Monthly Archives: March 2016

O Grupo Provincial Socialista presenta unha Moción para que a Deputación, tome as medidas axeitadas para manter as condicións de seguridade e uso da redes viarias provincial e local, afectadas polas obras do AVE.

30/03/2016
By

O Grupo Provincial Socialista, presentou unha moción para someter a debate no vindeiro Pleno da Deputación, este Xoves 31 de Marzo,destinada a que se tomen as medidas axeitadas por parte da institución provincial, en aras de que se protexa a rede viaria de Ourense ante os numerosos danos ocasionados polas obras do AVE. Na mencionada moción, instase a que a Deputación adopte as oportunas disposicións para que as estradas da Rede Viaria Provincial se manteñan nas condicións adecuadas de uso e seguridade mentres duren as obras de construción da alta velocidade ferroviaria.

 

Así mesmo, os socialistas coidan que é imprescindible que se cree unha Comisión Técnica de seguimento do estado e actuacións a levar a cabo na rede viaria provincial afectada con representantes do Ministerio de Fomento e da Deputación Provincial. E que, unha vez se vaia deixando de traballar nos diferentes tramos, se vaian executando as melloras nas estradas utilizadas polas empresas construtoras conforme ós requerimentos feitos polos servizos técnicos desta institución.

Do mesmo xeito, o Grupo Socialista, considera que se deben adoptar, exactamente, as mesmas medidas para coa rede viaria local, posto que as obras da alta velocidade están afectando ao tránsito e á seguridade en numerosos Concellos da nosa provincia.

 

Por outra banda, o Voceiro do Grupo Provincial Socialista, Nacho Gómez, considera que a Ministra de Fomento, Ana Pastor, está a actuar nesta cuestión dun xeito superficial. Recorda, o Voceiro, que na derradeira visita da Ministra ás obras, o pasado 21 de Marzo, ésta culpou ás construtoras dos danos causados e prometeu que serán estas empresas as que van correr cos custos das obras de reparación acometidas pola propia ADIF. Dende o Grupo Socialista, entenden que se debe esixir responsabilidade ás construtoras pero que o Estado e as administracións competentes non poden quedar de brazos cruzados coma ata o de agora. Non é de recibo que Ana Pastor acuda, unha e outra vez, a mirar o estado das obras e os prexuízos ocasionados, namentres se saca a foto de promoción e non se toman medidas inmediatas de reparación. Deixar pasar o tempo só vai a empeorar o estado e a seguridade das estradas provinciais e locais de Ourense e privar aos veciños e veciñas dos Concellos afectados dun uso das mesmas nunhas condicións adecuadas que permitan o normal desenvolvemento da súa vida económica e diaria. O goberno do PP, debe garantir que se acometan esos arranxos e non agardar a que finalicen as obras ferroviarias e se corra o risco de que as empresas non se responsabilicen dos estragos causados.

 

Destaca, así mesmo, Nacho Gómez que é unha das principais obrigas da Deputación de Ourense; a de manter nas condicións axeitadas de seguridade e actualizar estas estradas ás novas demandas e necesidades, en troques, esta institución, considera, non o está a facer de xeito minimamente satisfactorio. Con frecuencia moitas actuacións de melloras no trazado, eliminando curvas ou ancheando a vía, quedan sen rematar por anos e soamente se atenden cando hai citas electorais.

Os socialistas responsabilizan á Xunta da “alegalidade” provocada pola anulación das concesións de transporte público.

23/03/2016
By

OURENSE. 17.01.2015. PSOE, R PRENSA RAUL FERNANDEZ.FOTO: MIGUEL ANGEL

O portavoz de Infraestruturas e Transportes do Grupo Socialista, Raúl Fernández, responsabilizou hoxe ao presidente da Xunta de ter situado á práctica totalidade do sector do transporte galego “na alegalidade”. Así o dixo logo da sentenza do Tribunal Supremo anulando as prórrogas concedidas pola Xunta en 2009, que afectan ao 98 por cento dos contratos de transporte público por estrada de Galicia.

 

Os socialistas presentaron unha batería de iniciativas parlamentarias, incluíndo a solicitude de comparecencia da conselleira de Infraestruturas e Vivenda, para dar conta das consecuencias desta sentenza. Fernández sinalou que a resposta do goberno galego pasa por arbitrar unha norma provisional que garanta a legalidade dos transportistas e preparar novos paquetes de concesións de transporte por estrada.

 

Fernández sinalou ao “abuso da maioría absoluta do PP” e á súa “dinámica habitual de pasar o rodillo sen escoitar á oposición” que os levou a aprobar en 2010 unha prórroga en contra do arco parlamentario e coa advertencia da Comisión Nacional da Competencia. O acordo foi anulado agora polo Tribunal Supremo por contravir unha norma da UE impedindo concesións de servizos públicos máis de 10 anos.

 

O parlamentario socialista lembra que a Comisión Nacional da Competencia, que promoveu a denuncia, cuestiona a resolución emanada en 2010 a raíz da Lei autonómica de novembro de 2009 para ampliar as concesións a cambio da redución da factura de transporte escolar, a adaptación dos vehículos a persoas con dificultades de mobilidade e implantar un sistema informático para o seguimento dos itinerarios.

 

Dixo que o sector atópase agora nunha dubidosa situación xurídica logo e cunhas perdas estimadas en 100 millóns de euros polo investimento esixido polo goberno galego para conceder as ampliacións.

 

Paralización da Consellería

 

Raúl Fernández criticou a paralización e inestabilidade xurídica en que ten derivado a que era orixinalmente Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, un “macroente creado á imaxe de Feijóo e que oito anos despois converteuse no reflexo vivo da inestabilidade institucional” e dunha xestión con “resultado irrelevantes”.

 

Lembrou que en só tres anos, o que era un dos maiores departamentos do goberno de Feijóo foi desmantelado e convertido e dous departamentos, o de Infraestruturas e Vivenda, polo que xa pasaron dous conselleiros diferentes, e o de Territorio e Medio Ambiente, que neste período tivo tres titulares, mentres a dirección xeral de Mobilidade contou con 3 directores en tres anos.

No seu debe situou fitos como a Lei do Taxi, aprobada para “furtarlle competencias aos concellos”, a Lei de Estradas, que substituíu unha norma que durou 22 anos e que en só ano e medio tivo que ser emendada polo propio PP para solventar “problemas de inseguridade xurídica”, unha Lei de Caza “xuridicamente defectuosa e conscientemente confusa”, ou a Lei do Solo, que “foi modificada antes de que entrara en vigor”

Os socialistas piden para Galicia a titularidade da AP-9, “Unha infraestrutura estratéxica que perdeu o seu papel dinamizador”, resalta Raúl Fernández, Voceiro de Transportes do PSdeG no Parlamento autonómico.

21/03/2016
By

OURENSE. 17.01.2015. PSOE, R PRENSA RAUL FERNANDEZ.FOTO: MIGUEL ANGEL

Os socialistas demandaron o pasado 15 de Marzo, no Parlamento, a transferencia a Galicia da titularidade e as competencias sobre a AP-9, “unha infraestrutura vital e estratéxica que perdeu o seu papel dinamizador”.

 

O Voceiro de Transportes do PSdeG, Raúl Fernández, lembrou que “a AP-9 é o principal eixo de comunicación de Galicia, une cinco cidades e ten un papel fundamental para a economía e a cidadanía galega”. Os socialistas votaron a favor do ditame elaborado en comisión para demandar no Congreso dos Deputados a titularidade da autoestrada.

Na mesma sesión plenaria, e no mesmo punto da orde do día, o Parlamento galego aprobou, por unanimidade, elexir aos deputados dos Grupos Parlamentarios para defender, perante o Congreso dos Deputados, a transferencia da titularidade e competencias da AP-9 a Xunta de Galicia : polo BNG Ana Pontón , polo PP Jesús Goldar e polo PSdG, o propio Raúl Fernández.

 

“A AP-9 debe estar ao servizo dos galegos e non doutros intereses a costa dos galegos, naceu como unha oportunidade de crecemento, pero perdeu atractivo e agora converteuse nunha carga inasumible para familias e empresas”, manifestou Fernández.

 

“Hai unha suba constante das peaxes con afán recaudatorio, non ten bonificacións por horarios ou épocas do ano e o propio ministerio recoñece que é una das autoestradas máis caras de España, os vehículos lixeiros pagan 20 euros para ir de Ferrol a Tui”, engadiu o socialista.

 

“Diferentes factores provocaron una caída non seu papel dinamizador, reducindo os beneficios para os usuarios en favor da concesionaria, a AP-9 perdeu competitividade, polo que apoiamos a petición de transferencia da titularidade”, rematou.

 

O Alcalde do Irixo convoca o Pleno, con máis dun mes de atraso, o único día da semana que o Voceiro socialista non pode acudir, tal coma avisara por escrito.

16/03/2016
By

Iago_Fariñas_Valiña (1) (1)

NA CONVOCATORIA DO PLENO NON INCLÚE 7 DAS 10 MOCIÓNS PRESENTADAS POLOS SOCIALISTAS

IAGO FARIÑAS: ” TEMOS UN ALCALDE ANTIDEMOCRÁTICO E RETRÓGRADO QUE DESPOIS DE 30 ANOS PENSA QUE O CONCELLO É DA SÚA PROPIEDADE  E TENTA DIFICULTAR E OCULTAR O TRABALLO DA OPOSICIÓN”

OS TRES GRUPOS DA OPOSICIÓN SOLICITARÁN UN PLENO EXTRAORDINARIO AO QUE O ALCALDE NON SE PODE NEGAR, PARA TRATAR TODOS OS TEMAS E MOCIÓNS QUE O GOBERNO, COA SÚA ACTUACIÓN DESPÓTICA, TENTA AGOCHAR

 

O Voceiro do Grupo Municipal socialista no concello do Irixo, Iago Fariñas Valiña, presentou, dende o último pleno celebrado pasado 24 de Novembro de 2015, un total de 10 mocións como Grupo Socialista e unha en conxunto co resto de grupos da oposición. As 10 mocións socialistas son as que seguen;

  • MOCIÓN DE APOIO Á VIVENDA COMO BEN SOCIAL, presentada o 31 Decembro 2015.

  • MOCIÓN SOBRE A DERROGACIÓN DA LEI 27/2013, DO 27 DECEMBRO (LRSAL) , presentada o 31 Decembro 2015.

  • MOCIÓN SOBRE O FOMENTO DA NATALIDADE CUNHA AXUDA DE TRES MIL EUROS AOS NENOS NACIDOS NO IRIXO, presentada o 31 Decembro 2015.

  • MOCIÓN SOBRE O USO POR TÓDOLOS VECIÑOS E VECIÑAS DA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROESCAVADORA  E TRACTOR DESBROZADOR, presentada o 31 Decembro 2015.

  • MOCIÓN SOBRE A CREACIÓN DUN PORTAL WEB DO CONCELLO DO IRIXO, presentada o 12 Febreiro de 2016.

  • MOCIÓN SOBRE A SOLICITUDE ÁS ENTIDADES OU AXENTES BANCARIOS PARA A INSTALACIÓN DUN CAIXEIRO AUTOMÁTICO NAS SÚAS OFICINAS, presentada o 12 de Febreiro de 2016.

  • MOCIÓN RELATIVA Á REVISIÓN CATASTRAL DO CONCELLO DO IRIXO, presentada o 19 de Febreiro de 2016.

  • MOCIÓN RELATIVA Á MOCIDADE E EMPREGABILIDADE NO CONCELLO DO IRIXO, presentada o 19 de Febreiro de 2016.

  • MOCIÓN RELATIVA Á ADQUISICIÓN PARA A SÚA CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR DAS CASAS REITORAIS ABANDONADAS NO CONCELLO DO IRIXO, presentada o 4 de Marzo.

  • MOCIÓN RELATIVA Á  CELEBRACIÓN DOS PLENOS DO CONCELLO AS FINS DE SEMANA E/OU EN HORARIO DE TARDE E NUNHA DATA PREFIXADA PARA TODO O MANDATO NO CONCELLO DO IRIXO, presentada o 11 de marzo de 2016.

 

O Alcalde do Irixo só incluíu 3 destas  10 mocións presentadas polo Grupo Socialista, ao seu libre albedrío e tenta ocultar e cercenar o traballo dos socialistas, elaborando, despoticamente, a orde do día do Pleno Municipal.

Ademais, o Alcalde vén de convocar un Pleno para este vindeiro Xoves 17 de Marzo de 2016  no que, ademais de so incluír 3 das 10 mocións presentadas polos socialistas nas ultimas datas, trátase do único dia da presente semana que o Voceiro socialista non pode asistir por un compromiso profesional a esa mesma hora nos Xulgados da Coruña, tal como lle indicou por escrito.

Os socialistas, xa o pasado 26 de Febreiro, ante a falla de información sobre a convocatoria do Pleno, dado que o último se celebrara o 24 de Novembro do ano 2015, informaron por escrito a Alcaldía que; “…para o coñecemento do Sr. Alcalde-Presidente convocante, infórmase que este concelleiro por motivos profesionais, sen prexuízo de novos compromisos profesionais que xurdan dende hoxe á convocatoria do pleno, non podería asistir ao pleno no mes de Marzo os días que se sinalan; martes 1 de Marzo, luns 7 de Marzo, mércores 9 de Marzo, xoves 10 de Marzo, sábado 12 de Marzo, domingo 13 de Marzo, xoves 17 de Marzo, sábado 26 de Marzo e 29 de Marzo de 2016…” E no que solicitaba, entre outras cuestións “…atendendo a que a maioría temos obrigas profesionais que nos impiden conciliar a nosa actividade profesional coa municipal, no seu caso de convocarse Pleno no mes de Marzo de 2016, non se faga nas datas indicadas…”

Ante a actitude despótica do Sr. Alcalde, do seu Tenente-Alcalde, que é o que actualmente dirixe o día a día do Concello, e o seu grupo de goberno; os tres grupos da oposición solicitarán un Pleno Extraordinario, ao que o alcalde non se pode negar, para tratar todos os temas que o Voceiro socialista non poderá defender no vindeiro Pleno, uns, debido a que non pode asistir e, outros, porque non foron incluídos na orde do dia polo Sr. Alcalde. Ademais, coa convocatoria de Pleno Extraordinario, poderanse incluír outros moitos asuntos que os tres grupos da oposición consideran importantes e dos que, o grupo de goberno, ante numerosos escritos reclamando información, gardan silencio dende hai meses.

Lamenta, o Voceiro socialista, que o grupo de goberno do Irixo actúe de forma despótica, con falta de transparencia e bo goberno. Considera unha mágoa que esteamos ante un goberno que ten ao Irixo, paralizado dende hai décadas e todo isto, a pesares de aumentaren os traballadores do Concello e dispoñer de dous Alcaldes remunerados que suman un gasto mensual de 4.059,43 euros/mes, por 14 pagas ao ano, o que supón un gasto total para o Concello de 56.832,02 € por tres adicacións parciais. Ao tempo, non se respectan os dereitos dos concelleiros da oposición e non cumpren coas súas obrigas legais.

María Quintas, deputada socialista por Ourense, esixe á Xunta que reoriente as súas políticas de emprego para aplicar medidas efectivas, non publicidade e propaganda.

15/03/2016
By

 

a026a3d568e2fa9096d5b26d24d852be

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2016. Os socialistas galegos esixiron hoxe no Parlamento á Xunta que “reoriente as súas políticas de emprego” para aplicar “medidas efectivas e acadar un país digno no que vivir, deixando atrás a publicidade e a propaganda”.

 

Na defensa dunha moción no pleno, rexeitada polo PP, a portavoz de Emprego do PSdeG, María Quintas, lembrou que “a situación é dramática para moitas familias e os mozos teñen que emigrar, aumenta o paro pero caen as partidas orzamentarias para atender aos desempregados”.

 

“A lamentable frase electoral do Partido Popular de Galicia e de Feijóo, dicindo en 2009 que remataría co paro en corenta días, amosa as verdadeiras intencións do PP en campañas electorais, mentir”, afirmou a deputada socialista, que demandou medidas urxentes para “parados de longa duración, mulleres e mozos”.

 

“O paro rexistrado chegou a 235.268 persoas no mes de febreiro, 24.606 persoas máis que no mes de abril de 2009, no que Feijóo chegou ao goberno da Xunta, mentres que o 90% dos contratos son temporais”, dixo Quintas, que lamentou que “o PP sexa obstinado na súa ineficacia e na súa mentira, pero os datos reflicten o panorama real de Galicia, estamos á cabeza no número de traballadores pobres”.

 

“O grupo socialista propuxo nas emendas aos orzamentos una partida de 192 millóns de euros para mellorar o mercado laboral, pero foron propostas desatendidas polo goberno”, manifestou. “Hai 131.000 galegos cun salario de menos de 800 euros mensuais e neste colectivo están maioritariamente as mulleres”, engadiu.

 

Os socialistas propoñen “fortalecer o servizo público de emprego” e critican que “a pretendida recuperación económica, sendo certa en termos macroeconómicos, é máis certo que non repercute na cidadanía, nin nas melloras sociais, nin na recuperación das economías familiares; o PP deteriora a calidade do emprego, devalua os salarios e precariza as relacións laborais”.

 

 

Demandamos o remate as obras da estrada de Leiro a Pena Corneira

O Voceiro do Grupo Socialista na Deputación, Ignacio Gómez, acudiu ao chamado feito polos compañeiros do Grupo Municipal Socialista no Concello de Leiro, para coñecer de primeira man o deplorábel estado da estrada provincial que comunica a este Concello do Ribeiro con Pena Corneira (no límite con Carballeda de Avia). Manuel Rodríguez, Voceiro dos socialistas de Leiro, deulle traslado ás numerosas queixas recibidas por parte dos veciños e usuarios da estrada, ante o mal estado da mesma, que afecta á súa seguridade.

A devandita estrada, de titularidade provincial, ao seu paso por Lebosende, presenta unha situación lamentábel, con sinalizacións deficientes, numerosas fochancas, un contedor colocado enriba dunha fosa séptica, mal executada, sen rematar, con alta perigosidade, e tramos nos que non poden cruzarse dous vehículos. Após a reiteras queixas realizadas polo Grupo Municipal Socialista, sen que fosen atendidas por parte da Deputación, os leirenses resolveron traslada-lo problema, de enorme gravidade, ao noso Grupo Provincial.

Instamos ao grupo de goberno provincial do PP para que a que lle esixa á empresa encargada da obra, Cruzval, que remate de inmediato os arranxos na estrada e que o faga con eficacia. A Deputación, contratou esta obra con esta empresa por un valor de 60 000 €, e parécenos indignante que deixaran a estrada en tales condicións. É hora que a institución provincial esixa o remate e posta a punto da estrada, xa posto que a empresa contratada ten que ter un aval ou garantía para poder facelo.

Asemade, consideramos que non é de recibo que a Deputación establecera alí un posto de traballo e vaia se-la propia institución a que remate unha obra ante o incumprimento da empresa: non se poden poñer recursos públicos ao servizo dunha empresa privada sen esixirlle que cumpra co acordado e que se responsabilice das súas obrigas. O problema destas obras mal rematadas, é da empresa e non se pode permitir que a propia Deputación lle saque as castañas do lume.

E xa que o noso Grupo Provincial acudiu ao lugar das denuncias veciñais, para coñecer o caso e escoitar aos veciños, podemos recomendarlle a Baltar Blanco que faga o mesmo, que visite o territorio e coñeza as necesidades dos ourensáns, no canto de andar de xira promocional.

Nacho Gómez, considera que a Deputación ten que atender, coma prioridade, ás necesidades, “problemas e desfeitas que acontecen en todo o territorio ourensán”, e non a subscribir convenios, como o recente sobre o CHUO que só benefician os intereses da Xunta, que é a verdadeira responsábel do entorno do centro  hospitalario.

A dirección provincial do PSdeG de Ourense, manifesta o seu respaldo ao labor feito polo Voceiro en Rairiz, Pablo Lorenzo.

11/03/2016
By

A dirección provincial do PSdeG de Ourense, respalda o labor feito polo Voceiro socialista en Rairiz e do Grupo Municipal ao que pertence, a respecto das falsas acusacións e insultos recibidos no exercicio das súas obrigas como representante público.

Dende o PSOE na provincia de Ourense e en palabras de María Quintas, Secretaria de Organización provincial, consideran intachable e imprescindible a tarefa que está a desempeñar Pablo Lorenzo dende a oposición ao goberno de Rairiz de Veiga.

 

A labor de fiscalización do Voceiro socialista, ten sido impecable, ata o punto que a Xustiza ratificou as denuncias públicas por irregularidades que se viñan cometendo por parte do ex-Alcalde, quen recordemos, está inhabilitado por prevaricación.

A situación política vivida no Concello de Rairiz, de total inestabilidade, ten poucas trazas de ser arranxada nun futuro próximo se a nova Alcaldesa permite, presuntamente, inxerencias no seu traballo diario por parte dos que mandaban antes ca ela.

 

Os socialistas, reiteran,a súa demanda de que a normalidade democrática se reestableza no Concello limiao e que se dea paso, dunha vez por todas, á rexeneración política e á adopción de novas formas de gobernar. Poucas esperanzas se poden ter se temos en conta como se desenvolveu o Pleno de investidura, de xeito totalmente ilegal, ata o punto de ter que repetirse. O Grupo Municipal Socialista, ten sido moi paciente cunha situación anómala pero os xeitos non están a cambiar e polo tanto, van a proceder a solicitar un Pleno Extraordinario para que a Alcaldesa, Asun Morgade, dea a explicacións oportunas á veciñanza das presuntas reunións de cariz político que mantén co ex-Alcalde no seu despacho. Os socialistas, consideran, imprescindible que a rexedora lles explique aos veciños e veciñas porque unha persoa ten a necesidade de entrevistarse con ela, supostamente, ata tres veces por semana, cando ninguén máis no Concello reclama tal deferencia.

 

O PSdeG-PSOE na provincia de Ourense, destaca que este tipo de procederes políticos son os típicos dos que auspicían a estes gobernantes e que non son outros que os dirixentes do Partido Popular de Ourense. A nova Alcaldesa,ao igual que o anterior rexedor, chegou ao goberno da man do baltarismo e estos, son cómplices e compañeiros de viaxe nunha situación política lamentable.

Namentras a provincia de Ourense esmorece, a súa poboación decrece, a taxa de paro é a máis alta da comunidade e a poboación activa ronda, tan só, as 146.000 persoas (por debaixo de Lugo), o Partido Popular ourensán, adícase a colocar afíns, sexa polo método que sexa, en todos os Concellos da provincia, aínda que sexa a costa da normalidade democrática ou se vexan prexudicados os intereses dos veciños e veciñas.

Para rematar, María Quintas quixo engadir que as manifestacions verquidas polo ex-Alcalde condenado por prevaricación, a respecto de Pablo Lorenzo, non merecen comentario algún, en honra ao respecto a toda a cidadanía e porque porque xa se califican por si soas.

Xuventudes Socialistas de Ourense celebra este sábado unha xornada de debate e formación

Baixo o título de “Poñendo a ollada nas Autonómicas”, Xuventudes Socialistas da nosa provincia celebrará o vindeiro sábado, 12 de marzo, unha xornada de “debate e formación”.

A cita, que terá lugar na nosa sede provincial, contará coas intervencións, entre outros convidados, das deputadas Rocío de Frutos e Noela Blanco, e do Secretario Xeral de XX.SS. de Galicia, Aitor Bouza. O programa completo amósase na imaxe adxunta:

yQsKSez6

Co encargo dun estudo de proxección exterior, Baltar Blanco suplanta á Cámara de Comercio en lugar de apoia-la súa laboura

Grayline_Dennis_New_York_Sightseeing

Verbo do encargo polo grupo de goberno da Deputación dun informe de “proxección exterior”, os socialistas de Ourense consideramos que a labor de proxectar ás empresas ourensás no exterior é propia da Cámara de Comercio de Ourense. Esta organización sofre as consecuencias da reforma das Cámaras feita polo PP, que as deixou sen financiamento. Mellor sería, por tanto que o grupo de goberno provincial adicase os 21 000 € do custo do estudo, a  colaborar coa Cámara, para evitar que suprima servicios e persoal, e que mesmo a súa desaparición .É dende a Cámara como temos que traballar en proxectar ás empresas e sectores económicos da provincia cara ao exterior.

O noso voceiro na Deputación, Ignacio Gómez, considera que os Vicepresidentes desta institución se adican a tapa-los escándalos que provocan as decisións caprichosas do Presidente, que ten nesta institución un xoguete para fomenta-lo seu egocentrismo, agora con ansia de proxección internacional.

Baltar Blanco, nin reuniu  ás empresas e entidades económicas antes da viaxe para programa-los obxectivos da mesma, nin contou previamente cos grupos económicos, coa CEO, nin coas organizacións sindicais, nin cos grupos políticos da Deputación (incluído o seu), nin publicou a viaxe na Axenda da Deputación.

Gómez cre que, por moito que o quera negar, estes 21 000 € ocultan o pago dunha peaxe para que Baltar Blanco se faga unhas fotos cuns funcionarios dunha Cámara de Comercio nos Estados Unidos.

A “misión” de Baltar Blanco semella máis útil para que os norteamericanos coloquen aquí os seus productos que colocarmos os nosos en EE.UU.. De feito, as xestións foron realizadas ante os organismos adicados a exporta-los produtos americanos.

En todo caso, consideramos que se houbese que realizar estudos por algunha entidade sobre a proxección exterior dos sectores económicos da provincia, a tarefa correspondería aos técnicos da propia Deputación ou do INORDE (organismo creado, precisamente, para esta tarefa e que ten as competencias para elo), ou polos moi cualificados expertos na materia existentes no Campus universitario de Ourense, dos mellores a nivel internacional. A decisión de Baltar Blanco é un desprezo e unha burla a todos estes técnicos, que, por 21 000 € poderían facer un estudo internacional solvente.

Por outra banda, Ignacio Gómez, reitera que o pago de 21 000 € é unha fraude e un “chanchullo” para financia-las “derivas” internacionais de Baltar Blanco e os seus egos, facendo un simulacro de estudo que non propón ren nin da solución algunha, para variar.

Tamén se nota que o Vicepresidente da Deputación non leva moito tempo na mesma, pois reacciona como se esta “noticia” fose pouco menos que un fito histórico, porque, ao longo das últimas décadas, a familia Baltar nos tivo acostumados a “fitos históricos” cada pouco tempo; e todos eles acabaron sendo un “bluff”. Hai exemplos abondo: a fábrica de coches eléctricos de Melón, a fábrica de derivados da pataca d’A Limia, o impulso da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, a cidade do motor de Verín, etc. E nós non queremos facer de pitonisos, pero parécenos que este “fito histórico” vai acabar sendo outro “bluff “ máis.

En contra do que o PP quere facer pensar, o único eido no que Baltar Blanco ten un nivel de actividade destacábel é o dos seus asuntos particulares.

O PSOE de Rairiz denuncia que o ex-alcalde inhabilitado, Rodríguez Ambrosio, visita o despacho da Alcaldía varios días á semana.

10/03/2016
By

Pablo Lorenzo da orden aos servizos xurídicos do PSdeG-PSOE para que comecen a traballar nunha futura demanda,  se o ex-rexedor, inhabilitado por prevaricación, mantén este proceder co beneplácito da actual alcaldesa.

 

O Grupo Municipal Socialista no concello de Rairiz de Veiga, a través do seu voceiro, Pablo Lorenzo, denuncia que Rodríguez Ambrosio, ex alcalde, inhabilitado por un delito de prevaricación, acode varios días á semana ao seu antigo despacho para departir coa actual rexedora sobre temas municipais. A frecuencia das visitas a alcaldía, así como as visitas ao despacho de Morgade Rúa, constatan que Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio non acode ao consistorio coma un cidadán máis, senón como alcalde na sombra.

Pablo Lorenzo, declara que: “Como xa dixen en anteriores ocasións, o meu grupo non ten ningún inconvinte en que calquer veciño ou veciña acuda á Casa do Concello, como non podería ser doutro xeito, pero neste caso. os indicios apuntan a que as visitas non responden a temas personais, senón a temas municipais. Por isto, dende hoxe mesmo, dei orden aos servizos xurídicos do PSdeG-Psoe para que estuden a posibilidade de levar este asunto aos tribunais e, así, esclarecer se, tanto Xaquín Rodríguez Ambrosio coma a actual alcaldesa, están incorrendo nalgún delito por estas actuacións.”

Dende o Grupo Socialista, consideran que a marxe de tempo dado a Asunción Morgade para adaptarse ao cargo de alcaldesa, é máis que suficiente, polo que dende hoxe serán  belixerantes co proceder da actual rexedora.

Pablo Lorenzo, Voceiro do Grupo Municipal  Socialista, lamenta que leve tanto tempo devolver a decencia política ao Concello de Rairiz, e recórdalle ao renovado grupo de goberno que lembren as palabras do concelleiro Manuel Ferreiro pronunciadas no pleno ilegal de nomeamento de Morgade como alcaldesa: “levo tapado moita merda aquí e non penso seguir tapando máis”.

Remata Pablo Lorenzo dicindo que chegou o momento de atrás os tempos no que o proceder anti-democrático e irregular era norma, así como lle pide ao grupo de goberno que fagan caso do que proclama o seu líder Manuel Baltar e vaian “a por todas”, pero neste caso, no referente á xestión municipal.