Monthly Archives: April 2016

Preguntamos á Xunta por posibles irregularidades na rehabilitación da antiga reitoral de Chaguazoso, propiedade de Mario Conde

543545176_1280x720
A nosa deputada no Parlamento galego Noela Blanco, presentou unha serie de iniciativas para que a Xunta despexe tódalas dúbidas diante de calquera posible relación co ex banqueiro Mario Conde, detido por repatriar diñeiro supostamente substraído de Banesto. A deputada lembra que a antiga casa reitoral de Chaguazoso, propiedade de Conde, foi primeiro alugada e logo comprada polo ex banqueiro á familia política do presidente da Deputación, José Manuel Baltar.

A compañeira sinala que o inmoble foi rehabilitado con cargo a fondos comunitarios por parte do ex alcalde da Mezquita polo PP, Gabriel Caldelas, con 490 000€ procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural, xestionado pola Xunta e o Concello, agás 120 000 do goberno galego, que obrigaba á súa utilización no turismo rural durante quince anos.

O pazo foi primeiro alugado e a continuación comprado no 2009 por Mario Conde (antes de que expirara o dito prazo de tres lustros), cando o inmoble era anunciado en Turgalicia; pero “as reservas eran materialmente imposibles, ninguén atendía aos teléfonos que aparecían na web, e os epígrafes sobre prezo e dispoñibilidade quedaran en branco”, e finalmente o anuncio era retirado en 2014, pouco antes de que expirara o prazo.

Blanco sinala que o goberno de Feijóo “debe aclarar se houbo algunha cooperación pola súa parte” para que Conde ocultara “responsabilidades polos delictos que lle imputa a Audiencia Nacional”; lembra que, no 2007, foi proposto para encabeza-la candidatura do PP na cidade, e reclama que o goberno galego “despexe tódalas dúbidas diante de calquera tipo de relación de cooperación triangular entre Baltar, Feijóo e Mario Conde”, no referente á dita casa rural.

O PSdeG de Ourense, celebra unha reunión interparlamentaria para marcar as liñas extratéxicas do partido, a nivel institucional, desta lexislatura.

23/04/2016
By

DSCN6273

NA REUNIÓN, MANTIDA ENTE O SECRETARIO PROVINCIAL, RAÚL FERNÁNDEZ E O PORTAVOZ MUNICIPAL DO PSOE, JOSÉ ÁNGEL V. BARQUERO, TEN COMA LIÑA ESTRATÉXICA FUNDAMENTAL GARANTIR O DESENVOLVEMENTO SOCIO-ECONÓMICO DA PROVINCIA E DA SÚA CAPITALIDADE.

 

Ourense, 23 de Abril de 2016. No día de onte, tivo lugar unha reunión INTERPARLAMENTARIA na sé do PSdeG de Ourense presidida polo S.X. Provincial Raúl Fernández e o Portavoz do PSdeG no Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, entre outros cargos institucionais e orgánicos; para marcar as liñas estratéxicas nos diferentes ámbitos institucionais nos que temos presenza, o PSdeG de Ourense: Deputación, Parlamento Galego e Cortes Xerais.

O traballo dos e das socialistas ourensáns e os seus representantes será en positivo, co primordial obxectivo de que  os homes e mulleres desta provincia que marchan en idade produtiva, polas pésimas condicións socioeconómicas que imperan nesta provincia logo de longos anos de gobernos populares, teñan a oportunidade de quedar, vivir e traballar na  provincia de Ourense.

Dun xeito máis particular, determinouse que a liña principal de actuación ten que ser a integración do AVE na cidade e o cumprimento das datas de remate da infraestructura. Así coma outras cuestións de enorme importancia para a comarca de Ourense coma poden ser a de dar solución ás demandas cidadáns, particularmente as que reclaman a titularidade pública do Centro de Velle (recollendo a inciativa das ANPAS) e de Vilamarín e a solución definitiva da construcción do centro de saúde do Couto, así coma a importante cuestión do transporte metropolitano, entre outros. Determinouse o mantemento de reunións periódicas, coma a celebrada onte, para facer o seguimento e avaliación destas demandas.

O debuxo político da Provincia de Ourense e, nomeadamente, da capital de provincia baixo os gobernos do PP, non é bo para os e as cidadáns.

Sabemos que o persoal público de amplos servizos básicos da Xunta de Galicia, foron reducidos dende que goberna o Sr.Feijoo. Soamente en Educación e en Sanidade, falamos de perto de 3.000 persoas menos. Pola contra, existen amplos servizos que están a ser privatizados por este goberno, principalmente no ámbito dos servizos públicos e sociais. Baste ver as numerosas licitacións levadas a cabo pola Consellería de Traballo para a xestión de centros sociais.

Son varios, os ámbitos que, principalmente, inciden negativamente no noso entorno:

Por unha banda, a reforma laboral levada a cabo polo goberno de Rajoy supuxo o maior ataque aos dereitos laborais dos traballadores/as, cunhas consecuencias nefastas.

Na reunión celebrada onte, recordáronse algunhas, que teñen incidencia tamén no eido das contratacións públicas:

 • Devaluación salarial.

 • Un aumento das contratacións a tempo parcial. Máis da metade dos traballadores/as galegos a tempo parcial, non cobran nin o salario mínimo: o 55 % gana menos de 638 euros/mes.

Ademais, o que se denomina “postos de traballo equivalentes” , onde se ten en conta tanto o número de persoas que traballan como o tempo de duración de tal traballo, segundo datos da propia contabilidade estatal, no que respecta a Galicia, diminuíu o número de horas traballadas en relación ao ano anterior.

Pese a tales datos, algúns están a defender – sen rubor –  que Galicia saíu xa da crise.

En suma: peores condicións salariais e precarización laboral.No ámbito da lexislación administrativa, reseñar que, o PP  aprobou a lei de calidade dos servizos públicos e da boa administración. Nesta norma, incluíanse os servizos prestados de xeito indirecto e contratados a empresas privadas.

Esta realidade afecta de forma singular á provincia de Ourense. Os ourensáns e ourensás  xa non se apuntan ao paro, senón que optan pola emigración a outros lugares de España ou ao estranxeiro, temos un saldo demográfico negativo que aboca a esta provincia a unha crise permanente. Esta é a radiografía dunha provincia en grave retroceso e abandono polas Administracións Públicas gobernadas polo PP: Xunta, Goberno Central e Deputación Provincial.

INCUMPLIRON TODAS AS SÚAS PROMESAS CON OURENSE:

 • SUBA DE IMPOSTOS: IRPF

 • COPAGO FARMACÉUTICO E SANITARIO (ORTOPEDIA, AMBULANCIAS, ETC.)

 • DESPEDIMENTO DE MÉDICOS, PERSONAL SANITARIO E PROFESORES

 • PECHE DE CENTROS EDUCATIVOS E AULAS

 • CONXELACIÓN DAS PENSIÓNS

 • RETRASO INXUSTIFICADO DA CHEGADA DO AVE

 • EMPRESAS FANTASMAS COCHES ELÉCTRICOS, XAMÓNS, PATACAS FRITIDAS, CIDADE DO MOTOR…)

Déronlle A PUNTILLA Á PROVINCIA CUNHA NOVA LEI DE REFORMA DA ADMINISTRACIÓN LOCAL, QUE LLE QUITA COMPETENCIAS E SERVIZOS AOS CONCELLOS PARA DARLLOS Á DEPUTACIÓN. ESTA LEI SIGNIFICA A PRÁCTICA DESAPARICIÓN DOS CONCELLOS DA PROVINCIA (ningún agás a capital sobrepasa os 20.000 habitantes) E A ASUNCIÓN POLA DEPUTACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS.

PÓDESE AFIRMAR CON ROTUNDIDADE QUE AS NOVAS LEIS E A POLÍTICA DA XUNTA E DO GOBERNO CENTRAL XOGAN A FAVOR DO DESEQUILIBRIO TERRITORIAL, CONDENANDO Á PROVINCIA DE OURENSE A SER A RESERVA RURAL DE GALICIA.

En resume, os e as deputadas socialistas imos  traballar de forma insistente en acadar para esta provincia e a súa capital melloras no seu desenvolvemento, a través de propostas reais

 • PLAN DE EMPREGO:

BOLSAS/CONTRATO PARA A MOCIDADE

CONTRATOS PARA MULLERES

 • PULO AO CRECEMENTO:

PLAN EMPRENDEMENTO: EMPRESAS INNOVADORAS

PLAN EMPRENDEMENTO MEDIO RURAL: INICIATIVAS EMPRESARIAIS QUE CREEN EMPREGO NO MEDIO RURAL

PLAN EMPRENDEMENTO ECONOMÍA SOCIAL: EMPRESAS DE SERVIZOS SOCIAIS

 • PULO Á INNOVACIÓN NOS SECTORES ESTRATÉXICOS:

Madeira/Forestal, Viño, Sector agrogandeiro, Sector Termal.

Os socialistas denuncian, no Parlamento galego, que a Lei de Economía Social que impulsa o PP: “contribúe a considerar os servizos sociais coma un negocio”.

16/04/2016
By

“Demandamos tamén unha maior representación sindical e das persoas con discapacidade, a súa perspectiva é importante”, asegura María Quintas.

A deputada autonómica por Ourense, María Quintas, incide nos parámetros económicos e socio-demográficos da provincia, con meirandes necesidades de blindaxe dos servizos sociais en beneficio do benestar dos usuarios/as

a026a3d568e2fa9096d5b26d24d852be

Os socialistas galegos criticaron onte no Parlamento que a Lei de Economía Social que impulsa o Partido Popular “contribúe a considerar os servizos sociais como un negocio, algo que non podemos aceptar porque falamos dun dos piares fundamentais do estado de benestar”.

 Nun debate en comisión para a elaboración do ditame sobre o proxecto de Lei de Economía Social, a portavoz de Emprego dos socialistas galegos, María Quintas, manifestou a postura en contra do PSdeG ao texto, “xa que inclúe aspectos que non podemos aceptar”.

“As nosas emendas demandan unha maior representación das persoas discapacidade, apostando de una forma máis decidida pola súa integración, así como unha maior representación dos sindicatos, xa que a súa perspectiva é necesaria para mellorar a situación da economía social”, manifestou a deputada socialista.

“Temos que blindar os servizos sociais e tratalos de forma independente, como así o permite unha directiva comunitaria”, engadiu Quintas, quen considera que “este proxecto de lei non solucionará o problema económico e de emprego que temos en Galicia”. O PSdeG apoiou as emendas de Grupo mixto, AGE e BNG.

A socialista lembrou que “o Parlamento tramita agora mesmo unha iniciativa para regular o concerto social, mentres o PP trata de introducir nesta lei os mesmos procedementos para a posta en marcha de servizos sociais que os de un negocio calquera, como unha cafetería”.

Para os socialistas, “o proxecto de lei ten moitas eivas, as empresas de economía social deberían ter un mellor tratamento fiscal e moitas das propostas non teñen informes sectoriais das consellerías competentes, o texto mostra unha relevante ausencia de fondos para cuestións fundamentais”, rematou María Quintas.

O PSOE de Xinzo denuncia verquidos de augas fecais procedentes da canceira municipal que xestiona a Deputación Provincial.

16/04/2016
By

A Deputación Provincial, encargada da xestión da Canceira de Xinzo, permite a contaminación das augas, con residuos procedentes da instalación que só ten 3 anos de funcionamento.

As augas  fecais va parar a cuneta directamente, por carecer de rede de saneamento ou por falta de limpeza da fosa séptica.

O Grupo Municipal socialista denuncia a grave contaminación que se está provocar a causa das augas fecais procedentes da canceira municipal que, dende o 2014, xestiona a Deputación Provincial.

Una obra que custou 132.296 euros, financiada pola Consellería de Medio  Ambiente, foi acondicionada con posterioridade pola propia Deputación de Ourense,  cando pasou a formar parte da rede de canceiras provinciais, por carecer de espazos para sala de curas, entre outras deficiencias. Aínda así, segue a ter graves problemas, pois verte as augas sen depurar directamente á cuneta que vai paralela a pista de Mosteiro e que entronca coa OU-301.

“O alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, non pode permitir que se estea contaminando o entorno polas deficiencias dunha instalación  como a canceira municipal, que xa comezou con mal pé, pois  contaba con persoal antes de ter cans” di Elvira Lama, Portavoz municipal e Deputada provincial por Xinzo.

“A acumulación de augas fecais procedentes dunha instalación onde se tratan animais con medicamentos, ademais de non estar permitida, é altamente contaminante para o entorno e mesmo para a saúde das persoas se entra en contacto con algún acuífero. Non se pode permitir que unha instalación nova con apenas tres anos de funcionamento estea a contaminar o entorno por desidia da propia Deputación Provincial coa permisividade do Concello” di a portavoz socialista.

O Grupo municipal socialista vén de rexistrar un escrito solicitándolle ao Alcalde que “esixa da Deputación provincial, a inmediata conexión á rede de saneamento mais próxima ou a limpeza, con maior frecuencia, da fosa séptica da mencionada canceira”

“De non ser así verémonos obrigados a facer as denuncias pertinentes ante as autoridades competentes”, manifestan dende o Grupo Socialista.

IMG_3751

Raúl Fernández acusa á Xunta de ter situado ao sector do transporte, por completo,“nunha situación de incertidume, vítima dos enganos do PP”

14/04/2016
By

OURENSE. 17.01.2015. PSOE, R PRENSA RAUL FERNANDEZ.FOTO: MIGUEL ANGEL

OS SOCIALISTAS RECLAMAN RESPONSABILIDADES DO GOBERNO GALEGO POR SITUAR NA “ALEGALIDADE” AO 89 POR CENTO DAS CONCESIÓNS DE TRANSPORTE.

O portavoz de Transporte do Grupo Socialista, Raúl Fernández, reclamoulle onte ao goberno galego que asuma “responsabilidades políticas” por ter situado “na alegalidade” ao 89 por cento das concesións de transporte. O deputado socialista presentou unha interpelación logo da sentenza do Tribunal Supremo anulando 129 das 144 prórrogas concedidas pola Xunta en 2010.

Fernández acusou ao goberno galego de situar ao sector “na incertidume, vítima dos enganos dos gobernos do PP”, que asinaron prórrogas por dez anos a cambio dun plan de modernización. Os transportistas e os usuarios ven cómo, seis anos despois, o decreto da Xunta é anulado polo Tribunal Supremo por contravir a normativa comunitaria cunhas perdas estimadas de 100 millóns de euros.

Neste momento, dixo, 129 concesións están exercendo os seus servizos en precario e “cunha grave inseguridade xurídica derivada das temerarias resolucións dos seus gobernos”. As empresas atópanse ademais, dixo, “atadas ao Plan de Modernización” esixida polo goberno galego “sen saber qué facer agora”.

A conclusión da xestión dos gobernos de Feijóo é que “hoxe non temos nin prórrogas legais, nin modernización da flota, nin mellores servizos interurbanos, nin nova Lei de Mobilidade nin concurso de concesións”. Acusou neste sentido á conselleira de “non ter asumido responsabilidades pasadas polas consecuencias das súas decisións, nin presentes pola actual situación do sector nin futuras coas decisións que deben tomar”.

Raúl Fernández explicou que a conselleira “atópase politicamente metida nunha glorieta na que da xiros indefinidamente ata o punto de que non sabe por onde entrou nin por onde ten que saír”. Lamentou “cobardía política” demostrada por un goberno que se ten instalado nun “falso ton triunfalista” para “agochar a súa ineficiencia, ineficacia e prepotencia do Executivo, do seu presidente e da responsable de Transportes”.

O deputado socialista criticou a “pasividade” demostrada pola Xunta na materia de transporte, que chega a ser “mesmo de connivencia” coa supresión de rutas e frecuencias do transporte público de viaxeiros. Ironizou co feito de que “so foi vostede activa na renovación da dirección xeral de Mobilidade, con 3 responsables diferentes en pouco máis de 3 anos”.

 

O PSOE de Xinzo pide que se faga un inventario do patrimonio etnográfico

14/04/2016
By

O Grupo Municipal Socialista no Concello de Xinzo, vén de rexistrar un escrito solicitando información dos motivos polos que se procedeu ao derribo do lavadoiro público de Ganade ,situado  nas inmediacións do centro social do pobo. Así mesmo, solicitaron, unha copia da memoria xunto co orzamento e os informes técnicos que avalen esta actuación.

“Non entendemos que se derrube un lavadoiro público,  peza identitaria dun pobo, para colocar una illeta cunha minifonte, que non cumpre función algunha de regular o tráfico no lugar onde está colocada”, di a portavoz Elvira Lama.

Ademais, din  os socialistas, “non compartimos a substitución do vello polo novo para cumprir posibles caprichos dalgúns veciños, pois terán que ter informes técnicos que avalen esa actuación, dos cales tamén pedimos copia. E aínda así non entendemos que se gasten noutro  lavadoiro, doutro pobo, perto de 6.000 euros en recebalo, mentras, neste caso  se derruba o lavadoiro que tiña tellado.

Os socialistas pensamos que o Concello debe poñerse mans á obra, nunca mellor dito, e comezar a facer un traballo de recopilación de cales son os elementos do patrimonio que teñen importancia e cales non e cales son as razóns duns e doutros”.

O Grupo Municipal Socialista, en palabras da súa Portavoz, tamén engadiu que “o patrimonio debe ser conservado  con especial respecto e protección e, mesmo, deberíamos seguir a senda de  moitos concellos que están a facer o inventario dos seus bens; contar cos camiños históricos, co patrimonio etnográfico: hórreos, fontes, fornos, lavadoiros, muíños, cruceiros, cruces con máis de cen anos de antigüidade e construcións singulares ou as escolas unitarias, algunhas delas convertidas en centros sociais, deben ser una prioridade.

IMG_2511 (1)

 2016012715043779744

 

Os socialistas de Xinzo lembran no Concello que a nova modificación da Lei do Solo que pretende a Xunta prohibirá a ampliación e modernización das explotacións agrarias

A advertencia foi feita por Elvira Lama, voceira do Grupo Municipal Socialista en Xinzo, e deputada provincial socialista; logo de que o Grupo presentase no Concello unha moción instando a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a modificar a disposición transitoria cuarta da Lei 2/2016, do Solo de Galicia, que pretende prohibi-la ampliación das explotacións agrarias rurais.

A compañeira advirte de que “é un despropósito para A Limia”, dadas as súas “especiais características socioeconómicas e morfolóxicas”, con “explotacións agropecuarias moi vinculadas aos núcleos rurais, e mesmo incluídas neles”.

“Na súa redacción actual, prohíbense as ampliacións das explotacións existentes nos núcleos rurais, limitando as mesmas ao solo rústico”, lembrou Lama, quen tamén apuntou que esta diferenciación semella “penalizar aos municipios que teñen un importante número de explotacións en este tipo de solo, as cales con esta nova lei non se poderán modernizar nin ampliar”, e sinalou que esa disposición tamén “evidencia moitas lagoas na súa redacción, en canto ás explotacións que, polo seu tamaño, estean edificadas parte en núcleo rural e parte en solo rústico”.

Lama denunciou que “ao PP non parece preocuparlle moito a economía motor do noso concello, xa que non teñen ningún problema en poñerlle máis trabas burocráticas a unha actividade e a un sector, que xa de por si non atravesa polo seu mellor momento”.

A voceira socialista destacou que a norma “limita o volume das posibles ampliacións a un máximo do 50% do orixinario da edificación nas explotacións situadas en solo rústico e que non cumpren os parámetros recollidos no artigo 39 da lei”, polo que, aparte da “enorme limitación á hora de acometer unha ampliación” que supón o feito de que non se defina en ningures “qué se debe considerar ‘volume orixinario’ “, constitúe problema maior o de que “pola experiencia que temos nos concellos rurais galegos, a maior parte das explotacións, cando solicitan unha licenza de ampliación, superan ese 50%”.

O Comité Provincial do PSdeG aproba, por unanimidade, unha resolución na que insta á celebración dun Congreso Nacional Galego que dote de dirección ao partido.

09/04/2016
By

IMG_6003

NA MESMA PROPOSTA DE RESOLUCIÓN, CONDÉASE A ACTITUDE DE CONFRONTACIÓN DOS DIRIXENTES DO PARTIDO POPULAR DE OURENSE COS REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS DO PSdeG-PSOE, NOMEADAMENTE OS ATAQUES RECIBIDOS POLO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA E O SEU VOCEIRO.

DO MESMO XEITO, PROCEDEUSE AO NOMEAMENTO DE ÉRIKA PAZ, CONCELLEIRA DO CARBALLIÑO, PARA A COMISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO.

 

Ourense, 9 de Abril de 2016. O Comité Provincial do PSdeG-PSOE da provincia de Ourense, máximo órgano de dirección entre congresos, considera que o noso país, Galicia, precisa urxentemente dun cambio de rumbo que recupere as políticas para as persoas. As políticas do Partido popular de Feijóo tiveron un efecto devastador sobre a economía, a demografía e, sobre todo, o benestar dos galegos e galegas. Por isto, o Comité provincial de Ourense, considera que o partido socialista debe preparase para ofrecer a Galicia un proxecto político forte, profundamente galeguista e progresista; que represente o mellor do capital humano do PSdeG, que aúne todas as sensibilidades territoriais e represente, de xeito equilibrado, tanto o interior coma a costa, o mundo urbán e o rural, así coma as vilas, pobos e ciudades. De xeito que, tal como declarou Raúl Fernández, trátase dunha necesidade urxente que se convoque un Congreso que sexa capaz de construír unha dirección política e, a partires de aí, escoller ás mellores persoas para encabezar o goberno de Galicia e construír unha alternativa progresista para o noso país, tal como fixo o partido socialista ata o de agora, amosando a dispoñibilidade para liderar o futuro.

O Secretario Xeral provincial, na súa intervención, tamén se referiu á necesidade de frear a sangría demográfica que afecta a Galicia: “Galicia é, hoxe, un país máis envellecido, con menos poboación e con maís persoas desempregadas e sen prestacións sociais que cando Núñez Feijóo, asumiu o goberno da Xunta. Ourense é unha provincia na que se exemplifica de maneira diáfana, o resultado do goberno do Partido Popular, perdendo poboación e coa xente moza emigrando para atopar un futuro lonxe das súas familias. Por isto, o PSOE é hoxe máis necesario ca nunca, as políticas de Rajoy e de Feijóo, son prexudiciais para a cidadanía, minguando a súa calidade de vida. España precisa dun goberno de esquerdas liderado polo PSOE e Galicia tamén. De facto, Galicia, precisa dun novo pulo que só será modernizador e garantista dos dereitos das persoas, se o lideramos os e as socialistas para reconstruír os vimbios dun país que ten recursos para saír desta resignación á que o PP nos levou”.

Así mesmo, Raúl Fernández, tamén quixo resaltar o apoio unánime do Comité Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense ante os ataques indiscriminados por parte do PP de Ourense cara aos representantes institucionais do partido socialista, tanto aos Alcaldes e Alcaldesas, concelleiros e concelleiras e, nomeadamente, ao Grupo Provincial Socialista e ao seu Voceiro.

Neste mesmo Comité aprobouse o orzamento de 2015 e a proposta de orzamento para 2016. No punto de nomeamentos cúbrese o posto correspondente á Comisión de control económico na persoa de Érika Paz Rodriguez, concelleira do Carballiño.

 

 

O PSOE DE RAIRIZ CALIFICA DE PARÁLISE A XESTIÓN DA ALCALDESA

01/04/2016
By

O Pleno celebrado onte, 31 de Marzo,  no Concello de Rairiz deu como resultado unha nova fragmentación da nova Xunta de Goberno designada por Morgade hai uns meses trala súa segunda investidura como Alcaldesa ao ser declarada a primeira ilegal en base a un informe da Secretaria-Interventora.

O punto máis conflitivo foi o 2º. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS onde se pretendía aprobar o pago de facturas por valor de 99.000 € con cargo á prórroga dos orzamentos do ano 2015.

Dende o PSOE consideramos un erro cargar esta cantidade contra unha prórroga duns orzamentos obsoletos.

O exposto dende o Grupo dos Socialistas de Rairiz, segundo o seu Voceiro Pablo Lorenzo , pasa por analizar a débeda real do Concello e levala a pleno así como dala a coñecer a toda a veciñanza. Os veciños e veciñas de Rairiz deben saber o estado lamentable no que quedaron as arcas municipais tralas dúas décadas de goberno do anterior rexedor.

Unha vez coñecida a débeda real actual do Concello, é imprescindible e de carácter urxente, aprobar os orzamentos do ano 2016 para saber con que ingresos e gastos fixos contamos e a que facturas podemos facer fronte. A situación do Concello é moi complicada e as dilacións no proceso de rexeneración política prometido pola Alcaldesa, dan lugar a pensar que o escurantismo segue moi presente no día a día da xestión municipal e así quedou contrastada tralas declaracións dos membros da Xunta de Goberno, reclamando máis diálogo.

Dende o PSOE agradecen aos tres Tenentes de Alcalde de Rairiz, e membros da Xunta de Goberno Local o xesto que están a ter con este Concello e cos veciños. Dende as filas socialistas consideramos este xesto coma un compromiso cos veciños e agradecemos que compartan esta petición de transparencia municipal que tanto tempo levamos pedindo dende o PSOE para Rairiz. Ata o punto que os tres Tenientes de Alcalde, lle retiraron o apoio á Alcaldesa por falta de transparencia municipal.

Así mesmo, os tres Tenentes de Alcalde, animaron á Alcaldesa a romper co pasado e coa era Xaquín así como a abrir unha nova etapa de diálogo para sacar o Concello adiante, “tén que escoller entre os consellos de Xaquín e os nosos” dicía Manuel Ferreiro en sesión plenaria.

Morgade Rúa tén que escoller entre seguir como ata agora, obedecendo ordes e consellos do anterior rexedor ou contar co grupo municipal para sacar os temas municipais adiante.

O Voceiro Socialista, Pablo Lorenzo, manifestou tamén o desacordo co pago destas facturas por estar moitas delas aprobadas por decreto cando o anterior rexedor Rodríguez Ambrosio seguía ao fronte do Concello pese a estar inhabilitado e presentar unha causa de incompatibilidade co cargo de Alcalde e Concelleiro. “é imprescindible analizar todas as facturas antes de aprobar o pago das mesmas, posto que non imos a aprobar uns compromisos de pago adquiridos por un Alcalde que xa estaba inhabilitado pola Xustiza”.

Así mesmo Lorenzo, dixo que todos estos decretos deberían ser considerados nulos por ser dictados por un Alcalde que presentaba unha causa de incompatibilidade: “Temos que analizar se realmente se procedeu dentro da legalidade e se todo o feito dende a recepción da sentencia de inhabilitación, foi feito conforme a dereito, non podemos arriscarnos a aprobar algo sospeitoso de ser ilegal”.

En relacion á moción urxente do PSOE sobre a revisión catastral, os tres tenentes de alcalde amosaron o seu interese, polo cal, o tema será debatido na seguinte sesión plenaria con mais información lexislativa en relación a este asunto. Dende o PSOE, tamén queren agradecer que  neste tema se poñan do lado dos agricultores e gandeiros de Rairiz: “Dende o PSOE, aledámonos ao ver que dende o grupo do PP de Rairiz hai xente disposta a romper coa era dos “anos escuros” de Rairiz e devolverlle aos veciños a transparencia que se merecen”.

 

O PSOE de Punxín denuncia os termos do convenio de abastecemento da auga entre o Concello de Punxín e a Deputación, apoiado polo grupo de Cambio Intelixente.

01/04/2016
By

No pleno celebrado este Xoves, 31 de Marzo, no Concello de Punxín, quedou manifestamente claro o descoñecemento, real ou simulado, do Alcalde no que respecta ao contido dos Convenios que decide firmar coa Deputación, tendo en conta que foi o Voceiro do Grupo Cambio Intelixente o que explicou no pleno o contido de dito Convenio. O Partido Socialista defende, en todo momento  que a adhesión a este convenio é contraria aos intereses veciñais, contendo custos incrementados de xeito inxustificado, que, loxicamente, recaerán nos recibos dos veciños.

O Grupo Municipal Socialista no Concello de Punxín, destaca, unha vez máis, as contradicións do Grupo Cambio Intelixente, ao non apoiar coas súas accións o que o seu Voceiro viña defendendo nestes últimos anos, abandeirando un movemento veciñal en contra da privatización do servizo da auga e forzando a saída da empresa concesionaria do servizo naquel momento. Paradoxicamente e, pola contra, é agora cando, co seu voto, volve a meter en mans da Deputación, a primeira fase de abastecemento que corresponde ao bombeo.

No Pleno desenvolvido hoxe pola mañá, a Voceira do Grupo Municipal Socialista, Rosa Mª Outerelo , referiuse á cuestión, destacando o seguinte: “ A Deputación, como administración pública, presenta informes económicos con custos sobredimensionados e sen base ningunha, obviando o carácter público da prestación de servizos imprescindibles para a cidadanía. Presta servizos a través de Aquaourense, cubrindo cos custos, os intereses persoais e políticos do PP. O Alcalde, ao ser requerido polas razóns polas que non rebaixan os recibos da auga, alega que o Concello xa está a pagar o 50% deses recibos e que deberan ser os propios veciños e veciñas os que se fixeran cargo do 100% do custo total. Di todo isto, a pesares de vender o aforro na prestación do servizo. Para nós, é unha mostra máis de incongruencia e de que non lle importan os intereses da veciñanza de Punxín”.

 

Moi habilmente, os Alcaldes de Cenlle, San Amaro e Punxín xunto coa Deputación e Cambio Intelixente (segundo manifestou o seu Voceiro no Pleno) levan meses consensuando ás costas de tódolos veciños e veciñas, a aprobación deste Convenio.

Por outra parte, desde o G.M Socialista, presentouse unha moción na que se solicita que se estableza o máximo permitido de bonificación do 95% da cota íntegra do IBI para os bens inmobles nos cales se desenvolvan actividades agrícolas ou gandeiras e que, para aquelas explotacións agrícolas e gandeiras, o coeficiente de tributación a aplicar sobre o valor catastral sexá do 0,3%,  aos efectos de minorar no que sexa posible os incrementos que o procedemento de revisión catastral supón para os veciños e veciñas. Revisión que se ve agravada, neste caso, pola solicitude do Alcalde da actualización de coeficientes que vai incrementar a cota, irremediablemente, ao incrementarse a base impoñible. Por parte do PP e de CI non se votou a favor da súa aprobación ao considerar que o aforro é irrisorio e que o Concello necesita cartos; dende o Partido Socialista considérase que a xestión deste goberno está nun único  interese, que non é outro que o de incrementar as arcas municipais  a costa dos veciños e veciñas de Punxín.

Dende o PSOE de Punxín, seguirán defendendo os intereses dos veciños, sendo cada vez máis complicado, debido á unión de PP e CI, votando en contra das nosas propostas aínda que supoñan melloras para a veciñanza. Así mesmo, proseguirán a reivindicar os incumprimentos dos Convenios por parte da Deputación e a desidia do Alcalde.