A Limia

O PSOE de Os Blancos denuncia o corte no subministro de auga potable dende o pasado luns, sen que o Alcalde dera explicación algunha á veciñanza.

18/09/2016
By

Dáse a circunstancia, declara a Portavoz socialista, Emilia López, que esta fin de semana están en festas e a situación persiste sen que, dende o Concello, poñan remedio.

Emilia López Blanco, portavoz socialista no Concello de Os Blancos, faise eco das numerosas queixas dos veciños e veciñas que levan padecendo un corte no subministro da auga potable que xa dura dende o pasado luns 12 de setembro. Dáse a circunstancia, ademais, que dende o 15 deste mes, levan festexando a celebración da Virxe das Dores, cos atrancos que a falta de auga conleva para a hostalería e as familias que reciben aos seus convidados/as. De todos os xeitos, tal como denuncian dende o PSOE, a situación é o suficientemente grave xa no día a día, á marxe de celebracións, posto que os veciños e veciñas carecen de auga para beber, asearse e cociñar. Asemade, ao despropósito de levaren tantos días sen un servizo prioritario e fundamental, únese a total desidia por parte do Alcalde do Concello, quen non diu explicación algunha á cidadanía e ofrece a calada por resposta. Supónse, tal como relatan os socialistas, que hai unha avaría que impide o subministro da auga corrente pero non hai unha explicación oficial nin se publicou Bando de Alcaldía algún nin se anunciaron medidas.

Dende o Grupo socialista no Concello de Os Blancos coidan que se trata dunha deixadez absoluta de funcións por parte do Alcalde do PP. Están a estudar, de feito, a asunción de medidas legais en contra dunha actuación denigrante para co pobo que gobernan, deixando á cidadanía sen un dos servizos máis básicos. Non houbo, nin tan sequera, por parte do goberno municipal, un anuncio de restricción, onde se deixen unhas horas de subministro á veciñanza para poderen levar a cabo funcións básicas e, tampoco, houbo a intención de pedir axuda para paliar esta grave situación. É por isto que, o luns vindeiro, os socialistas van rexistrar un escrito perante o Concello esixíndolle que realice as xestións oportunas para reverter esta penosa situación e devolverlle o servizo de auga corrente ao pobo. Non é de recibo, declara Emilia López, que o Alcalde non pedira axuda á Xunta ou á Deputación para que mandasen un camión-cisterna que puidese aliviar a falta absoluta de auga potable.

 

Urximos á Xunta a axiliza-la declaración do Entroido de Xinzo como festa de interese turístico internacional

As_pantallas_de_Xinzo_(3312263912)

A nosa deputada no Parlamento galego Noela Blanco, esixiulle hoxe á Xunta, nunha pregunta oral, que acelere os trámites para declarar “canto antes” ao Entroido de Xinzo de Limia como Festa de Interese Turístico Internacional.

A compañeira informou que os problemas provocados pola descoordinación entre o Concello e a Administración Autonómica están a retrasa-la declaración definitiva e a prexudicar gravemente os intereses de toda a provincia: “a documentación presentada na Xunta de Galicia polo Concello non cumpre os requisitos esixidos”, e se lle tivo “que requirir nova documentación ata en dúas ocasións”.

Blanco lembrou que o Pleno municipal solicitou, xa o 20 de xuño do 2013, o inicio dos trámites para a declaración en cuestión, coa que xa contan outras festas semellantes en España (o de Cádiz e o de Santa Cruz de Tenerife). Esta petición foi obviada pola Xunta, que tamén incumpre a iniciativa socialista no mesmo senso, aprobada en febreiro de 2015.

A deputada sinalou a importancia do Entroido de Xinzo, que para os ourensáns “non é só unha festa calquera, senón un sentimento”; e que “esta declaración de carácter honorífico daría un pulo a unha das festas máis antigas e simbólicas de Galicia, á vez que supoñería un revulsivo socioeconómico para toda a provincia”.

O PSOE de Rairiz califica a situación de desgoberno do Concello como “moi preocupante e inadmisible”

12/05/2016
By

A ruptura no grupo de goberno , formalízase coa demisión de Manuel Corderí Ferreiro, concelleiro do Partido Popular.

Rairiz, 11 de maio de 2016. Tal como veu anunciando, dende hai meses, o Grupo Municipal Socialista no Concello de Rairiz de Veiga, os desencontros no seo do grupo de goberno, están a provocar a parálise na xestión municipal. Esta ruptura vese claramente evidenciada co anuncio de demisión do concelleiro Manuel Corderí Ferreiro que, ata o de agora , formaba parte do grupo de goberno, liderado por Asun Morgade. No vindeiro Pleno da Corporación, extraordinario, a celebrar mañá ás 13h., formalizarase, previsiblemente, esa renuncia ao cargo por parte do concelleiro do PP. A ruptura que se vive no grupo de goberno, acada así , o que o Portavoz socialista, Pablo Lorenzo, viña denunciando hai tempo, a imposibilidade de proseguir coa xestión municipal dentro da normalidade. O cariz dos acontecementos vén adquirindo dimensións de gravidade dende que a Alcaldesa é incapaz de sacar adiante as súas propias propostas en Pleno e fraguouse xa coa marcha dun dos seus concelleiros cara ao grupo sen adscrición. A fragmentación é tal que xa houbo protestas por parte dos 3 Tenentes de Alcaldía ao respecto de que non se lles explica con anterioridade á orde do día qué se vai someter a debate plenario, nun alarde de falta absoluta de transparencia por parte de Asun Morgade, alcaldesa de Rairiz.

 

A situación do Concello, tal como relatan os socialistas, é moi complicada e as dilacións no proceso de rexeneración política prometido pola Alcaldesa, dan lugar a pensar que o escurantismo segue moi presente no día a día da xestión municipal e así quedou contrastada tralas declaracións, antes mencionadas, dos membros da Xunta de Goberno, reclamando máis diálogo.

 

O PSOE de Rairiz, insta unha vez máis á Alcaldesa a que actúe de xeito inmediato para desbloquear esta penosa situación de inoperancia, que trae consecuencias no día a día da veciñanza. Os intereses dos habitantes de Rairiz, deben primar sobre calquera consideración partidaria ou de afinidade que mova á Alcaldesa nas súas actuacións e ten que cumprir co prometido: rachar co pasado e coa era Xaquín así como a abrir unha nova etapa de diálogo para sacar o Concello adiante.

Morgade Rúa tén que escoller entre seguir como ata agora, proseguindo no escurantismo destas dúas últimas décadas ou contar co grupo municipal para sacar os temas municipais adiante.

 

O PSOE de Xinzo denuncia verquidos de augas fecais procedentes da canceira municipal que xestiona a Deputación Provincial.

16/04/2016
By

A Deputación Provincial, encargada da xestión da Canceira de Xinzo, permite a contaminación das augas, con residuos procedentes da instalación que só ten 3 anos de funcionamento.

As augas  fecais va parar a cuneta directamente, por carecer de rede de saneamento ou por falta de limpeza da fosa séptica.

O Grupo Municipal socialista denuncia a grave contaminación que se está provocar a causa das augas fecais procedentes da canceira municipal que, dende o 2014, xestiona a Deputación Provincial.

Una obra que custou 132.296 euros, financiada pola Consellería de Medio  Ambiente, foi acondicionada con posterioridade pola propia Deputación de Ourense,  cando pasou a formar parte da rede de canceiras provinciais, por carecer de espazos para sala de curas, entre outras deficiencias. Aínda así, segue a ter graves problemas, pois verte as augas sen depurar directamente á cuneta que vai paralela a pista de Mosteiro e que entronca coa OU-301.

“O alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, non pode permitir que se estea contaminando o entorno polas deficiencias dunha instalación  como a canceira municipal, que xa comezou con mal pé, pois  contaba con persoal antes de ter cans” di Elvira Lama, Portavoz municipal e Deputada provincial por Xinzo.

“A acumulación de augas fecais procedentes dunha instalación onde se tratan animais con medicamentos, ademais de non estar permitida, é altamente contaminante para o entorno e mesmo para a saúde das persoas se entra en contacto con algún acuífero. Non se pode permitir que unha instalación nova con apenas tres anos de funcionamento estea a contaminar o entorno por desidia da propia Deputación Provincial coa permisividade do Concello” di a portavoz socialista.

O Grupo municipal socialista vén de rexistrar un escrito solicitándolle ao Alcalde que “esixa da Deputación provincial, a inmediata conexión á rede de saneamento mais próxima ou a limpeza, con maior frecuencia, da fosa séptica da mencionada canceira”

“De non ser así verémonos obrigados a facer as denuncias pertinentes ante as autoridades competentes”, manifestan dende o Grupo Socialista.

IMG_3751

O PSOE de Xinzo pide que se faga un inventario do patrimonio etnográfico

14/04/2016
By

O Grupo Municipal Socialista no Concello de Xinzo, vén de rexistrar un escrito solicitando información dos motivos polos que se procedeu ao derribo do lavadoiro público de Ganade ,situado  nas inmediacións do centro social do pobo. Así mesmo, solicitaron, unha copia da memoria xunto co orzamento e os informes técnicos que avalen esta actuación.

“Non entendemos que se derrube un lavadoiro público,  peza identitaria dun pobo, para colocar una illeta cunha minifonte, que non cumpre función algunha de regular o tráfico no lugar onde está colocada”, di a portavoz Elvira Lama.

Ademais, din  os socialistas, “non compartimos a substitución do vello polo novo para cumprir posibles caprichos dalgúns veciños, pois terán que ter informes técnicos que avalen esa actuación, dos cales tamén pedimos copia. E aínda así non entendemos que se gasten noutro  lavadoiro, doutro pobo, perto de 6.000 euros en recebalo, mentras, neste caso  se derruba o lavadoiro que tiña tellado.

Os socialistas pensamos que o Concello debe poñerse mans á obra, nunca mellor dito, e comezar a facer un traballo de recopilación de cales son os elementos do patrimonio que teñen importancia e cales non e cales son as razóns duns e doutros”.

O Grupo Municipal Socialista, en palabras da súa Portavoz, tamén engadiu que “o patrimonio debe ser conservado  con especial respecto e protección e, mesmo, deberíamos seguir a senda de  moitos concellos que están a facer o inventario dos seus bens; contar cos camiños históricos, co patrimonio etnográfico: hórreos, fontes, fornos, lavadoiros, muíños, cruceiros, cruces con máis de cen anos de antigüidade e construcións singulares ou as escolas unitarias, algunhas delas convertidas en centros sociais, deben ser una prioridade.

IMG_2511 (1)

 2016012715043779744

 

Os socialistas de Xinzo lembran no Concello que a nova modificación da Lei do Solo que pretende a Xunta prohibirá a ampliación e modernización das explotacións agrarias

A advertencia foi feita por Elvira Lama, voceira do Grupo Municipal Socialista en Xinzo, e deputada provincial socialista; logo de que o Grupo presentase no Concello unha moción instando a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio a modificar a disposición transitoria cuarta da Lei 2/2016, do Solo de Galicia, que pretende prohibi-la ampliación das explotacións agrarias rurais.

A compañeira advirte de que “é un despropósito para A Limia”, dadas as súas “especiais características socioeconómicas e morfolóxicas”, con “explotacións agropecuarias moi vinculadas aos núcleos rurais, e mesmo incluídas neles”.

“Na súa redacción actual, prohíbense as ampliacións das explotacións existentes nos núcleos rurais, limitando as mesmas ao solo rústico”, lembrou Lama, quen tamén apuntou que esta diferenciación semella “penalizar aos municipios que teñen un importante número de explotacións en este tipo de solo, as cales con esta nova lei non se poderán modernizar nin ampliar”, e sinalou que esa disposición tamén “evidencia moitas lagoas na súa redacción, en canto ás explotacións que, polo seu tamaño, estean edificadas parte en núcleo rural e parte en solo rústico”.

Lama denunciou que “ao PP non parece preocuparlle moito a economía motor do noso concello, xa que non teñen ningún problema en poñerlle máis trabas burocráticas a unha actividade e a un sector, que xa de por si non atravesa polo seu mellor momento”.

A voceira socialista destacou que a norma “limita o volume das posibles ampliacións a un máximo do 50% do orixinario da edificación nas explotacións situadas en solo rústico e que non cumpren os parámetros recollidos no artigo 39 da lei”, polo que, aparte da “enorme limitación á hora de acometer unha ampliación” que supón o feito de que non se defina en ningures “qué se debe considerar ‘volume orixinario’ “, constitúe problema maior o de que “pola experiencia que temos nos concellos rurais galegos, a maior parte das explotacións, cando solicitan unha licenza de ampliación, superan ese 50%”.

O PSOE DE RAIRIZ CALIFICA DE PARÁLISE A XESTIÓN DA ALCALDESA

01/04/2016
By

O Pleno celebrado onte, 31 de Marzo,  no Concello de Rairiz deu como resultado unha nova fragmentación da nova Xunta de Goberno designada por Morgade hai uns meses trala súa segunda investidura como Alcaldesa ao ser declarada a primeira ilegal en base a un informe da Secretaria-Interventora.

O punto máis conflitivo foi o 2º. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS onde se pretendía aprobar o pago de facturas por valor de 99.000 € con cargo á prórroga dos orzamentos do ano 2015.

Dende o PSOE consideramos un erro cargar esta cantidade contra unha prórroga duns orzamentos obsoletos.

O exposto dende o Grupo dos Socialistas de Rairiz, segundo o seu Voceiro Pablo Lorenzo , pasa por analizar a débeda real do Concello e levala a pleno así como dala a coñecer a toda a veciñanza. Os veciños e veciñas de Rairiz deben saber o estado lamentable no que quedaron as arcas municipais tralas dúas décadas de goberno do anterior rexedor.

Unha vez coñecida a débeda real actual do Concello, é imprescindible e de carácter urxente, aprobar os orzamentos do ano 2016 para saber con que ingresos e gastos fixos contamos e a que facturas podemos facer fronte. A situación do Concello é moi complicada e as dilacións no proceso de rexeneración política prometido pola Alcaldesa, dan lugar a pensar que o escurantismo segue moi presente no día a día da xestión municipal e así quedou contrastada tralas declaracións dos membros da Xunta de Goberno, reclamando máis diálogo.

Dende o PSOE agradecen aos tres Tenentes de Alcalde de Rairiz, e membros da Xunta de Goberno Local o xesto que están a ter con este Concello e cos veciños. Dende as filas socialistas consideramos este xesto coma un compromiso cos veciños e agradecemos que compartan esta petición de transparencia municipal que tanto tempo levamos pedindo dende o PSOE para Rairiz. Ata o punto que os tres Tenientes de Alcalde, lle retiraron o apoio á Alcaldesa por falta de transparencia municipal.

Así mesmo, os tres Tenentes de Alcalde, animaron á Alcaldesa a romper co pasado e coa era Xaquín así como a abrir unha nova etapa de diálogo para sacar o Concello adiante, “tén que escoller entre os consellos de Xaquín e os nosos” dicía Manuel Ferreiro en sesión plenaria.

Morgade Rúa tén que escoller entre seguir como ata agora, obedecendo ordes e consellos do anterior rexedor ou contar co grupo municipal para sacar os temas municipais adiante.

O Voceiro Socialista, Pablo Lorenzo, manifestou tamén o desacordo co pago destas facturas por estar moitas delas aprobadas por decreto cando o anterior rexedor Rodríguez Ambrosio seguía ao fronte do Concello pese a estar inhabilitado e presentar unha causa de incompatibilidade co cargo de Alcalde e Concelleiro. “é imprescindible analizar todas as facturas antes de aprobar o pago das mesmas, posto que non imos a aprobar uns compromisos de pago adquiridos por un Alcalde que xa estaba inhabilitado pola Xustiza”.

Así mesmo Lorenzo, dixo que todos estos decretos deberían ser considerados nulos por ser dictados por un Alcalde que presentaba unha causa de incompatibilidade: “Temos que analizar se realmente se procedeu dentro da legalidade e se todo o feito dende a recepción da sentencia de inhabilitación, foi feito conforme a dereito, non podemos arriscarnos a aprobar algo sospeitoso de ser ilegal”.

En relacion á moción urxente do PSOE sobre a revisión catastral, os tres tenentes de alcalde amosaron o seu interese, polo cal, o tema será debatido na seguinte sesión plenaria con mais información lexislativa en relación a este asunto. Dende o PSOE, tamén queren agradecer que  neste tema se poñan do lado dos agricultores e gandeiros de Rairiz: “Dende o PSOE, aledámonos ao ver que dende o grupo do PP de Rairiz hai xente disposta a romper coa era dos “anos escuros” de Rairiz e devolverlle aos veciños a transparencia que se merecen”.

 

A dirección provincial do PSdeG de Ourense, manifesta o seu respaldo ao labor feito polo Voceiro en Rairiz, Pablo Lorenzo.

11/03/2016
By

A dirección provincial do PSdeG de Ourense, respalda o labor feito polo Voceiro socialista en Rairiz e do Grupo Municipal ao que pertence, a respecto das falsas acusacións e insultos recibidos no exercicio das súas obrigas como representante público.

Dende o PSOE na provincia de Ourense e en palabras de María Quintas, Secretaria de Organización provincial, consideran intachable e imprescindible a tarefa que está a desempeñar Pablo Lorenzo dende a oposición ao goberno de Rairiz de Veiga.

 

A labor de fiscalización do Voceiro socialista, ten sido impecable, ata o punto que a Xustiza ratificou as denuncias públicas por irregularidades que se viñan cometendo por parte do ex-Alcalde, quen recordemos, está inhabilitado por prevaricación.

A situación política vivida no Concello de Rairiz, de total inestabilidade, ten poucas trazas de ser arranxada nun futuro próximo se a nova Alcaldesa permite, presuntamente, inxerencias no seu traballo diario por parte dos que mandaban antes ca ela.

 

Os socialistas, reiteran,a súa demanda de que a normalidade democrática se reestableza no Concello limiao e que se dea paso, dunha vez por todas, á rexeneración política e á adopción de novas formas de gobernar. Poucas esperanzas se poden ter se temos en conta como se desenvolveu o Pleno de investidura, de xeito totalmente ilegal, ata o punto de ter que repetirse. O Grupo Municipal Socialista, ten sido moi paciente cunha situación anómala pero os xeitos non están a cambiar e polo tanto, van a proceder a solicitar un Pleno Extraordinario para que a Alcaldesa, Asun Morgade, dea a explicacións oportunas á veciñanza das presuntas reunións de cariz político que mantén co ex-Alcalde no seu despacho. Os socialistas, consideran, imprescindible que a rexedora lles explique aos veciños e veciñas porque unha persoa ten a necesidade de entrevistarse con ela, supostamente, ata tres veces por semana, cando ninguén máis no Concello reclama tal deferencia.

 

O PSdeG-PSOE na provincia de Ourense, destaca que este tipo de procederes políticos son os típicos dos que auspicían a estes gobernantes e que non son outros que os dirixentes do Partido Popular de Ourense. A nova Alcaldesa,ao igual que o anterior rexedor, chegou ao goberno da man do baltarismo e estos, son cómplices e compañeiros de viaxe nunha situación política lamentable.

Namentras a provincia de Ourense esmorece, a súa poboación decrece, a taxa de paro é a máis alta da comunidade e a poboación activa ronda, tan só, as 146.000 persoas (por debaixo de Lugo), o Partido Popular ourensán, adícase a colocar afíns, sexa polo método que sexa, en todos os Concellos da provincia, aínda que sexa a costa da normalidade democrática ou se vexan prexudicados os intereses dos veciños e veciñas.

Para rematar, María Quintas quixo engadir que as manifestacions verquidas polo ex-Alcalde condenado por prevaricación, a respecto de Pablo Lorenzo, non merecen comentario algún, en honra ao respecto a toda a cidadanía e porque porque xa se califican por si soas.

O PSOE de Rairiz denuncia que o ex-alcalde inhabilitado, Rodríguez Ambrosio, visita o despacho da Alcaldía varios días á semana.

10/03/2016
By

Pablo Lorenzo da orden aos servizos xurídicos do PSdeG-PSOE para que comecen a traballar nunha futura demanda,  se o ex-rexedor, inhabilitado por prevaricación, mantén este proceder co beneplácito da actual alcaldesa.

 

O Grupo Municipal Socialista no concello de Rairiz de Veiga, a través do seu voceiro, Pablo Lorenzo, denuncia que Rodríguez Ambrosio, ex alcalde, inhabilitado por un delito de prevaricación, acode varios días á semana ao seu antigo despacho para departir coa actual rexedora sobre temas municipais. A frecuencia das visitas a alcaldía, así como as visitas ao despacho de Morgade Rúa, constatan que Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio non acode ao consistorio coma un cidadán máis, senón como alcalde na sombra.

Pablo Lorenzo, declara que: “Como xa dixen en anteriores ocasións, o meu grupo non ten ningún inconvinte en que calquer veciño ou veciña acuda á Casa do Concello, como non podería ser doutro xeito, pero neste caso. os indicios apuntan a que as visitas non responden a temas personais, senón a temas municipais. Por isto, dende hoxe mesmo, dei orden aos servizos xurídicos do PSdeG-Psoe para que estuden a posibilidade de levar este asunto aos tribunais e, así, esclarecer se, tanto Xaquín Rodríguez Ambrosio coma a actual alcaldesa, están incorrendo nalgún delito por estas actuacións.”

Dende o Grupo Socialista, consideran que a marxe de tempo dado a Asunción Morgade para adaptarse ao cargo de alcaldesa, é máis que suficiente, polo que dende hoxe serán  belixerantes co proceder da actual rexedora.

Pablo Lorenzo, Voceiro do Grupo Municipal  Socialista, lamenta que leve tanto tempo devolver a decencia política ao Concello de Rairiz, e recórdalle ao renovado grupo de goberno que lembren as palabras do concelleiro Manuel Ferreiro pronunciadas no pleno ilegal de nomeamento de Morgade como alcaldesa: “levo tapado moita merda aquí e non penso seguir tapando máis”.

Remata Pablo Lorenzo dicindo que chegou o momento de atrás os tempos no que o proceder anti-democrático e irregular era norma, así como lle pide ao grupo de goberno que fagan caso do que proclama o seu líder Manuel Baltar e vaian “a por todas”, pero neste caso, no referente á xestión municipal.

 

Demandamos no Parlamento dous plans, de creación de emprego e de cooperación sanitaria, co Norte de Portugal

Os Grupo Socialista no Parlamento galego demandou hoxe na cámara autonómica senllos plans de cooperación transfronteiriza, en materia de creación de emprego e de atención sanitaria, entre Galicia e o norte de Portugal, mediante a presentación de senllas proposicións, que foron rexeitadas polo PP.

A deputada pola nosa provincia Noela Blanco, manifestou, na presentación das dúas proposicións, o seu convencemento de que “as relacións co país luso deberían ser unha parte prioritaria na axenda de acción exterior deste goberno, mais nestes últimos anos é patente a falla de interese e de implicación amosada polo goberno de Feijóo en todo o referente a fortalece-las relacións co país veciño”, denunciando que “a posición do goberno galego en Europa é un paripé que se visualiza na ausencia do presidente da Xunta en Bruxelas, nun momento no que nas institucións europeas se están a tratar temas de especial relevancia para Galicia, como a situación na que se atopan os nosos sectores produtivos”.

Con relación á iniciativa sobre emprego, Blanco lembrou que a zona transfronteiriza, na que destaca o Sur da nosa provincia, “é a que sofre o maior incremento do desemprego en Galicia, máis do 70% dos vinteséis concellos superan a taxa media de paro”. Unha situación que comeza “a reverte-lo novo goberno socialista portugués en poucas semanas, ao que igual que ocorrera en España cando os socialistas cheguemos a presidencia do Goberno”.

Este plan de emprego debería de incidir de maneira urxente “na mocidade, onde se está a reproduci-lo fenómeno da emigración dos anos ‘70, na poboación con máis idade, presa en moitos casos dun desemprego de larga duración, e nas mulleres, xa que o paro feminino segue sendo superior ao masculino”. Xa que logo, para a nosa deputada, e tendo en conta “este marco de tremendas dificultades no mercado laboral, os socialistas consideramos que, de xeito urxente, se debe elaborar e poñer en marcha este plan, que deberá contar con dotación orzamentaria, para favorecer un mercado de traballo inclusivo na zona transfronteiriza, que axude a cohesión social e territorial da mesma”.

Con respecto á Sanidade, a iniciativa demandaba á Xunta “a elaboración, de maneira conxunta co Goberno portugués, e a presentación no Parlamento de Galicia para o seu debate e aprobación no prazo máximo de tres meses, dun plan estratéxico de cooperación transfronteiriza sanitaria, que terá, entre outros, como obxectivos, a eliminación das principais trabas burocráticas: a falta de transparencia e información sobre os procedementos e tratamentos en cada un dos Estados, a incerteza que existe sobre os pagos e reembolsos, e as dificultades no seguimento ou tratamentos posteriores”.

Caso de que tivera sido aprobado, este plan sería “pormenorizado”, contando “cun cronograma e identificación dous recursos financeiros e humanos”, onde se contemplaría a dotación orzamentaria que a Xunta destinaría ao mesmo, así como “as posibles axudas comunitarias”, informou Blanco.