Monthly Archives: September 2014

Laura Seara considera que os orzamentos xerais do Estado para o 2015 constitúen “a defunción da esperanza na provincia”

A deputada socialista ourensá no Congreso dos Deputados, Laura Seara, afirma tamén que “se os orzamentos xerais do Estado para o 2015 son ficticios para Galicia, para a provincia de Ourense son absolutamente falsos”.

Apunta que “o Goberno central enzoufa de maquillaxe as contas para a nosa provincia, con cifras que logo nunca cumpre”. Así, explica que “as contas para Ourense baséanse case exclusivamente na partida para o AVE”, xa que, dos 643,3 millóns de euros que o Estado destina para a nosa provincia, 578,3 pertencen á partida para a súa liña AVE Olmedo-Lubián-Ourense. Porén, prognostica que o Goberno central “do mesmo xeito que o ano pasado, non executará esta cifra”, subliñando que o propio Goberno “recoñece” nestes orzamentos que “dos 572 millóns que presupostou no 2014 para o AVE en Ourense, só vai a executar 353”, engadindo que “de feito a cifra que executará será aínda menor, dado o ritmo das obras nesta infraestructura”.

Seara lembra que, por se fora pouco,“os investimentos reais en materia de infraestructuras na provincia son para ‘cubri-lo expediente’ ” e que faltan investimentos “estratéxicos, que dende o Grupo Socialista solicitamos en numerosas ocasións, como o Centro de Interpretación de Parques Naturais, o bulevar termal da cidade, os regadíos d’A Limia e a A-76”.

Do mesmo xeito, a deputada reproba “as irrisorias partidas orzamentarias para o AVE Ourense-Lugo, o AVE Ourense-Vigo, e a estación intermodal (200 000€) e a variante (100 000) na capital”, e mostra a súa sorpresa polo feito de que se inclúa “nominativamente o mosteiro de Melón, pero con cero euros”. Así mesmo, considera insuficientes as partidas para os enlaces de Cambeo coa cidade e coa A-56, e reprocha que “actuacións que dende o Partido Socialista levamos anos pedindo, como a mellora da N-525, da N-120, ou do firme da A-52, non teñen reflexo no orzamento do Ministerio de Fomento senón a través de SEITTSA” (Sociedade Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre).

Seara engade que “son tamén claramente insuficientes as partidas destinadas aos nosos ríos”, e explica que “o Goberno do PP volta a infla-los orzamentos do Estado para Ourense, misturando partidas de carácter xeral en materia de augas e saneamento, con partidas que son de carácter técnico e que territorializan, inchando así artificiosamente as contas”.

“O resultado destes orzamentos será o maior empobrecemiento dos ourensáns, e a evidencia de que a recuperación da que fala o Goberno do PP é unha falacia a ollos das clases traballadoras e medias, que non só non recuperan nada do que lles arrebatou a crise, senón que seguen vendo como empeora a súa situación”, sostén Seara.

A deputada abunda que “a conxelación do soldo aos funcionarios e o incremento mínimo das pensións (nun 0,25%), así como a redución das prestacións por desemprego nun 15%, cunha previsión de incremento dos parados, son tres estocadas consecutivas á provincia de Ourense”.

Polo tanto, considera que estes “son os orzamentos da defunción da esperanza na provincia de Ourense”, pois “non aportan nada que permita pensar nunha futura reactivación económica”; concluíndo que, nestas contas, “o Goberno do PP faise trampas ao solitario”.

Miguel Fidalgo pide que o Goberno central retire de tramitación a modificación da Lei de Demarcación e Planta Xudicial, que fai desaparece-los Partidos Xudiciais e Xulgados de Paz en tódalas comarcas da nosa provincia

O noso senador ,Miguel Fidalgo, alédase do cese do ministro que xestionou importantes retrocesos en dereitos e liberdades que forman parte do sistema democrático, en nome da dereita máis retrógrada. Por iso considera que é o momento de retomar tódalas reformas xudiciais, e recolle-lo clamor dos colectivos de avogados, fiscais, traballadores da Xustiza, organizacións sindicais e partidos políticos.

Fidalgo coida que o PP debe retirar inmediatamente a lei que suprime os partidos xudiciais, e que afecta moi gravemente á nosa provincia, xa que supón a desaparición da estrutura actual nas comarcas de Ribeiro, Carballiño, A Limia, Verín, Valdeorras, Trives-Caldelas, Bande e Celanova. A iso hai que sumarlle a desaparición dos Xulgados de Paz e Rexistro actuais, pola súa privatización.

Fidalgo critica o cinismo de Feijóo, cómplice desta medida, que intenta despistar dicindo que se mantén o nome duns partidos xudiciais nos que desaparecen xuíces, secretarios, axentes e demais persoal, e deixa de celebrarse a actividade actual.

O senador anunciou novas preguntas, tal como suxeriron as plataformas en defensa dos partidos xudiciais, e informou de que presentará na Cámara Alta unha moción concreta en defensa de cada un dos partidos xudiciais que existen na provincia.

Fidalgo estima que a segunda lei que o PP debe derrogar é a Lei de Taxas aprobada, que está impedindo que os cidadáns sen recursos poidan defenderse ante as inxustizas que poidan sufrir. O PP divide a sociedade entre cidadáns con diñeiro, que teñen dereitos e cidadáns, e sen cartos, que non teñen dereitos.

Así mesmo, reclamou que se paralice a tramitación da modificación da Lei de Asistencia Gratuíta, que pon imposible a asistencia letrada de oficio para as persoas sen recursos, ademais de excluír a moitos colectivos e persoas ás que deixa sen a posibilidade de defende-los seus dereitos ante a Xustiza, prexudicando aos profesionais máis próximos e pequenos despachos de pobos e cidades.

En definitiva, o senador considera que este é o momento de parar este retroceso en liberdades e dereitos fundamentais para un estado democrático, tendo en conta as peticións dos colectivos e a sociedade civil.

Seara esixe ao Goberno central a paralización inmediata das obras no castelo de Monterrei

A deputada socialista no Congreso pola nosa provincia, Laura Seara, rexistrou hoxe unha Proposición Non de Lei no na Cámara Baixa na que denuncia as nefastas consecuencias das obras que se están executando para converter o Castelo de Monterrei en Parador de Turismo.

Seara solicita ao Goberno que se dirixa á Xunta para que paralice de xeito inmediato as obras para a súa adecuación e acondicionamento como Parador; e solicita ao Goberno central que revogue a Resolución de 1 de xullo de 2014, na que a Dirección Xeral do Patrimonio do Estado acordou amplia-lo destino previsto na cesión á Xunta de Galicia do Castelo de Monterrei e o seu recinto amurallado. “O Ministro Montoro debe poñer fin a este despropósito e a este dispendio froito do capricho do Presidente Feijóo”, reclama.

A deputada lembra que “foi o Goberno Socialista o que cedeu á Xunta, en xullo do 2010, o uso da fortaleza amurallada de Monterrei, pero con usos ben distintos aos que agora lle deu o actual Goberno: naquel intre, o Castelo foi cedido para usos culturais, etnográficos e divulgativos da moda, o viño e as augas medicinais da comarca, así como para a musealización dos edificios e o arquivo das tradicións da fronteira e pobos próximos”, para engadir que “a improvisación da norma aprobada polo PP co fin de amplia-los usos permite construír ao capricho de Feijóo”.

E este capricho, denuncia Seara, “é a construción dun hotel de luxo no castelo, coa previsión de cedelo, unha vez rematada a obra, á administración turística do Estado para a súa explotación a través da Axencia de Turismo de Galicia; e isto coa contestación cidadá e dos axentes culturais e patrimoniais.”

Doutra banda, e ante os graves destrozos que as obras no castelo están provocando, na Proposición Non de Lei tamén se esixe ao Goberno central “que abra unha investigación e que dea traslado das conclusións ao Congreso dos Deputados”, xa que “o derrube de muros da fortaleza, as fendas na Torre das Damas, e a aparición nun vertedoiro de obxectos que se atopaban dentro do propio Castelo, deu o sinal de alarma a unha poboación xa indignada con esta aberración”.

Tras informar que o Consello dá Cultura Galega está rematando un informe ao respecto, Seara sostivo que “é evidentemente incoherente que, nas actuais circunstancias económicas” que atravesa todo o Estado e que “se agravan na provincia de Ourense, se leve a cabo un investimento desta magnitude, cando xa existe un Parador a escasos metros da fortaleza de Monterrei, que ten que pechar catro meses ao ano por falta de demanda hoteleira”.

Os socialistas galegos presentamos unha Proposición de Lei de Dereitos e Garantías da Dignidade dos Enfermos Terminais

Hoxe, martes 30, presentamos aos Medios de Comunicación a Proposición de Lei dos socialistas no Parlamento galego sobre “Dereitos e garantías da dignidade dos enfermos terminais”.

Esta proposta xurdiu pola demanda da poboación de ter garantía de coidados dignos ata nas derradeiras horas da súa vida.

A dignidade dunha persoa non debe de deixar de terse presente, tamén neses intres.

Tamén os profesionais precisan dun marco legal que lles dea garantías á hora de exercer esa demanda dos usuarios e as súas familias, sen temor a seren perseguidos, como nalgún caso ben coñecido en España.

Os socialistas queremos que esas garantías estean reguladas, e que sexa a Administración a que vele por que se cumpran.

Texto da Proposición de Lei: Proposición_de_Lei_de_Dereitos_e_Garantías_da_Dignidade_dos_Enfermos_Terminais

Seara critica a diminución de máis do 37% nas axudas do goberno aos concellos galegos para o transporte público urbano

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, recibiu unha resposta parlamentaria que constata que, dende que goberna a nivel estatal, os concellos galegos sufriron unha importante caída nas axudas que reciben do Goberno Central para o transporte público urbano.

O Goberno central recoñece que, no 2011, o conxunto dos concellos de Galicia recibía por este concepto axudas por case cinco millóns de euros, mentres que a finais de 2013 estas axudas diminuíron a pouco máis de 3 millóns.

“É dicir: que dende que o PP de Rajoy está á fronte do Goberno Central, estas axudas caeron máis dun 37% en comparación ás concedidas no último exercicio orzamentario do Goberno Socialista”, resumiu a deputada.

Repasando a situación concello a concello, resulta que o d’A Coruña recibiu do Goberno Socialista, no 2011, para axudas ao transporte urbano, máis de 1,9 millóns de euros, fronte aos pouco máis de 1,2 millóns de euros que obtivo no 2013. O concello de Lugo obtivo no 2011 do Goberno socialista 229.124,59 euros, e só 164.328,08 no 2013 do Goberno do PP.

No caso de Ourense, o concello recibiu 491.888,74 euros no 2011; cifra que diminuíu ata 298.671,10 no 2013, o que supón unha caída de máis do 39%.

O concello de Vigo conseguiu, no 2011, un importe de case 1,8 millóns de euros destas axudas, fronte a pouco máis de un millón de euros no 2013. En Santiago, as axudas deste tipo diminuíron dende os 554.980,73 euros no 2011 ata os 344.079,40 euros no 2013.

Seara considera que se trata dunha caída “brutal” nun momento no que “os concellos estiveron moi necesitados de apoio económico para poder seguiren prestando servizos básicos aos cidadáns”; e que rexistrará unha nova iniciativa parlamentaria no Congreso para que o Goberno central explique o motivo desa importante baixada, “e para que resposte se considera que as cidades de Galicia son cidades de segunda, e non as cre prioritarias para as axudas ao transporte público urbano”.

Por último, a deputada engade que “esta drástica redución está ligada ao pouco compromiso do Goberno coa mobilidade sostíbel”.

Seara pide ao Goberno central “que faga luz xa” sobre os presuntos casos de fraude da Deputación coas depuradoras

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, rexistrou na cámara baixa unha nova batería de iniciativas parlamentarias coas que esixe resposta ao Goberno central “sobre a multitude de incógnitas” que se manteñen no procedemento relacionado cos casos de presunta fraude da Deputación en relación ás depuradoras Daredo e Deputrans.

Seara esixe ao Goberno central “que aclare dunha vez, en qué sentido se han resolve-las alegacións da Deputación respecto ao posíbel suspenso da vía administrativa, a expensas do resultado dunha hipotética vía penal” e pídelle que informe sobre “se a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios emitiu xa a resolución sobre este asunto”.

A deputada lembra que, nunha comparecencia no Congreso o pasado mes de maio, a Secretaria Xeral de Coordinación Autonómica e Local, Rosana Navarro anunciou, a preguntas de Seara, que a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios emitiría a súa resolución “en breve prazo”, e confirmou que o informe da Oficina europea de Loita contra a Fraude (OLAF) se atopaba na Fiscalía para a súa investigación e que o Goberno central iniciou o expediente de reintegro dos fondos.

Seara desexa tamén que o Goberno resposte acerca de se coñece, a día de hoxe, “o estado das investigacións por parte da Fiscalía”, dado que o propio ministro Montoro afirmou nunha resposta oral formulada no Pleno do Congreso a pregunta de Seara, que o Goberno remitira á Fiscalía o informe final da OLAF que afirmaba que os feitos podían ser constitutivos de ilícitos penais.

A deputada pide ao Goberno central “que depure responsabilidades, e que non opte por dilatar ou paraliza-lo procedemento”.

Neste senso, lembra que os proxectos das depuradoras, que poderían ser constitutivos de delito segundo o informe da OLAF, se puxeron en marcha baixo a presidencia provincial de José Luis Baltar Pumar e a vicepresidencia de Rogelio Martínez, subliñando que resulta “inaudito que Martínez continúe sendo o delegado da Xunta en Ourense”, e lembrando que se trata dun “caso moi grave, polo que Ourense tería que devolver dez millóns de euros”, polo que o Goberno central “non pode mirar para outro lado, e menos cun ministro como Montoro que, aínda que non predica co exemplo, presume de loitar contra a fraude”.