Seara e Blanco, contra a conversión do interior de Galicia nunha “reserva xeriátrica”

FOTO REUNION LAURA SEARA Y JOSE BLANCO

A deputada socialista pola nosa provincia, Laura Seara, reuniuse en Bruxelas co eurodiputado socialista José Blanco -membro da Comisión de Asuntos Rexionais da UE- para analiza-la problemática da despoboamento en Europa, que afecta moi directamente a Galicia.

Durante a reunión, ambos reflexionaron verbo da conveniencia de mellora-la eficacia da Política de Cohesión da UE, e concluíron que é necesario establecer na Unión un Plan Estratéxico que permita impulsa-lo re-poboamento da UE. Así, consideran que entre as perspectivas financeiras da UE, debe contemplarse primar con recursos económicos a aqueles países e rexións da Unión que teñen un grave problema de despoboamento.

A este respecto, Seara sinala que en Galicia existe un alto índice de despoboamento e un alto grado de envellecemento da poboación, cuxa combinación leva a “unha crise demográfica que afecta seriamente á cohesión social e territorial, así como á propia supervivencia do estado social”.

Seara fixo fincapé en que “o problema demográfico existente en Galicia é especialmente cru nas provincias de Ourense e Lugo”. Por iso presentou aos orzamentos xerais do Estado par ao 2015 unha emenda para dotar con dez millóns de euros unh Plan Demográfico Específico para Ourense e Lugo. “Lamentábelmente o PP e o Goberno de Rajoy non deixaron que este Plan saíse adiante”. A deputada tamén lembra que os datos publicados por “Eurostat”, no seu último anuario rexional, constatan que, das 1351 rexións en que o organismo estatístico da UE divide a Unión, Ourense, Lugo e Zamora forman parte do “Top-10” comunitario das máis envellecidas.

Neste senso, Seara apunta que “se o comportamento demográfico en provincias como Ourense e Lugo non se revirte, o sistema será insostíbel”, defendendo que “non se pode permitir que o interior de Galicia se poida converter, nun futuro non moi afastado, nunha reserva xeriátrica”; por iso, recalca que “é esencial que o problema demográfico se aborde con rigor no seo da UE, para a consecución de medidas que contribúan a solucións eficaces”, e sinala como “moi positivo” o traballo que neste ámbito realizan os socialistas en Europa, como a Declaración do Parlamento Europeo sobre o Futuro Demográfico de Europa, da que José Blanco foi impulsor.

Tags: , , , , ,