Monthly Archives: June 2013

O Grupo de Sanidade reúnese coas asociacións de pacientes

Onte, 17 de xuño, representantes do Grupo Sectorial Provincial de Sanidade da Agrupación Provincial do PSdeG de Ourense, mantiveron unha reunión coas asociacións de pacientes con actividade na nosa provincia, que serviu como toma de contacto con estas entidades.

Os representantes dos pacientes detalláronnos cómo as carencias que a situación actual do sistema sanitario está a provocar en toda a poboación, inciden, cunha intensidade moito maior, no colectivo a cuxos membros respresentan, xa que estes sufren dun xeito cotián os problemas derivados de decisións como a do re-pago das menciñas ou a do pago polo uso de ambulancias, entre outras.

Contacto directo por correo electrónico co devandito Grupo de Sanidade: gtsanidadpsdeou@gmail.com .

Os socialistas esiximos a intervención da Xunta no ERE da concesionaria da AP-53 para evita-la substitución do persoal das cabinas de cobro por máquinas

O Secretario Xeral Provincial, Raúl Fernández, e o voceiro de Ordenación do Territorio do Grupo Socialista no Parlamento galego, Xosé Sánchez Bugallo, veñen de rexistrar unha pregunta parlamentaria interesándose pola intervención da Xunta no ERE de extinción da empresa ACEGA, concesionaria da Autoestrada entre Santiago e o Alto de Santo Domingo, AP-53, que afecta a quince dos seus corenta e cino traballadores.

Aparentemente, a intención da empresa é proceder á substitución destes operarios das cabinas de cobro por maquinaria. Esta substitución non parece xustificada, nin por necesidades da empresa “nin moito menos por unha mellora do servizo aos cidadáns”, dadas as moitas trabas coas que se atoparían os usuarios de atoparse con algunha dificultade, pois “terían que razoar cunha máquina”, segundo ironizou Bugallo.

Laboralmente tampouco hai xustificación, pois ao centrarse no persoal de cabinas, o ERE afectaría maioritariamente ao persoal con retribucións máis baixas, pero que realiza un servizo imprescindible, non só polo cobro senón porque resolven moitas dificultades que poden xurdir aos usuarios da vía.

O PSdeG espera obter da Xunta unha resposta afirmativa respecto á intervención do Goberno neste ERE, para garantir a calidade do servizo aos usuarios da AP-53.

Laura Seara: “o PP expulsou da Seguridade Social a case ao 75% dos coidadores non profesionais de dependentes en Galicia”

A nosa deputada e voceira do PSOE no Congreso dos Deputados en materia de discapacidade, denuncia que o Goberno central confirma, en resposta parlamentaria escrita, que o número de coidadores non profesionais que figuraban de alta na Seguridade Social en Galicia, a xullo do 2012, era de 7405, e que a 31 de marzo do 2013 só quedan 2075.

Seara destaca que se trata dunha redución de case o 75%, e engadiu que “os poucos que sobreviviron á expulsión viron recortada a súa prestación nun 15%”.

Como deputada ourensá, apunta que “en Ourense a situación non é máis alentadora, pois en xullo do 2012 había 1260 coidadores non profesionais de alta na Seguridade Social, e só quedan 433; unha redución do 65%”.

“Moitísimas das persoas que o PP expulsou da Seguridade Social tiveron que renunciar á súa vida laboral para coidar dos seus familiares; vaia recompensa!”, manifestou a compañeira antes de lembrar que “a Lei de Dependencia se puxo en marcha baixo o Goberno socialista co acordo de todos, e supuxo o recoñecemento dun novo dereito de cidadanía no noso país: o dereito das persoas que non se poden valer por si mesmas a ser atendidas polo Estado, ao tempo que se lles garantía unha serie de prestacións con recursos e servizos”.

O Grupo Socialista ven de presentar no Congreso unha Proposición non de Lei para recupera-la Lei de Dependencia e garanti-lo seu mantemento e desenvolvemento, “pero o PP rexeitouna”, lamenta.

A deputada reproba “o despece absoluto” da Lei de Dependencia que o PP realizou en pouco máis dun ano. Lembra que o Goberno central:

- en decembro do 2012, a través de Decreto-Lei, paralizou a aplicación do calendario de implantación da Lei, impedindo a case 400 000 persoas con dependencia moderada acceder ás súas prestacións

- nos orzamentos xerais do Estado do 2012 realizou un recorte total de 566 millóns de euros, sumando as achegas das CC.AA

- despois, cun novo Decreto-Lei, suprimiu os niveis, deixando simplemente os grados establecidos, e ampliou a dous anos o prazo para resolve-las axudas sen que houbese efecto retroactivo, o que, tendo en conta que o 54% dos dependentes superan os oitenta anos de idade, provoca que estean morrendo moitos deles sen resolución

- eliminou as compatibilidades de servizos, reducindo o 15% da prestación por coidados na contorna familiar, prexudicando a 435 180 persoas

- revisou a regulación do convenio especial no Sistema da Seguridade Social dos coidadores non profesionais, que deixou de pagar o Estado, tendo agora facelo os propios afectados, unhas 180 000 persoas

- reduciu nun 13% a achega do Estado para financia-lo nivel mínimo de protección, deixando a 300 000 persoas “que teñen recoñecido o dereito sen prestación, servizo nin axuda”

- a traverso dos orzamentos xerais do Estado do 2013, recortou 200 millóns no nivel mínimo, e limitou a achega do Estado á Lei de Dependencia a tan só un 18%.

Pachi Vázquez censura que o PP non empregue o diñeiro público para construir hospitais por unha cuestión ideolóxica

O noso Secretario Xeral nacional, Pachi Vázquez, encabezou a nutrida representación de cargos orgánicos e representantes institucionais dos socialistas sa nosa provincia que, coa súa presenza, manifestaron o seu apoio á convocatoria de concentración da Plataforma pola defensa da Sanidade Pública contra a paralización das obras do CHUO e en protesta polas consecuencias dos recortes en materia de Sanidade.

Vázquez afirmou que “hai diñeiro público para facer Sanidade Pública”, denunciando que non hai un problema económico, senón que se trata “dunha cuestión ideolóxica” do Presidente Feijóo e do PP.

Lembrou que a Xunta deixou douscentos millóns de euros sen executar porque prefire que os hospitais se fagan con cartos privados, xa que “prefiren facilitarlle o negocio e volume de traballo a empresas que nin son galegas”, e que “están privatizando a sociedade”.

O compañeiro advertiu do risco severo de quedarmos sen financiamento europeo para ampliación do CHUO, que vai ligada ós proxectos de innovación tecnolóxica do “Hospital 2050” e “Innova Saúde”: “o modelo de financiamento ao que abocou Feijóo aos servizos sanitarios é un fracaso; a paralización é inevitábel”, recriminou Vázquez ao Presidente e aos responsables de Sanidade do Goberno galego. “En Ourense estamos a piques de perde-lo investimento para modernizar este Plan Director”, afirmou ao mesmo tempo que criticou o procedemento negociado polo que optará a Xunta para o edificio de hospitalización, ao quedar deserta a segunda licitación pola falta de interese que ten para as empresas o feito de que se condicione a xestión integral á obra.

O líder dos socialistas galegos remitiuse ao exemplo de Vigo, onde a parálise das obras está a xerar, como denunciaron máis de trescentos cincuenta profesionais da Sanidade, un aumento das listas de espera, que non suman os 6 000 pacientes que asegurara a Xunta, senón de 22 000. Vázquez convidou aos ourensáns a “face-lo mesmo que fixo a cidadanía de Lugo e de Vigo” e saian á rúa a “defende-lo modelo sanitario público”. Comprometeu a presenza dos socialistas a carón deles, e anunciou unha batería de iniciativas parlamentarias para denuncia-lo “risco real de perde-lo financiamento europeo para o hospital de Ourense”, iniciativas para que “con diñeiro público se fagan obras e instalacións sanitarias públicas”.

O Goberno central confirma a Laura Seara que Ourense perderá os 36 millóns de euros de fondos europeos para o “Hospital 2050” se a Xunta non constrúe o edificio

A preguntas da nosa deputada, Laura Seara, sobre a posibilidade de que Ourense perda os 36 millóns de euros comprometidos de fondos europeos FEDER para o proxecto “Hospital 2050” se non se constrúe o novo edificio do hospital, así como sobre a posibilidade de que devanditos fondos puidesen destinarse a outros hospitais de Galicia, a Secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vea, respostoulle, na Comisión de Orzamentos do Congreso dos Deputados, que “a responsabilidade desta Secretaría de Estado e do Ministerio, respecto dos proxectos do ‘Hospital 2050’ en Ourense e Innova Saude non vai máis aló dos convenios asinados” , que “non é responsabilidade do Ministerio se a Xunta executa o proxecto do ‘Hospital 2050’ de forma distinta”, e que “se o hospital non se fai, dificilmente se podera face-la parte tecnolóxica para a que están destinados os fondos FEDER”.

Seara asegura que “malia que a Sra. Vela xogou ao escapismo, na súa resposta, deixou claro que os trinta e seis millóns de euros comprometidos de Fondos FEDER están ligados ao proxecto ‘Hospital 2050’, pero non á cidade de Ourense e, xa que logo, Ourense podería perdelos”. Do mesmo xeito, a compañeira lamenta que “a Secretaria de Estado deixou patente que o Ministerio lavará as mans se a Xunta decide non executa-lo proxecto en Ourense”, e que “a Sra. Vela foi clara ao afirmar que o custo do hospital, catrocentos millóns de euros, excede dos treinta e seis millóns europeos comprometidos e, xa que logo, que se o hospital non se fai, non se poderán investi-los fondos europeos destinados ao proxecto tecnolóxico”.

A deputada socialista ourensá lembrou que, en novembro do 2011, a Ministra Garmendia asinou convenios coa Xunta para os proxectos “Innova Saúde” e “Hospital 2050” e sinalou que “a Xunta veu afirmando que o proxecto ‘Hospital 2050’ se faría no hospital de Ourense”. Con todo, Seara subliñou que “os fondos europeos están ligados ao proxecto Hospital 2050 pero non están ligados concretamente a Ourense”, e lamentou que “hoxe a Secretaria de Estado confirmou o que temiamos, e que incluso a Xunta pode decidir que fondos, se non se perden, non se destinen ao proxecto en Ourense”

Feijóo, sinalou Seara “veu mareando a perdiz sobre o futuro do Plan Director para o Hospital de Ourense e enganou aos cidadáns pensando que “tirando” dos fondos europeos podería reducir custes na construción do edificio. Neste senso, explicou que “Feijóo, primeiro sacou un concurso que ficou deserto porque impuxo a condición de que a empresa adxudicataria puxese catorce millóns de euros para a construción do edificio, despois sacou outro concurso que condicionaba ao primeiro, e agora a realidade é que Feijoo se atopa con que non ten o cartos para construi-la infraestructura“.

Ademais, a deputada incidiu en que “o prego de licitación de construción especifica que, se os contratos (de xestión) previstos non se chegan a adxudicar e formalizar, a Xunta se reserva a facultade de non adxudica-las obras; é dicir, de lava-las mans”. E “a Secretaria de Estado confirmou os nosos peores temores respecto da perda dos fondos FEDER para o proxecto ‘Hospital 2050’ en Ourense e, o que é peor, advertiu que o Ministerio tamén lavará as mans”.

Os socialistas reclamamos á Consellería de Industria a protección do sector da lousa a través dun segundo plan “renove” de tellados que corrixa os erros da primeira convocatoria

A deputada no Parlamento galego Carmen Acuña, preguntou hoxe pola posta en marcha dun segundo plan tipo “renove” para teitos, de vital importancia para a supervivencia do sector da lousa, especialmente do emprego dos colocadores.

Acuña recriminou ao Director Xeral de Minas da Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, a falta de definición sobre o compromiso con ese plan, para o que hai consignados 806 000€, e do que o PP xa comezou a facer publicidade en Valdeorras.

Aproveitou a deputada valdeorresa a ocasión para lembrar que o primeiro plan destas características foi froito do “moito insistir” do Grupo Socialista a través de múltiples iniciativas “que sempre foron votadas en contra polo Grupo Popular no Parlamento de Galicia”. Tamén reprochou a nosa deputada que esa primeira convocatoria xerou problemas, especialmente nos prazos formulados para o seu desenvolvemento, que foron insuficientes.

Agarda a compañeira que estas eivas sexan resoltas cando se poña en marcha o novo plan, se finalmente así o decide a Consellería, e tamén esixiu que a súa convocatoria contemple prazos e requirimentos que faciliten o acceso dos interesados ás axudas en cubertas de lousa, e se empregue o total do presuposto reservado a tal fin no Orzamento.

Os socialistas acadamos o compromiso do Director Xeral de Industria e Minas de acelera-la tramitación para evita-lo colapso que se xerou no primeiro plan polos devanditos problemas nas datas de execución dos tellados.

Carmen Acuña insistiu na importancia de que este segundo plan entre en vigor canto antes, para que poidan entrar na súa aplicación as obras nos teitos que se fagan no verán.

5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. Un cero ás políticas medioambientais do PP

Dende o PSdeG-PSOE, no Día Mundial do Medio Ambiente, reiteramos o noso firme compromiso cos valores que deben inspira-la conservación da nosa contorna, unidos de xeito indiscutíbel á saúde e ao aseguramento da calidade de vida dos cidadáns de hoxe e do futuro, á mellora do noso capital natural imprescindíbel para sustentar un desenvolvemento xusto, é innovación tecnolóxica, á modernización do País e á creación de emprego.

En solo un ano e medio de Goberno do PP, as políticas estatais en materia medioambiental fixeron retroceder a España corenta anos neste eido:

• A costa ponse en venda ao mellor ofertante, confiando en que de ahí saia outra “salvación” para o decaído mercado urbanístico.

• Renúnciase ao control público dos obxectivos de impacto ambiental que deben cumpri-las actividades industriais, mediante a encomenda ás propias empresas das competencias de inspección que ata o de agora estiveran reservadas a Administración.

• España renuncia a segui-la folla de ruta da UE na redución de residuos e nos obxectivos de redución da contaminación atmosférica.

• Moratoria sine die ao desenvolvemento das enerxías renovables, que está a afundir un sector nunha ruinosa situación económica.

• Posición por diante de calquera outro país da UE favorábel a explotación do “fracking”.

• Renovado compromiso nuclear co despropósito sobre a continuidade de Garoña.

Pola súa banda, en catro anos e medio, o goberno do PP na Xunta de Galicia leva á aniquilación calquera política favorecedora do noso contorno, propoñendo proxectos industriais que, lonxe de valida-los informes de impacto medioambiental, proxectan a destrución do noso territorio e da sustentabilidade do mesmo. Así, padecemos:

• Permisividade ante a avalancha de solicitudes de explotacións mineiras, exemplificada na mina que, se non se impide, se instalá en Corcoesto, e que constituirá un grave atentado ecolóxico na comarca de Bergantiños.

• Continua ineficacia da Xunta en materia de residuos, incapaz de avanzar cara unha xestión medioambientalmente sostíbel dos mesmos, coa únicas proposta de repeti-lo erro da creación de Sogama.

• Lei de augas e novo canon da auga cun claro afán recadatorio, e incumprindo a Directiva marco europea da auga, ademais dun abandono continuo na depuración dos nosos ríos e rías.

• Non existindo un compromiso público co interior, prodúcese un abandono masivo do rural, coas terribles consecuencias nas hectáreas de masa forestal arrasadas polo lume nos últimos anos.

• Nefasta política de loita contra os incendios forestais, na que non existe a prevención e se volta a épocas pasadas, responsabilizando da xestión dos lumes aos Concellos.

E todo elo levado a cabo mostrando un claro desprezo á comunidade científica, fronte a calquera vía de participación cidadá, e contra as iniciativas parlamentarias da oposición.

Dende o PSdeG-PSOE, co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente, cualificamos cun cero sen paliativos as políticas ambientais do PP.

Fronte a quen pretende privar á Humanidade dun patrimonio natural cuxo goce debe alcanzar a tódalas sociedades presentes e futuras, temos o dereito e o deber de elevar a voz e defendelo.