Medio Ambiente

Seara cualifica de “lamentábel”, o afán de Baltar por “colgarse a medalliña” pola decisión do Ministerio de Fomento de someter a nova información pública o tramo d’A Peroxa da A-76

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, cualificou esta mañá de “lamentábel” o que considera “un desmedido afán de Manuel Baltar por colgarse a medalliña” respecto da decisión adoptada polo Ministerio de Fomento de someter a nova información pública o tramo da autovía A-76 ao seu paso pola zona de Penalba.

O pasado 1 de abril, Seara pediu a comparecencia da ministra Pastor no Congreso e denunciou que o Ministerio elixira para o tramo d’A Peroxa da A-76, un trazado diferente aos previstos, que non fora sometido a alegacións nin a información pública. Apuntou xa entón que a alternativa finalmente elixida non se corresponde con ningunha das sometidas a información pública no 2008, e reprobou “a absoluta indefensión á que Fomento somete aos cidadáns afectados, ao non levar a cabo nova alternativa nin a información pública, nin a período de alegacións”.

Así mesmo, Seara criticou “as descaradas mentiras” do Ministerio nunha nota informativa distribuída pola Subdelegación de Goberno en Ourense o pasado 28 de abril, na que se afirmaba que o trazado elixido era un dos que sometera a información pública no 2008.

Ademais, Seara trasladou estas denuncias a unha pregunta oral no Congreso dos Deputados o pasado mes de maio. En resposta ás peticións da nosa deputada, o Secretario Xeral de Infraestructuras, Manuel Niño González, recoñeceu textualmente que “cando avancemos na redacción dos proxectos nese tramo, non descartamos unha nova información pública”.

Durante a súa intervención naquela pregunta oral, a compañeira denunciou o ocultismo do Ministerio, de xeito que “nin sequera o alcalde d’A Peroxa, do PP, sabía que a A-76 pasaría polo seu concello”. Así, sinalou que foi o voceiro municipal socialista n’A Peroxa, Antonio González Fiúza quen, no pleno municipal do 18 de setembro do 2013, advertiu ao alcalde do PP que a A-76 pasaría polo concello. Posteriormente, nun pleno municipal do 28 de novembro dese ano, o alcalde sostivo que o actual presidente da Comisión de Fomento do Congreso e deputado do PP pola nosa provincia, Celso Delgado, lle dixera que non se variaría o trazado da A-76 e que esta non pasaría pola Peroxa. “É incríbel” afirmou daquela Seara, e por iso solicitou entón a Niño González que arroxase “luz sobre este disparate”, na mesma Comisión de Fomento do Congreso.

A compañeira tamén esixiu no Congreso resposta sobre os motivos polos que o Ministerio decidiu non facer enlace en ningún punto do Concello d’A Peroxa coa A-76, e sobre qué criterios técnicos prevaleceron para determinar que dita autovía pasase por ese. Ademais, vén reclamando dende o 2012 a licitación urxente da A-76, trasladando ao Ministerio, no 2013, as demandas realizadas polos alcaldes das comarcas de Valdeorras, Lemos e o Bierzo, recalcando que a licitación desta autovía “é prioritaria, pero nada xustifica que o Ministerio non someta a información pública o trazado elixido, imposibilitando que os posibles prexudicados aleguen o que consideren necesario”.

Xa que logo, ante a nova decisión do Ministerio de levar a cabo a información pública preceptiva para o novo tramo elixido, a deputada celebra “que dean por fin os seus froitos as reiteradas denuncias dos socialistas pola intención de Fomento de aprobar un trazado sen información pública, e as reiteradas solicitudes dos socialistas” para que o Ministerio abrise “un novo período de alegacións”.

Con todo, critica que “a Baltar só lle interesa saír na foto, e non ten ningún escrúpulo para intentar arrogarse un mérito que, dende logo, non é seu”.

Seara advirte de que “parece confirmarse que Ourense terá que devolver dez millóns de euros pola presunta fraude da Deputación” coas depuradoras

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, realizou esta mañá, na comisión de Facenda e Administracións Públicas do Cámara baixa, unha pregunta oral á Secretaria Xeral de Coordinación Autonómica e Local do Goberno Central, á que esixiu resposta sobre “se o Goberno levou a cabo mecanismos para repoñer á UE os fondos FEDER” que habería que devolver pola suposta fraude cometida pola Deputación Provincial de Ourense nos proxectos “Daredo” e “Deputrans”, segundo o informe da Oficina comunitaria de Loita contra a Fraude (OLAF).

Seara tamén preguntou á Secretaria Xeral “se o Goberno está dacordo coas conclusións do informe da OLAF respecto á presunta fraude cometida pola Deputación, ou se, pola contra, o Ministerio se mostra favorábel ás conclusións da comisión de investigación da Deputación, que tratan de desacreditar” á devandita Oficina Europea de Loita contra a Fraude. “En dita comisión non houbo nin un só partido da oposición”, subliñou.

Durante a súa intervención, Seara lembrou que o ministro Montoro, hai poucos meses, recoñeceu, a unha pregunta oral da propia deputada no Pleno do Congreso, que o informe da OLAF concluía que os procedementos de contratación das plantas depuradoras eran irregulares, así como que a Deputación incorreu en contratacións irregulares nos contratos de asistencia técnica. Montoro sostivo entón ante a compañeira que o Ministerio iniciara os expedientes de reintegro dos fondos e que, dado que o informe da OLAF concluía que podía tratarse de feitos constitutivos de ilícitos penais, o propio Ministerio enviaría o informe ao Fiscal Xeral do Estado.

Por iso, Seara preguntou hoxe á Secretaria Xeral se o Ministerio finalmente remitiu o informe da OLAF á Fiscalía, se xa coñece os resultados da investigación, e cal é o estado no que se atopa o expediente de devolución dos fondos.

A deputada sinalou que “o Ministerio debe velar polo bo uso dos fondos europeos”, e incidiu nas “posibles responsabilidades políticas e administrativas por parte dos órganos políticos que autorizaron as contratacións irregulares”. Así mesmo, afirmou, referíndose ao Secretario de Estado de Administraciones Públicas que “é sorprendente que Beteta poña como exemplo á Deputación de Ourense como exemplo de boa xestión”.

Seara pediu ao Goberno que non mirase “cara outro lado”, e que dixese “claramente se apoia o informe da OLAF ou as conclusións da Deputación, porque estamos ante un tema tremendamente serio que mancha o nome da provincia e das institucións, e que condena a un territorio xa de seu castigado, como é Ourense, a devolver máis de 10 millóns de euros”.

Na súa resposta, a Secretaria Xeral recoñeceu as conclusións do informe da OLAF, incluída a posibilidade de existencia de delito, e elidiu avala-las conclusións da comisión de investigación da Deputación. Tamén confirmou que o Goberno iniciou, en setembro do 2013, o expediente de reintegro dos fondos, que o informe da OLAF se atopa na Fiscalía para a súa investigación, e que a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios resolverá en breve prazo respecto das alegacións presentadas pola Deputación. Xa que logo, Seara lamentou que “todo parece indicar que se confirmarán os peores augurios, e Ourense terá que devolve-los máis de 10 millóns de euros”.

Censuramos o desleixo da Xunta cara os veciños de Punxín que esixen unha solución á contaminación por arsénico da auga da traída

A nosa deputada no Parlamento galego María Quintas, censurou onte, nunha pregunta en Pleno ao Goberno galego, “o abandono dos veciños de Punxín” por parte, tanto do conselleiro de Medio Ambiente, como do presidente da Xunta ou do da Deputación, logo da aparición de altas concentracións de arsénico na auga da traída dese Concello dende 2010, pois só accederon a que os recibira o Vicepresidente da Deputación e o Delegado provincial da Xunta, “que de depuradoras debe saber moito”, apostillou Quintas.

A parlamentaria recriminou a Agustín Hernández que só lle fixeran caso a este pequeno municipio duns oitocentos habitantes logo das presións dos veciños e o seu peche na casa do Concello, e adiantándolles unha solución para cando menos o 2016.

A deputada recriminou ao Goberno galego que, pese ás consecuencias para a saúde das concentracións de arsénico na auga por riba dos 10 microgramos, a Consellería de Sanidade non actuara ata 2014, cando se coñecía o problema dende catro anos antes.

En opinión da compañeira, existe un desprezo por parte de Feijóo a esta situación, ao afectar a unha poboación pequena. Tamén recriminou ao conselleiro que se escude na procura de responsabilidades no ámbito local, e de eludir responsabilidades aludindo á titularidade das competencias.

Os veciños de Punxín topáronse cun desorbitado incremento do 300% no recibo da auga trala toma de posesión do actual alcalde, Manuel Vázquez, do PP, en xullo do 2011. Encargaron varias analíticas para comproba-la calidade da auga, e descubriron que non era potábel, porque se incorpora arsénico aos acuíferos. A Organización Mundial da Saúde establece o límite desa sustancia en dez microgramos por litro, e na aldea de Ourantes descubriron que había vintetrés. Polo menos catro aldeas do municipio bebían auga contaminada.

A OMS destaca nos seus informes que o consumo prolongado de arsénico pode causar enfermidades na pel, vómitos ou cancro. De feito, nunha desas aldeas, as sete mortes que se produciron nos últimos anos foron todas por cancro ou derivadas de cancro.

En setembro, o concello optou por repartir un día á semana garrafas de 19 litros, que compra a tres euros a unidade a outra empresa que non é Aquagest, a concesionaria do servizo. Nas fontes públicas hai carteis que alertan de que verquen “auga sen garantía sanitaria”.

Os veciños denunciaron o caso ante a Consellería de Sanidade, que abriu unha investigación. Prohibiuse o consumo da auga da traída o 24 de agosto de 2012. Un día despois o alcalde emitiu un bando acatando a orde, a pesares de coñece-la situación dende había medio ano a través dos propios veciños, que tamén enviaron escritos ao presidente da Xunta, e falaron por teléfono coa súa secretaria ata en cinco ocasións durante maio do 2013.

O presidente da Deputación de Ourense reuniuse con eles en febreiro de 2013 tras varios intentos e escritos que non foron respostados. Logo derivou o caso ao seu xefe de Medio Ambiente, Javier Bobe, que en varias ocasións vetou a presenza de afectados nas reunións.

O alcalde nunca respostou ás reunións solicitadas polos veciños, que as pediron ata en sete ocasións. Limitouse a falar nos plenos e a obstruí-lo acceso á documentación que os veciños pedían. Ninguén respostou ás súas demandas, a pesares de que, a día de hoxe, lles seguen enviando facturas, nas que lles cobran auga contaminada que non poden beber.

A empresa Aquagest acordou rescindi-lo contrato co Concello, pero será a empresa de augas da deputación a que asumirá agora o servizo empresa, casualmente, participada ao 66 % por Aquagest.

Seara pide que o goberno “priorice” a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade entre as propostas españolas

800px-Canóns_do_Sil._Ribas_de_Sil_e_Nogueira_de_Ramuín,_Galiza

O PSOE votou hoxe na Comisión de Cultura a favor dunha iniciativa do PP relativa á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, pero advertiulle a ese partido de que “o que piden na súa Proposición non de Lei está logrado dende o ano 1996”, e que “agora deben pedi-lo que toca: que a Xunta de Galicia se implique para impulsa-la candidatura, e que o Goberno de España a priorice de entre as vintesete candidaturas españolas que xa están na lista, como no seu día fixo coa Torre de Hércules”.

Seara explicou que “dende o PSOE sempre apoiamos, non só con palabras, senón con feitos a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, e por iso votamos hoxe a favor desta iniciativa, aínda que a mesma se centra en que dita candidatura sexa incluída na lista indicativa de Patrimonio Mundial, cando resulta que en dita lista está dende 16 de xullo de 1996”.

Neste sendo, Seara sinalou que o Goberno central lle respostou en novembro do 2013, nunha resposta parlamentaria, que a candidatura está incluída na lista dende 1996 e mostrou a súa contrariedade polo feito de que “o Goberno o saiba, pero o grupo popular non”. Ademais, apuntou que, tal e como se pode comprobar na web de UNESCO, na lista provisional revisada o dia 7 de febreiro de 2014, aparece a candidatura da Ribeira Sacra.

Por iso, indicoulle ao PP que “o que debería pedi-lo Grupo Popular é que o Goberno de España ‘priorice’ a candidatura da Ribeira Sacra” e que “a Xunta impulse a candidatura que formalizaron as Deputacións de Lugo e Ourense, a nivel estatal, realizando as xestións ante os organismos competentes para que o Goberno de España a priorice e a impulse definitivamente, como se fixo coa Torre de Hércules d’A Coruña”.

Durante a súa intervención, a compañeira puxo en valor “a excepcional riqueza paisaxística, ambiental e patrimonial da Ribeira Sacra” e destacou que “é un territorio de peculiaridades únicas en Europa”. Por iso, lembrou que “a proposta da súa candidatura a Patrimonio da Humanidade é tan relevante como antiga no tempo”, e instou ao PP, especialmente na Deputación de Ourense, a que non lles mova o interese de levarse os galóns, e traballen de xeito serio para que dita candidatura sexa pronto unha realidade”.

O incendio do Xurés evidencia a ausencia de planificación territorial e a inoperatividade da Xunta na loita contra o lume, incluso en inverno

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, lamenta o novo incendio producido no Parque Natural do Xurés, e pide “que o Goberno Central e a Xunta de Galicia aborden dunha vez un Plan de Recuperación Integral deste Parque, que está declarado como Lugar de Interese Comunitario” (LIC).

A deputada xa rexistrou en xuño do pasado ano no Congreso unha Proposición non de Lei neste senso, coincidindo con outro incendio que entón xa arrasara os montes do Parque Natural así como espazos do mesmo de gran interese paisaxístico e alto valor medioambiental.

Na devandita Proposición non de Lei, Seara solicitou “que o Goberno, de acordo coa Xunta de Galicia, dispoña dos medios técnicos, humanos e económicos necesarios para aborda-la recuperación integral do Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés”. Así mesmo, a Seara tamén presentou dende entón unha enmenda aos sucesivos Orzamentos Xerais do Estado para dotar económicamente con 350 000€ esta actuación; enmenda que foi rexeitada sistemáticamente polo PP.

Ante este novo incendio, a deputada ourensá apunta que “este Parque Natural, situado na provincia de Ourense, leva décadas sufrindo o lume e os efectos que este provoca, cada ano no inverno e no verán, deixando a estampa dun desastre ecolóxico cuxas consecuencias son graves tanto para o propio Parque Natural como para os homes e mulleres que o habitan”.

Por iso, incide en que “é absolutamente necesaria a urxente implicación do Goberno Central e da Xunta de Galicia nunha actuación de recuperación integral deste espazo natural, na que tamén deben colabora-los concellos implicados”

Así mesmo, a deputada critica o feito de que o goberno non lle respostase a diversas parlamentarias que ela realizou respecto ao convenio asinado entre Feijóo e Cañete no mes de maio do 2012, baixo a Lei 45/2007 para o Desenvolvemento Sostíbel do Medio Rural, que estableceu un calendario de tres anos co obxectivo de investir 170 millóns de euros en zonas depriminadas ou pouco desenvolvidas. “Unha das accións contempladas no devandito convenio é a de investimentos nos municipios da zona integrados na Reserva Mundial da Biosfera Xurés-Gerês (Lobios, Entrimo, Muiños, Lobeira, Calvos de Randín e Bande), por un total de 1 500 000 euros”, hembra Seara para engadir que o Goberno debe respostar sobre qué actuacións se desenvolveron con cargo a esta partida.

Apunta a compañeira que “o do Xurés non é castigo dos deuses; arde cada ano porque se cometen os mesmos erros cada ano: non se fan tarefas de prevención e non se apoian nin se desenvolven as accións previstas para o Parque e para as poboacións que están dentro do Parque”. “O Goberno non pode mirar para outro lado ante un Parque Natural que é reserva da biosfera transfronteriza xunto ao Parque Nacional Peneda Gerês” portugués, reclama.

Pola súa banda, o voceiro de Medio Rural do Grupo Socialista, Pablo García, ven de afirmar que as máis de 300 hectáreas queimadas no Xurés” (un dos espacios considerados como unha das xoias medio ambientais de Galicia), “corrobora a imposibilidade de atallar de forma efectiva a lacra dos incendios forestais e a actividade incendiaria, sen unha verdadeira política de prevención e de xestión do noso territorio”.

O parlamentario socialista esperaba que, “cando menos, naquelas áreas que, de forma teórica, contan con unha protección especial como é o Parque do Xurés”, se contaría con medios. Porén, vemos cómo as condicións de protección do Parque Natural son vulneradas reiteradamente na práctica sen que se tome ningún tipo de medida especial que o evite.

A situación de frío intenso e ausencia de humidade, a actividade incendiaria sempre perseguíbel, o forte vento… “non deberían ser argumentos suficientes para que, no mes de decembro, cun índice de incendios moi pequeno, poidan queimarse 300 hectáreas dun parque natural” denuncia o parlamentario socialista.

A razón de tal feito atopouna García na “concepción de Parque Natural que ten esta Xunta, que é a de que, por ser Parque Natural, non temos que facer ningún tipo de xestión, non temos nin sequera que voltar por aló ata que dentro de catro ou cinco anos lle toque volver a arder”.

Reitera García que a responsabilidade do Goberno non é a de que se inicie un incendio, “pero si debe asumir responsabilidades  de non ser capaz de atallalo nun tempo razoábel”. Pablo García vai máis aló do número de efectivos que se poidan desprazar (“que parece que neste caso foron escasos nos primeiros momentos”, tal como corroboran os alcaldes da zona), e fai fincapé en que os efectivos non son operativos sen unha mínima xestión do terreo”.

Censura o compañeiro as palabras dos responsables da Xunta de Galicia desprazados á zona, xa que a única explicación que deron aos veciños que, unha vez máis, tiveron que defender as súas aldeas coas súas mans e cos seus  medios, era que “vixíen e denuncien”.

O deputado anunciou que PSdeG solicitará a comparecencia da Conselleira de Medio Rural no Parlamento para que dea unha explicación dos feitos acontecidos, así como do traballo que se desenvolve no operativo de Prevención e de Extinción de Incendios nos meses de inverno.

Seara advirte a Montoro de que coa Deputación ten “un novo caso Fabra”

A nosa no Congreso, Laura Seara, realizou esta mañá no Pleno da Cámara baixa unha pregunta oral ao Ministro de Facenda, coa que pediu a Montoro que “mire a Ourense e á súa Deputación provincial” porque, segundo lle advertiue, “teñen alí un novo caso Fabra”.

A compañeira explicoulle ao ministro: “os protagonistas son José Luís Baltar e Rogelio Martínez: ao ‘barón’ Baltar coñéceo vostede ben porque eu vinlle pasear con él”, e lembroulle tamén a Montoro que “o vindeiro mes de xuño, Baltar será xulgado por prevaricación, por outra cuestión distinta”. Sobre Rogelio Martínez, Seara lembrou que “foi vicepresidente da Deputación Provincial con Baltar, agora é o Delegado da Xunta de Galicia en Ourense, o ‘home forte’ de Feijóo, e en breve tamén será xulgado por unha posible fraude anterior, que tamén denuncia a Oficina de Loita contra a Fraude da U.E. (OLAF), pola mala utilización de fondos europeos na zona na que Martínez foi alcalde” (O Ribeiro), “todo un veterano” -engadiu Seara xunto co feito de que os delitos imputados ao ‘superdelegado’ da Xunta, que non dimitiu dese cargo, son “prevaricación, malversación, fraude e falsidade”.

Por iso, a deputada afirmou que “os socialistas xa pedimos responsabilidades”, pero recriminou a Montoro que “vostedes lles seguen apoiando e encubrindo, e sabemos por qué, porque encubríndoos a eles encóbrense vostedes; porque Bárcenas é o PP de Génova, Frabra o PP de Castellón, e Baltar e Martínez o PP de Ourense e o PP de Galicia”

Seara conminou ao ministro a aforrar aos cidadáns semellante “bochorno”, apelando a que tal fixese “pola súa honestidade, pola marca España no exterior ou por Rajoy; evítelle a Rajoy o ridículo de ter que explicar de novo por qué o agarimo é distancia cando os seus amigos son pillados cos carriños dos xelados; e aquí hai moitos carriños, e moitos xelados”.

Montoro recoñeceu ante a deputada socialista que o informe final da OLAF conclúe “que os procedementos de contratación da planta depuradora resultaron irregulares por diferentes razóns”, e que “respecto dos contratos de asistencia técnica, a Deputación incorreu en procedementos irregulares de contratación”, o que o levou a respostar á iniciativa de Seara anunciando que o Goberno central “iniciou os expedientes de reintegro dos fondos” e, “ao considera-lo informe da OLAF que os feitos poderían ser constitutivos de ilícitos penais”, remitindo o devandito informe “ao Fiscal Xeral do Estado, para a súa consideración”.

Laura Seara reprocha a Báñez a “profunda ingratitude” do PP ao “castigar aos emigrantes retornados, mentres amnistían a delincuentes fiscais e tapan aos que frecuentaron Suíza por outras razóns”

 

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara pediulle á ministra Báñez, nunha sesión de control “que se comporte, pida perdón e arranxe dunha vez” a desfeita das sancións fiscais aos emigrantes retornados. “Minte vostede reiteradamente nesta Cámara, ao igual que mentiu Rajoy” afirmou a compañeira.

Seara acusou así a Báñez e ao Goberno do PP de “profunda ingratitude” e de te-la “desmemoria de quen quizáis se avergoña da súa historia” , xa que, segundo sostivo a deputada, “se alguén merece xustiza e sensibilidade, son os nosos emigrantes retornados”, xa que axudaron a construí-lo noso Estado do Benestar, se foron coas maletas baleiras, por un exilio económico ou político, e voltaron con elas cheas do froito do seu traballo”.

Malia iso, Seara reprobou que “á súa volta a España, o Goberno envíalles cartas intimidatorias, cando a realidade é que no seu momento non lles informou adecuadamente das súas obrigas fiscais”. “Compórtese, regularice a súa situación, peche os expedientes sancionadores abertos e pida perdón” díxolle Seara á Ministra antes de engadir que o Goberno do PP “amnistiou a miles de delincuentes fiscais, os tesoureiros do PP frecuentaron durante anos Suíza, e vostedes castigan aos emigrantes que retornaron a España mentres tapan e animan a este selecto clube”.

Ao finaliza-la sesión de control, Seara acudiu á reunión que o Sº Xeral Federal, Alfredo Pérez Rubalcaba e a voceira socialista no Congreso, Soraya Rodríguez mantiveron coa Presidenta da Federación de Asociacións de Emigrantes para mostra-lo apoio do PSOE a este colectivo e, en palabras de Seara, “evitar que o Goberno leve a cabo os seus plans recadatorios cos emigrantes”.

 

Vídeo coa intervención de Seara:  https://www.youtube.com/watch?v=8LC2KvYhL10

 

5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. Un cero ás políticas medioambientais do PP

Dende o PSdeG-PSOE, no Día Mundial do Medio Ambiente, reiteramos o noso firme compromiso cos valores que deben inspira-la conservación da nosa contorna, unidos de xeito indiscutíbel á saúde e ao aseguramento da calidade de vida dos cidadáns de hoxe e do futuro, á mellora do noso capital natural imprescindíbel para sustentar un desenvolvemento xusto, é innovación tecnolóxica, á modernización do País e á creación de emprego.

En solo un ano e medio de Goberno do PP, as políticas estatais en materia medioambiental fixeron retroceder a España corenta anos neste eido:

• A costa ponse en venda ao mellor ofertante, confiando en que de ahí saia outra “salvación” para o decaído mercado urbanístico.

• Renúnciase ao control público dos obxectivos de impacto ambiental que deben cumpri-las actividades industriais, mediante a encomenda ás propias empresas das competencias de inspección que ata o de agora estiveran reservadas a Administración.

• España renuncia a segui-la folla de ruta da UE na redución de residuos e nos obxectivos de redución da contaminación atmosférica.

• Moratoria sine die ao desenvolvemento das enerxías renovables, que está a afundir un sector nunha ruinosa situación económica.

• Posición por diante de calquera outro país da UE favorábel a explotación do “fracking”.

• Renovado compromiso nuclear co despropósito sobre a continuidade de Garoña.

Pola súa banda, en catro anos e medio, o goberno do PP na Xunta de Galicia leva á aniquilación calquera política favorecedora do noso contorno, propoñendo proxectos industriais que, lonxe de valida-los informes de impacto medioambiental, proxectan a destrución do noso territorio e da sustentabilidade do mesmo. Así, padecemos:

• Permisividade ante a avalancha de solicitudes de explotacións mineiras, exemplificada na mina que, se non se impide, se instalá en Corcoesto, e que constituirá un grave atentado ecolóxico na comarca de Bergantiños.

• Continua ineficacia da Xunta en materia de residuos, incapaz de avanzar cara unha xestión medioambientalmente sostíbel dos mesmos, coa únicas proposta de repeti-lo erro da creación de Sogama.

• Lei de augas e novo canon da auga cun claro afán recadatorio, e incumprindo a Directiva marco europea da auga, ademais dun abandono continuo na depuración dos nosos ríos e rías.

• Non existindo un compromiso público co interior, prodúcese un abandono masivo do rural, coas terribles consecuencias nas hectáreas de masa forestal arrasadas polo lume nos últimos anos.

• Nefasta política de loita contra os incendios forestais, na que non existe a prevención e se volta a épocas pasadas, responsabilizando da xestión dos lumes aos Concellos.

E todo elo levado a cabo mostrando un claro desprezo á comunidade científica, fronte a calquera vía de participación cidadá, e contra as iniciativas parlamentarias da oposición.

Dende o PSdeG-PSOE, co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente, cualificamos cun cero sen paliativos as políticas ambientais do PP.

Fronte a quen pretende privar á Humanidade dun patrimonio natural cuxo goce debe alcanzar a tódalas sociedades presentes e futuras, temos o dereito e o deber de elevar a voz e defendelo.