María Quintas demanda á Xunta a posta en marcha o Plan de Dinamización Turística d’As Ermidas

2763176388_7f4ca0e9f4_b

Quintas vén  de presentar unha batería de iniciativas diante da Xunta para urxi-la inmediata posta en marcha do Plan de Dinamización turística do entorno d’As Ermidas (no Concello d’O Bolo). Este Plan, financiado pola Xunta, atópase no caixón do alcalde d’O Bolo, quen, segundo a propia deputada, demostra o inmobilismo do que é capaz o PP, que, en vésperas de eleccións, presenta iniciativas para logo perde-los cartos e abandoar á poboación en momentos de crise, facendo unha nula aposta pola reactivación económica en Ourense.

Pola súa banda, o Grupo Municipal Socialista n’O Bolo atópase extraordinariamente preocupado pola situación socio-económica do municipio, que leva anos sen xerar postos de traballo debido a ausencia de tecido industrial e comercial. Juan Ferreira, o seu voceiro, alerta da necesidade de adoptar medidas urxentes que valoricen os recursos cos que conta o concello: así, nos últimos dez, o despoboamento d’O Bolo é unha auténtica lacra, situándose no 30%, e, se a esto lle xuntamos a fuxida dos mozos e mozas, o futuro amósase moi complicado.

Ferreira considera que as consecuencias son devastadoras: a renta per cápita está por baixo dos 600€, o que, en moitos casos, provoca situacións familiares que rondan o umbral da pobreza. Se engadimos que a capacidade tributaria do Concello é insuficiente, o resultado son uns servizos deficitarios e que non chegan abondo.

Neste escenario, para os socialistas d’O Bolo, faise urxente adoptar medidas que poñan en valor os recursos endóxenos do concello para revitaliza-la economía. Non é entendible que, no marco do correspondente Xeodestino turístico, non se adopten medidas que impulsen a posta en valor dos recursos culturais e turísticos do concello. Tamén esixen que o Plan de Dinamización turística para a recuperación do entorno d’As Ermidas, se poña en funcionamento, xa que leva sete meses paralizado nun caixón do Concello, e faise urxente e imprescindíbel, que os cartos empregados na elaboración do proxecto sexan útiles ao Concello d’O Bolo.

Tags: , , , ,