distintos concellos.

Demandamos que as explotacións agrarias e gandeiras galegas sigan a te-las exencións máis amplas posible na súa tributación, e que se chegue a un acordo cos concellos e no seno da FeGaMP para que este proceso se desenvolva de xeito coordenado, e que non se lle imputen aos propietarios multas das que non son responsables na maioría dos casos polos atrasos dos exercicios anteriores.

Tags: , , ,