Participación cidadá

O Parlamento galego aproba a nosa proposta para dotar dun local ao Ateneo

25/03/2017
By

O texto, aprobado por unanimidade, é o seguinte: “O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dotar ao Ateneo e Ourense, antes de que remate o ano 2017,dun espazo de titularidade pública axeitado e coas condicións requeridas para que esta entidade continúe coa súa actividade sen ánimo de lucro”.

A proposta inicial socialista foi defendida pola nosa deputada Noela Blanco, que lembrou que, xa no ano 2016, os socialistas socialistas lograran o compromiso do Goberno galego de dotar á entidade dun “asentamento definitivo”, abrindo “unha porta de esperanza para a directiva do Ateneo”, polo que pediu á Xunta “altura de miras” para poder pór fin “de maneira urxente” ao “futuro incerto” da institución, “símbolo da vida social e cultural da cidade” e “históricamente defensora da cultura e as liberdades”, evitando que teña que facer fronte a un novo desaloxo.

“Aos ourensáns e ourensás resultaríanos difícil entender a vida social, cultural e política da cidade sen unha entidade coma o Ateneo, que foi dende os seus inicios un verdadeiro reduto para debater en liberdade, e un referente de tolerancia e diversidade” engadiu a compañeira.

Na súa intervención, Blanco tamén lembrou que a Xunta actuou con “complicidade” no desafiuzamento que sufriu o Ateneo no 2011 “froito de intereses urbanísticos e económicos”, e que deu comezo á actual época na que o Ateneo vén de estar obrigado a “bracear” para non desaparecer.

O PP tenta desvia-la atención das responsabilidades de Baltar Blanco cun paripé verbo do acceso aos plenos

25/02/2016
By

O voceiro do noso Grupo na Deputación, Ignacio Gómez, fíxolle saber onte ao seu Presidente a posición socialista sobre a redacción dunha norma para o acceso ás sesións do Pleno da institución. Gómez considera que este proceso non é máis que unha manobra para tapa-la actitude de Baltar Blanco, consistente en ataca-lo dereito constitucional de acceso dos veciños aos plenos, nomeadamente o da sesión que se ía a debate-la súa implicación nun caso de posible contratación laboral a cambio de favores sexuais, que escandalizou á opinión pública a finais do ano pasado, e sobre o que seguen actuacións xudiciais.

O dereito a acceder ás sesións plenarias, por parte de cidadáns e colectivos, é un dereito fundamental que debe ser garantido por esta institución e, aínda máis, debe ser favorecido e facilitado, polo que os socialistas nos opoñemos a unha norma que tente evitar a presenza de colectivos ou persoas que queran coñecer en directo o papel dos seus representantes na Deputación.

O noso voceiro participoulle ao PP que nós “consideramos que se debe aprobar un Regulamento de Participación no que sexa factible crear novas formas de participación democrática, como pode se-la intervención de colectivos nas sesións plenarias, e a creación de consellos ou foros sectoriais, entre outras que estamos dispostos a concretar”.

Respecto do procedemento para o acceso de veciños e colectivos aos plenos, Gómez foi claro: “consideramos que non se poden utilizar mecanismos como apuntar de xeito ficticia aos seguidores e afíns ao goberno para evitar que o resto da cidadanía poida acceder ao salón de sesións”. Por iso os socialistas non admitimos que “se poida impedi-la asistencia en base a que o salón de sesións é de reducidas dimensións”, xa que, nos casos que se prevea un número de asistentes maior, “debe acondicionarse calquera outro espazo para celebra-las sesións con maior comodidade e seguridade para un maior número de asistentes, como pode ser o Centro Cultural, colindante co Pazo Provincial, o Teatro Principal ou outro espazo público”. Polo tanto, “se quere vir moita xente ao pleno, non hai que acomodar o dereito a asistir á capacidade da sala, senón máis ben acondicionar unha sala de maior capacidade que permita asistir ás persoas que así o desexen, e que permita o desenvolvemento do Pleno en condicións máis axeitadas”, abundou o compañeiro.

Ignacio Gómez critica que o Vicepresidente, a quen o Presidente, lle encomendou esta tarefa, xa dixese que o PP tiña unha proposta pechada, polo que tódalas reunións que se realicen neste proceso non serán máis que un paripé, para desvia-la atención da cuestión das responsabilidades do Presidente nun asunto tan turbio como aquel no que está implicado.

 

O PSdeG de Carballiño pon en marcha unha nova canle de comunicación e participación coa cidadanía en Whatsapp

O Grupo Municipal do PSdeG do Carballiño vén de poñer en marcha unha nova canle de comunicación coa cidadanía, para facilita-la súa participación mediante a aplicación para móbiles Whatsapp.

Esta nova ferramenta permitirá aos cidadáns achegarse máis ao partido, xa que poderán transmitir directamente as súas opinións, propostas ou necesidades de cara ás vindeiras eleccións municipais do 24 de maio.

O obxectivo do candidato á alcaldía, Paco Fumega, é estar preto dos cidadáns e coñece-las súas preocupacións e necesidades, para que as propostas dos socialistas da vila de cara ás vindeiras eleccións municipais sexan realistas e enfocadas a soluciona-los problemas daquela e a mellora-la calidade de vida dos veciños.

A fin de fomentar esta proximidade coa cidadanía, o PSdeG pon a disposición de tódolos veciños o número 693 061 103, para que poidan facer chegar mediante o Whatsapp, calquera suxestión, idea ou queixa.

Seara pregunta ao Goberno “qué fará” se a Audiencia Nacional o obriga a revoga-la orde que permite converte-lo castelo de Monterrei nun Parador

A deputada socialista pola nosa provincia, Laura Seara, rexistrou hoxe no Congreso dos Deputados unha iniciativa parlamentaria coa que pide ao Goberno central que dea “marcha atrás e revogue o acordo polo que se ampliaron os usos do castelo de Monterrei”.

Seara sinala que a Audiencia Nacional dictou un auto no que desestima as alegacións presentadas pola Avogacía do Estado á denuncia que no seu día interpuxera a Plataforma en Defensa do castelo de Monterrei. Porén, dito auto sinala que a defensa do patrimonio cultural si lexitima aos veciños neste proceso xudicial.

Por iso, a deputada advirte ao Goberno central que “a Audiencia Nacional podería dictar sentenza favorable á denuncia interposta pola Plataforma en Defensa do castelo de Monterrei, e obrigar ao Goberno a revoga-la orde de cambio de usos do castelo”. Xa que logo, Seara pídelle ao Goberno central que resposte acerca de “qué actuacións tería que levar a cabo o Goberno se esto ocorre”.

Seara xa denunciara no Congreso, en setembro do 2014, cunha Proposición Non de Lei, as nefastas consecuencias que estaban tendo para o castelo de Monterrei as obras realizadas para convertelo nun hotel de luxo. Xa entón, a deputada instou ao Goberno central a revoga-la Resolución de 1 de xullo do 2014, na que a Dirección Xeral de Patrimonio do Estado acordara amplia-lo destino previsto na cesión á Xunta do castelo e o seu recinto amurallado. Do mesmo xeito, Seara solicitou que o Goberno central se dirixise á Xunta para paralizar inmediatamente as obras.

A deputada reproba que “aquela Resolución do Goberno do PP foi para satisface-lo capricho de Feijóo, que non é outro que o de construír un hotel de luxo no castelo, coa previsión de cedelo despois á Administración turística do Estado para a súa explotación a través da Axencia de Turismo de Galicia”. Para Seara “o investimento para converter o castelo nun hotel de luxo, é un absurdo desperdicio económico, cando xa existe un Parador a escasos metros da fortaleza de Monterrei, que ten que pechar catro meses ao ano por falla de demanda hoteleira”.

Ademais, Seara sinala que “a día de hoxe, as obras seguen o seu curso, o que pode supoñer un completo malgasto de cartos públicos, se finalmente a sentenza da Audiencia Nacional é favorábel á petición dos veciños”, polo que empraza ao Goberno central a “rectificar canto antes; non só en interese do monumento nacional e dos veciños de Monterrei, senón tamén por decencia, antes de que poida suceder que unha sentenza da Audiencia Nacional lle poda poñe-la cara colorada”.

O Presidente de ADIF reprocha a Seara que exerza como deputada pola nosa provincia

A deputada socialista por Ourense, Laura Seara, considera un “escándalo” a resposta recibida por parte do Presidente de ADIF, Ferre Moltó, na última Subcomisión de estudo e análise do sistema ferroviario español, que se creou no seo da Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados a raíz do accidente de Angrois.

Ferre Moltó reprochou a Seara “cun absoluto centralismo antidemocrático e antiparlamentario” que, tras preguntarlle por cuestións relativas á seguridade ferroviaria e ao accidente de Angrois, a deputada o cuestionase verbo da ralentización das obras do AVE a Galicia na provincia de Ourense, o proxecto da estación do AVE en Ourense e se o AVE a Galicia manterá características de alta velocidade con dobre vía. E o Presidente de ADIF respostou á deputada por Ourense que “hai grupos que son como máis locais, pero vostede que representa ao PSOE sorpréndeme que pregunte por Ourense”.

Seara lembrou, indignada, a Ferre Moltó que “non fai falta ser deputada nacionalista para defender os intereses” da provincia pola que se é elexido deputado, e o feito de ser deputada elexida por, e representando a, precisamente, Ourense. “Débome a tódolos cidadáns, pero especialmente aos que me elixiron para que defenda os seus intereses e traslade, por exemplo, a preocupación que existe en Galicia e na miña provincia sobre a chegada do AVE”. “Deputada de Ourense –lembrou tamén Seara– como os Sres. do PP Delgado e Collarte, e se eles non preguntan pola súa provincia, eu si pregunto“.

Por outra banda, a compañeira celebra que en dita Subcomisión “por fin o Goberno recoñece a paralización das obras do AVE a Galicia na provincia de Ourense”. Lembra Seara que “dende o Grupo Socialista, levamos denunciando esta paralización máis dun ano, e por fin agora o Goberno a recoñece, aínda que é porque non ten máis remedio, unha vez constatado e publicado polos medios de comunicación”.

Porén, a deputada mostra a súa preocupación, dados os informes recentemente emitidos que apuntan atrasos na chegada do AVE a Galicia, e o feito de que o propio Presidente de ADIF recoñeceu na citada Subcomisión paralizacións “por diferenzas nos contratos”. Seara extránase de que “Ferre Moltó se empeña en dicir que os atrasos son normais, pero tamén de que non quere explicar cales son esas ‘diferenzas’ que provocan os mesmos”.

Baltar Blanco non está lexitimado para falar de transparencia en ningún foro

O voceiro socialista na Deputación, Ignacio Gómez, afirma que Baltar Blanco está totalmente deslexitimado para falar de transparencia en calquera foro. Un presidente que vai “de tapadillo” na candidatura do PP en Esgos mentres é deputado autonómico, e entra na Deputación logo de dimitir o seu pai e un suplente, non pode falar de transparencia, porque se está a valer de artimañas para facerse co poder. Asemade, os métodos empregados para facerse coa Presidencia do PP son de todo menos transparentes, como recoñeceron no seu día cargos do PP na nosa provincia.

Para o noso compañeiro, a transparencia non se compra nin se vende, practícase. E Baltar Blanco válese de cursiños e compra de informes mediante externalizacións para aparentar ser máis transparente, pero é un xogo que só cre el.

O Presidente da Deputación entende mal o termo de transparencia. Transparencia non é escapar a correr para non comparecer cando hai un problema na provincia. E esta é a única transparencia que practica José Manuel Baltar. É transparente cando hai unha sentenza na súa contra, na contra de seu pai, ou en contra da Deputación, pero é transparente porque non comparece.

Tamén parece que practica a transparencia cando existen problemas como coa estrada de San Vicente en Vilamartín de Valdeorras: desaparece cando ten que atender os veciños. Baltar só quere aparecer nas fotos cando non hai problemas, pero cando hai unha crise ou un tema difícil de resolver, practica a súa “transparencia” e manda ao vicepresidente.

O Grupo Socialista si que lle pode dar clases de transparencia a Baltar Blanco, e con custo cero, non como todos os informes e cursiños que nos saen por un ollo da cara os ourensáns, para que este Presidente acomplexado simule ser “transparente”.

“Transparente” pode ser acudindo á Xustiza para reclamar que os máis de once millóns de euros que hai que devolver pola nefasta xestión (que está sendo investigada pola Xustiza) das persoas responsables, entre elas seu pai. “Transparente” tamén pode ser acudindo á Xustiza para que seu pai se faga cargo dos case 700 000€ que custaron os seus enchufados. Tamén pode practica-la transparencia facilitando a información que solicitamos os socialistas, e non poñendo trabas continuas, ou esclarecendo como é que se celebrou un congreso do PP en instalacións provinciais sen que pagasen por elo.

Ademais, a Baltar semella que non lle chega con lle aplaudan os seus acólitos, e pide, para unha xornada que organiza mañá venres, acudan os secretarios municipais, paralizando deste xeito o funcionamento dos Concellos.

Se quere ser transparente, dende o PSdeG de Ourense lle recomendamos que faga público todo o que leva gastado en decoración do seu despacho, en cadros ou na sala de Prensa. Se quere ser transparente, pode tamén explicar cómo se seguen a dar tantas ou máis subvencións a dedo das que daba o seu pai e a concellos do PP, ou cómo é que considera que non debe facilitar información aos deputados provinciais sobre Aquaourense, cando a ten colgada na web provincial. E para rematar de ser transparente, podería explicarlle á cidadanía canto e en qué, gasta millóns de euros en publicidade, protocolo, propaganda etc…, Ese si que sería un bó acto de transparencia e de “ourensanía”.

Hai que te-la cara moi dura, sostén Gómez, para que dea clases de “transparencia” o último enchufado de José Luis Baltar.

 

Seara cualifica de “lamentábel”, o afán de Baltar por “colgarse a medalliña” pola decisión do Ministerio de Fomento de someter a nova información pública o tramo d’A Peroxa da A-76

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, cualificou esta mañá de “lamentábel” o que considera “un desmedido afán de Manuel Baltar por colgarse a medalliña” respecto da decisión adoptada polo Ministerio de Fomento de someter a nova información pública o tramo da autovía A-76 ao seu paso pola zona de Penalba.

O pasado 1 de abril, Seara pediu a comparecencia da ministra Pastor no Congreso e denunciou que o Ministerio elixira para o tramo d’A Peroxa da A-76, un trazado diferente aos previstos, que non fora sometido a alegacións nin a información pública. Apuntou xa entón que a alternativa finalmente elixida non se corresponde con ningunha das sometidas a información pública no 2008, e reprobou “a absoluta indefensión á que Fomento somete aos cidadáns afectados, ao non levar a cabo nova alternativa nin a información pública, nin a período de alegacións”.

Así mesmo, Seara criticou “as descaradas mentiras” do Ministerio nunha nota informativa distribuída pola Subdelegación de Goberno en Ourense o pasado 28 de abril, na que se afirmaba que o trazado elixido era un dos que sometera a información pública no 2008.

Ademais, Seara trasladou estas denuncias a unha pregunta oral no Congreso dos Deputados o pasado mes de maio. En resposta ás peticións da nosa deputada, o Secretario Xeral de Infraestructuras, Manuel Niño González, recoñeceu textualmente que “cando avancemos na redacción dos proxectos nese tramo, non descartamos unha nova información pública”.

Durante a súa intervención naquela pregunta oral, a compañeira denunciou o ocultismo do Ministerio, de xeito que “nin sequera o alcalde d’A Peroxa, do PP, sabía que a A-76 pasaría polo seu concello”. Así, sinalou que foi o voceiro municipal socialista n’A Peroxa, Antonio González Fiúza quen, no pleno municipal do 18 de setembro do 2013, advertiu ao alcalde do PP que a A-76 pasaría polo concello. Posteriormente, nun pleno municipal do 28 de novembro dese ano, o alcalde sostivo que o actual presidente da Comisión de Fomento do Congreso e deputado do PP pola nosa provincia, Celso Delgado, lle dixera que non se variaría o trazado da A-76 e que esta non pasaría pola Peroxa. “É incríbel” afirmou daquela Seara, e por iso solicitou entón a Niño González que arroxase “luz sobre este disparate”, na mesma Comisión de Fomento do Congreso.

A compañeira tamén esixiu no Congreso resposta sobre os motivos polos que o Ministerio decidiu non facer enlace en ningún punto do Concello d’A Peroxa coa A-76, e sobre qué criterios técnicos prevaleceron para determinar que dita autovía pasase por ese. Ademais, vén reclamando dende o 2012 a licitación urxente da A-76, trasladando ao Ministerio, no 2013, as demandas realizadas polos alcaldes das comarcas de Valdeorras, Lemos e o Bierzo, recalcando que a licitación desta autovía “é prioritaria, pero nada xustifica que o Ministerio non someta a información pública o trazado elixido, imposibilitando que os posibles prexudicados aleguen o que consideren necesario”.

Xa que logo, ante a nova decisión do Ministerio de levar a cabo a información pública preceptiva para o novo tramo elixido, a deputada celebra “que dean por fin os seus froitos as reiteradas denuncias dos socialistas pola intención de Fomento de aprobar un trazado sen información pública, e as reiteradas solicitudes dos socialistas” para que o Ministerio abrise “un novo período de alegacións”.

Con todo, critica que “a Baltar só lle interesa saír na foto, e non ten ningún escrúpulo para intentar arrogarse un mérito que, dende logo, non é seu”.

Seara defende un cambio de modelo democrático que dote de maior poder real á cidadanía

A nosa deputada no Congreso,Laura Seara impartiu o martes na facultade de Dereito unha conferencia baixo o título “Máis calidade democrática, máis transparencia”.

Seara afirmou que “logo de trinta anos, o noso sistema político e a estrutura dos partidos políticos están vellos” e defendeu que non se trata de falta de democracia, senón dunha evidente necesidade de mellorala”.

Neste senso, referiuse á necesidade de reforma-la Constitución e de evolucionar cara a unha democracia participativa, “unha democracia 2.0 na que os pobos teñan voz”. Sobre este punto, referiuse á actual cidadanía, “que, en alerta e mobilizada, canaliza o seu sentir nas rúas, clamando contra os recortes ideolóxicos, á vez que remove ideas e conciencias”.

A compañeira amosouse convencida de que se deron “tres crises simultáneas: da política e as institucións, do modelo de Estado e de Europa; fronte ao que as vellas receitas xa non funcionan”, e de que “a crise empezou antes na política que na economía, cunha disociación entre política e partidos, coma se os partidos non fosen representantes políticos, e cun desmantelamento do Estado do Benestar e dos dereitos”, e asegurou que “falar dos partidos políticos como todos iguais é un erro gravísimo, fomentado por mensaxes tuteladas por un poder invisible pero fortísimimo, de quen lle interesa dicir que todos os políticos son iguais”, poñendo como exemplo que “non foi igual Felipe que Aznar nin tampouco foi igual Zapatero que Rajoy”.

A deputada repasou os motivos da indignación cidadá cos políticos, a traverso das súas disintas fases “afastamento”, “desafección” e “irritación”, por esa orde; e amosouse sorprendida do feito de que a dereita pretenda, supostamente, mellora-la “democracia con menos democracia, menos deputados, máis decretos, menos leis, máis plasmas e menos preguntas”, e mostrou o seu convencemento de que, fronte a esta “sobredose de populismo”, “hai alternativa”. Así, reclamou impulsar fórmulas de democracia e participación directa da cidadanía, poñendo como exemplo a incorporación dos cidadáns nos procesos de elaboración das leis, a creación por parte dos Gobernos de foros abertos sobre as políticas públicas, ou a recuperación dos consellos de participación como órganos consultivos e independentes, lembrando que “o noso ordenamento xurídico permite a participación directa á marxe dos períodos electorais”, e que “esta posibilidade debería ser revisada de inmediato”. Porén, lembrou que a Comisión de Peticións das Cortes Xerais, “que debería ser un verdadeiro espazo institucional de participación cidadá, non funciona”.

Por iso, Seara avoga por recorrer aos referendos, non só para ratifica-la Constitución, senón tamén para potencia-las iniciativas lexislativas populares e para dotar de máis transparencia á técnica lexislativa, e reclamou o cambio a “unha nova época, non só con máis participación senón tamén con máis transparencia”. A este respecto lembrou que, en maio do 2010, Zapatero anunciou aos españois dende a tribuna do Congreso un retallo de 10 000 millóns de euros dos Orzamentos Xerais do Estado, pero “agora, o Goberno do PP, en ano e medio e ás ocultas, fixo retallos sen parar por 115 000 millóns de euros, sen que Rajoy dese ningunha explicación”.

Do mesmo xeito, sinalou que “a representación democrática require dotarse de exemplaridade, para o que debe realizarse unha loita sen combate contra a corrupción”, e que “os partidos políticos deben prestar un servizo público, e non son propiedade dos militantes e dos dirixentes”.

A este respecto defendeu o procedemento de primarias, e indicou que “os partidos políticos debemos actuar como o tendeiro da esquina: confiábel, próximo, ofrecendo un xénero de calidade e un bo servizo e, sobre todo, sendo amables”.

Respecto da crise europea, aludiu á importancia das próximas eleccións ao Parlamento Europeo, e referiuse a que a UE é cada vez máis responsábel das políticas que afectan á cidadanía. Porén, contrapuxo o modelo de Alemaña, onde debaten a posición do país antes de negociar na UE, fronte ao modelo de España, onde se debate a postura do país despois de que o Goberno teña adoptado decisións na UE sobre cuestións que competen a España. “Os debates no Parlamento de España deben preceder, como sucede no Bundestag, aos consellos europeos, e non un mes despois comparecendo Rajoy no Congreso” criticou en tal senso.

Comunicado sobre a contratación pola Deputación dun concelleiro do PP

En base á información recollida a semana pasada en varios Medios de Comunicación, relativa á contratación dun concelleiro do PP en Pereiro de Aguiar como peón dun Punto Limpo, o PSdeG de Ourense manifesta o que segue.

Entendemos que a noticia contribúe a clarifica-las prácticas existentes na Deputación, na medida en que non o estivesen xa de abondo coas múltiples denuncias que levamos facendo ao longo dos anos, e despois de coñecerse o enxuizamento ao que se ha ser sometido o ex-Presidente da institución, por comportamentos caciquís e nepotistas semellantes.

Co actual Presidente, lonxe da rectificación, este tipo de conductas aumentan. Sen ir máis lonxe, no devandito proceso, a persoa seleccionada non só é concelleiro do PP, senón tamén familiar dun deputado provincial (o alcalde de Pereiro).

Ante estes feitos, o PSdeG de Ourense manifesta o seu firme propósito de seguir insistindo, como ata agora, na denuncia pública e fiscalización de tódolos procesos semellantes. Así, pediremos nestes días toda a documentación relativa a este expediente  concreto.

O PSdeG de Ourense tamén quere manifesta-la súa satisfacción polo feito de que unha persoa que participou nun proceso selectivo na Deputación, se atreva a denuncia-las irregularidades producidas no mesmo, o que vai na liña do que xa manifestamos no seu día, no senso de que denunciar este tipo de comportamentos non só constitúe unha tarefa da oposición, senón tamén daquelas persoas que participen en calquera daqueles, e, en xeral, de tódolos posibles aspirantes a cubrir prazas convocadas pola Deputación Provincial.

 

Pachi Vázquez comeza mañá luns na cidade a rolda de encontros coas agrupacións de toda Galicia para presenta-lo proceso de Primarias

O Sº Xeral Nacional, Pachi Vázquez, comezará mañá luns na capital provincial a rolda de encontros coas Agrupacións Municipais e coordenacións comarcais para presenta-lo proceso de eleccións Primarias para designar ao próximo Sº Xeral dos socialistas galegos.

O compañeiro manterá un encontro cos Secretarios Xerais Provincial e os Coordenadores Comarcais da nosa provincia, ás 20,00 h. na sede provincial, para explica-lo proceso antes do comezo da recollida de avais para os candidatos, o próximo día 22.

Vázquez continuará a rolda de encontros cos cargos orgánicos nas provincias de Pontevedra, Lugo e A Coruña.

O obxectivo destes encontros é explica-lo proceso e, tal e como dixo onte o propio Sº Xeral, pedi-la implicación de todo o Partido para mobilizar aos militantes “para que voten, a quen queiran, pero que voten, que participen”.

Relacionada:  http://socialistasdeourense.org/?p=596