Medio Ambiente

Seara reprocha ao Goberno central que non conteste no Congreso dos Deputados, pero vaia ao encoro d’As Conchas a “vender” actuacións “de atrezzo” que non solucionan o problema da súa contaminación

11/03/2015
By

A deputada socialista pola nosa provincia, Laura Seara, critica que “o PP case en pleno -delegado e subdelegado do Goberno, presidente da Deputación, delegado da Xunta, presidente da CHMS e alcaldes de Bande e Muíños- foi ao encoro d’As Conchas a facerse a foto e a ‘vender’ actuacións de atrezzo que non solucionan o problema de contaminación que sofre o encoro e o río Limia”.

Seara considera que “esta visita en masa de membros do PP ao encoro prodúcese trala denuncia que os socialistas fixemos no Congreso dos Deputados, hai apenas dúas semanas, sobre o problema de contaminación existente no val do Limia e a preocupación social por este asunto”, e critica que “vaian respondernos ao encoro d’As Conchas con atrezo, en lugar de facelo no Congreso” e que “as actuacións que o PP foi a ‘vender’ á zona -vestiarios, piscinas municipais e aparcadoiro- poden ser positivas como medidas turísticas e de ocio alternativas para o baño ante a contaminación no encoro, pero non solucionan o problema; e o verdadeiro problema é a contaminación difusa existente na bacía do Limia; unha contaminación que o propio Goberno recoñeceu en respostas parlamentarias pero á que non ofrece ningunha solución”.

Fronte a esa atitude, a deputada plantexa que “son necesarias actuacións urxentes de recuperación do sistema fluvial do río Limia, e non é suficiente coa instalación ‘dentro duns meses’ de tres illas vexetais no encoro, nin con dicir que as últimas análises non detectan cianobacterias”, xa que “as temperaturas baixas do inverno favorecen que non se vexan” as mesmas, pero estas “son acumulativas, e as altas temperaturas vindeiras poden provocar unha nova explosión” destes organismos, “como a xa sufrida na zona portuguesa do val no verán do ano pasado”.

Ente as actuacións necesarias, Seara sinala que o Goberno central “debe explicar cómo se resolverán os verquidos agrogandeiros”. Como solución, propón a posta en marcha de actuacións de boas prácticas agroambientais que apoien un equilibrio entre o desenvolvemento agrogandeiro e a sostibilidade ambiental. Así mesmo, a deputada defende que se habiliten subvencións aos produtores agrogandeiros da bisbarra, para que poidan adopta-las súas plantas e instalacións á sostibilidade ambiental.

Respecto da actuación anunciada polo PP sobre as piscinas municipais en Muíños, Seara pregunta ao Goberno central “se se realizarán con cargo ao proxecto de recuperación ambiental ‘Regenera Life’, cuxos fondos deben destinarse a soluciona-la contaminación, e non a ofrecer alternativas de baño”. Neste senso, a deputada engade que “ao PP lle gusta moito ir a anunciar inauguracións e obras, pero non ofrece solucións á contaminación no encoro e no río, e tampouco deixa claro aos veciños que non corren ningún perigo e que as augas están saneadas para uso agrícola, doméstico e de baño”. Seara resúmeo do seguinte xeito: “en ningún caso resolven a ameaza á saúde pública”.

Seara denuncia a “pírrica” execución do Ministerio nos proxectos medioambientais da provincia

26/02/2015
By

Tras recibir unha resposta parlamentaria do Goberno central, a nosa deputada no Congreso, Laura Seara, denuncia que “o nulo grado de execución do Goberno central nas partidas aprobadas nos orzamentos do Estado para proxectos medioambientais na provincia de Ourense é intolerábel”.

Seara preguntou ao Goberno central polo grado de execución de cada un dos proxectos medioambientais con consignación nos orzamentos do Estado para Galicia e que afectan concretamente á provincia de Ourense.

Na súa resposta, o Goberno central confirma que a porcentaxe de execución na práctica totalidade de devanditos proxectos é do 0%. Este é o caso dos seguintes: Adecuación de camiños naturais, Adecuación ambiental, Estacións automáticas de calidade das augas, Conservación e mantemento de canles, Control de calidade de augas superficiais, Sistema automático de información hidráulica, Actuacións en infraestruturas hidráulicas, Xestión de riscos de inundacións, Plan Hidrolóxico de bacía e a Nova Sé Central da Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

A deputada socialista resalta así “a falta de compromiso do Goberno coas actuacións medioambientais de Ourense”. Especialmente graves considera as nulas execucións “do proxecto para a nova sé da Confederación Hidrográfica, que tiña dotación orzamentaria aprobada de 50 000 €” e da “elaboración do Plan Hidrolóxico de bacía, dotado con 87 000 €”. En canto ás obras da bacía hidrográfica Miño-Sil, proxecto dotado con 25 000 €, a deputada critica que a execución sexa de tan só o 7,3%.

Reproba Seara que “os mellores datos da resposta do Goberno sinalan un grado de execución que rolda tan só o 20%”. Como exemplo, sinala o proxecto de Defensa contra Avenidas “que tiña orzamentados 45 000 €, dos que o Goberno gastou só 8700, chegando así a execución ao 19,3%”. Do mesmo xeito, o grado de execución de diferentes actuacións de saneamento e depuración en Galicia, incluída a nosa provincia, é do 28,8%. “Estas actuacións tiñan unha dotación orzamentaria de 3,5 millóns de euros, e o Goberno executou só un millón”, protesta a deputada.

O único proxecto que se salva dun inexistente ou ínfimo grado de execución sería, segundo a resposta do Goberno central, o programa “Carisma”, cunha porcentaxe de execución do 161,17%.

“De pouco serve que o Goberno do PP engane aos cidadáns galegos e ourensáns ‘pintando’ nos orzamentos xerais do Estado partidas económicas que logo non executa”, denuncia Seara, quen tamén lembra que “isto é o que vén facendo ano tras ano o Goberno do PP de Rajoy co AVE a Galicia, cuxa porta de entrada é Ourense”; así “dende que goberna, Rajoy sempre inflou os orzamentos para Galicia e para Ourense coas partidas para o AVE, cuxa execución logo non alcanzou o 40%; agora comprobamos que o mesmo fai coas partidas para proxectos medioambientais da provincia”, lamenta.

Ademais, a deputada presentou hoxe unha nova iniciativa parlamentaria coa que esixe ao Goberno central “que explique as cifras” pois considera que “a resposta do Goberno fai unha ‘sopa de números’ cando despois afirma que a porcentaxe de execución de proxectos medioambientais na provincia de Ourense é do 67%”: “é imposíbel que, proxecto a proxecto, a execución sexa do 0% ou do 20%, e logo, no conxunto, a execución acade o 67%; as cifras non cadran”; e apunta á “incapacidade e nulidade dos responsables do Ministerio de Medio Ambiente para executa-las partidas aprobadas para Ourense e para Galicia”.

Onte mesmo, Seara pediu que comparezan no Congreso tanto a ministra de Medio Ambiente como o Secretario de Estado para que ofrezan explicacións sobre a contaminación do embalse das Conchas e o río Limia ( http://socialistasdeourense.org/?p=1112 ).

Seara pide a comparecencia da ministra de Medio Ambiente e do secretario de Estado pola situación do embalse das Conchas e o Río Limia

25/02/2015
By

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, pediu na Cámara Baixa que comparezan tanto a ministra de Agricultura como o secretario de Estado de Medio Ambiente pola situación de deterioro na que se atopa o embalse d’As Conchas e o Río Limia.

Seara denuncia a existencia de contaminación difusa en toda a bacía do Limia e apunta que “o propio Ministerio recoñeceu nas súas respostas parlamentarias que hai seria contaminación difusa na comarca d’A Limia; é máis recoñeceu que era un tema prioritario e respostoume que era necesario reduci-la presenza de nutrintes neste sistema fluvial, fundamentalmente de orixe gandeiro”.

Seara abunda no feito de que “tódalas reunións técnicas que se celebraron, recoñeceron a situación de contaminación do embalse d’As Conchas e do río Limia”, pero considera que “o problema vén de moi atrás”, xa que o 30 de abril do 2012, a Comisión de seguimento do embalse d’As Conchas abordou medidas preventivas para palia-los efectos das cianobacterias no mesmo. Unha contaminación nada natural, toda vez que o propio Goberno central apunto, segundo tamén lembra a deputada, que “no embalse d’As Conchas, as actividades antrópicas son as que deron lugar a unha contaminación difusa e global repartida por toda a bacía”.

Seara pon de relevo que “esta bacía se atopa nunha contorna de grande valor medioambiental (zona LIC, Parque Natural do Xurés, Rede Natura e zona ZEPA), e critica que “malia as máximas proteccións medioambientais, a bacía está nunha situación máis que preocupante, e o Limia é un dos ríos máis contaminados de Galicia”.

Por iso, a deputada, reproba “o manto de silencio” por parte do Goberno central verbo da “contaminación desta zona, sobre a que existe “unha grande preocupación cidadá e denuncias constantes”. Neste senso, reclama ao Ministerio que explique “cales son as actuacións” que ten en marcha para mellora-lo embalse d’As Conchas e a súa contorna co proxecto ‘Rexenera Life’, de mellora da calidade das augas e recuperación ambiental da contorna do embalse, xa que, reprocha se sacan “moitas fotos, pero existe un total escurantismo sobre as actuacións e, sobre todo, sobre a situación de contaminación do río e do embalse”.

Seara acusa ao Goberno central de “ser cómplice coa Deputación de Ourense, que cometeu fraude con fondos públicos”

10/12/2014
By

Vídeo do debate (a partires do minuto 0:58:56): http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=311&codSesion=30

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara interpelou de forma oral na Comisión de Facenda e Adminisraciones Públicas da Cámara Baixa ao Secretario de Estado Antonio Beteta, en relación aos “presuntos” casos de fraude da Deputación coas depuradoras “Daredo” e “Deputrans”.

Durante a súa intervención, Seara sostivo que se trata dun caso “vergoñento” e pediulle ao Goberno central “que faga luz dunha vez sobre este caso, pois se trata de que haberá que devolver á UE dez millóns de euros polo mal uso de fondos públicos por parte da Deputación de Ourense”.

Neste senso, a deputada reprochoulle a Beteta que se referira nalgunha ocasión anterior á Deputación como unha “Deputación exemplar”. “En ningún caso se trata dunha Deputación exemplar” remarcou Seara, que lembrou que “chove sobre mollado no caso da Deputación de Ourense”.

A este respecto, Seara lembrou que “os casos de Daredo e Deputrans, dos que a OLAF recoñece no seu informe que houbo fraude, producíronse baixo a presidencia na Deputación de Baltar e a vicepresidencia de Rogelio Martínez, e este último, que ademais continúa sendo actualmente o delegado da Xunta de Galicia en Ourense, foi condenado xa por fraude na súa etapa de alcalde por un caso no seu comarca”, mostrando a compañeira a súa incredulidade ante o mantemento desta persoa en semellante cargo.

Na súa resposta, o Secretario de Estado sinalou que o TSXG admitiu a trámite o pasado mes de outubro a solicitude realizada pola Deputación de impugnación da devolución dos fondos europeos, e que en novembro ese Tribunal suspendeu cautelarmente a execución para a devolución dos devanditos fondos, en tanto adopta unha resolución sobre se procede ou non a impugnación.

Tras esta resposta, Seara mostrou o seu temor á posibilidade de que os conservadores vaian “dilatando o proceso con alegacións”, tras ter “xogado todo o tempo a pasarse a pelota”, pero sen deixar de taparse nesta “porcallada” para escorre-lo vulto e para acalar que na Deputación provincial de Ourense se cometeu fraude con fondos europeos”.

“Deixen de ser cómplices cunha Deputación que en absoluto é exemplo de nada” pediu a nosa compañeira ao representante do Goberno Central.

Seara considera “unha provocación á cidadanía” o nomeamento de Ángel Currás como novo director de Tragsa en Galicia

29/10/2014
By

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, rexistrou unha iniciativa parlamentaria na Cámara Baixa para denuncia-lo nomeamento de Ángel Currás como novo director de Tragsa en Galicia.

Para a deputada socialista este nomeamento “é un despropósito e unha provocación” pois considera que “unha persoa imputada nun procedemento xudicial non é o mellor candidato para dirixir esta empresa pública”.

Seara lembra que “o Sr. Currás está imputado por tráfico de infuencias no caso “Pokémon”, así como por prevaricación e acoso moral no do policía local José Antonio Carril”, e “en ningún caso é este un bo currículum para asumir unha xestión relacionada con obras públicas” e, xa que logo, a compañeira sostén que resulta “un escándalo absoluto que o Goberno poña a Currás á fronte dunha empresa pública, e cobrando diñeiro público; o PP quítase un problema de encima cos cartos de todos”, grazas a un nomeamento que valora como “unha mostra máis do xeito de gobernar do PP, baseado no trato de favores aos seus, mentres aplica políticas que empobrecen ao 90% dos cidadáns”.

Sobre este punto, a compañeira sinala a indignación dos traballadores da Brigada de Reforzo de Incendios Forestais (BRIF) de Laza, que consideran un “insulto” o nomeamento, e que denuncian que “poñen a un imputado no posto mentres patronal e empresa están en plena negociación para retallar salarios aos traballadores de Tragsa”.

A deputada pide neste asunto “un pouco de ‘pundonor’ e honestidade” polo PP, tanto por parte do Goberno central, como do da Xunta de Núñez Feijoo, e pregúntase “cales serán as razóns ocultas que levan ao PP de España e de Galicia a premiar ao Sr. Currás, malia a súa traxectoria, cun posto directivo que implica a xestión de millóns de euros”.

Seara propón un plan demográfico que evite o despoboamento da provincia co 0,5% dos cartos do rescate de dúas autoestradas privadas de Madrid

25/10/2014
By

 

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, presentou onte en rolda de prensa as nosas emendas aos orzamentos xerais do Estado 2015 para a provincia de Ourense.

Seara sinalou que estes orzamentos retratan a un Goberno central “que minte” e apuntou que, para a nosa provincia, trátase duns orzamentos “maquillados, nos que a práctica totalidade do investimento se vai ao AVE”, a pesares de que, como “xa se demostrou”, é algo que o Goberno do PP logo non executa, chegando a un grao de incumprimento de ata o 40%”. Porén, considerando ao AVE como “unha infraestrutura básica”, a deputada anunciou a presentación de emendas socialistas por 2 millóns de euros para a estación intermodal na cidade, por 3 millóns para a liña de alta velocidade Ourense-Vigo, e por 2 a Ourense-Lugo.

Tamén no eido de infraestruturas, propoñemos destinar 10 millóns de euros para a supresión de pasos a nivel en Galicia, 1 millón para un plan de impulso do transporte de mercadorías por ferrocarril na nosa Comunidade Autónoma, e outras emendas para proxectos de melloras nas estradas N-120, N-525 e N-541 e as autovías A-76 e A-52, ao seu paso pola nosa provincia. No caso desta última, inclúese o seu enlace co parque ambiental de Carballeda de Avia, a pesares de que o PP abandonou a creación deste coa chegada de Feijóo á Xunta, posto que é un proxecto ao que, segundo Seara “non renunciamos”

Como cuestión esencial para a mesma, a compañeira indicou “a necesidade de evitar o despoboamento do territorio, que é o virus que rela incesantemente a Ourense”. Neste senso, apuntou que a nosa é “a terceira provincia máis envellecida da UE, cun 29,6% da poboación que supera os 65 anos”, e que “segundo as proxeccións do INE, no 2023 a provincia terá perdido 52 211 habitantes en vintesete anos”. Por iso os socialistas presentamos unha emenda de 10 millóns de euros para un Plan Demográfico para as provincias de Ourense e Lugo, cantidade que equivalería só ao 0,5% do que o Goberno central “destinará a rescatar dúas autoestradas de Madrid para salvar as empresas que as xestionan”.

Seara tamén reclamou, con outra emenda por 10 millóns de euros, distintas actuacións na Ribeira Sacra, entre outras, o apoio da súa candidatura a Patrimonio da Humanidade, sostendo que a zona “é un dos territorios con maiores recursos naturais, culturais e paisaxísticos, que a fan merecedora desta candidatura, pero ao tempo está afectada por un despoboamento que debe evitarse”.

Tamén no eido cultural e patrimonial, propoñemos destinar 3 millóns de euros á catedral de Ourense e a diferentes castelos, mosteiros e museos da provincia, así como a un Plan específico de apoio ás nosas denominacións de orixe vinícolas. Para o a posta en valor e recoñecemento do Camiño de Santiago de Inverno (por Valdeorras) propoñemos destinar 12 000€.

Verbo do termalismo, Seara presentará outra enmenda aos orzamentos estatais por un montante de 3 millóns de euros, destinada a posta en práctica dun Plan de Termalismo da provincia, outra de 500 000€ para o boulevard da cidade, e unha de 1,3 millóns para os regadíos d’A Limia.

A compañeira tamén presenta emendas de 850 000€ para os colectores e a depuradora de Castrelo do Val, de máis de 2 millóns para melloras diversas de carácter medioambiental e fluvial, e 350 000€ para o Convenio de Recuperación do Parque Natural do Xurés.

Seara tamén se referiu ás propostas socialistas a nivel nacional para estes orzamentos, baseadas no rescate financeiro a familias e autónomos, un Pacto contra a pobreza infantil, a reindustrialización a traverso dun Plan Nacional de Referencia apoiado na Formación Profesional, a suba do Salario Mínimo Interprofesional ata o 60%, unha Lei de Igualdade Salarial entre homes e mulleres, e a necesidade de poñer couto ás escandalosas retribucións de altos executivos. Sobre esta última cuestión, contrastou cos datos de que “en Ourense hai 149 000 persoas inactivas e 26 700 desempregados, dos que 2900 buscan o seu primeiro emprego”, e sinalou a presentación doutra emenda, por valor de 50 millóns de euros, para un Plan de Emprego para Galicia.

Tras incidir en que “estes orzamentos do Goberno do PP consagran o engano como forma de facer política e a desigualdade”, afirmou que “todas estas emendas non son un capricho, e poderían ser executadas perfectamente, se hai vontade”.

Seara esixe no Congreso a reapertura do Centro Tecnolóxico Medioambiental de Sarreaus, única planta en Galicia para o tratamento de xurros

08/10/2014
By

A deputada no Congreso pola nosa provincia, Laura Seara, presentou unha Proposición Non de Lei na Cámara Baixa na que solicita ao Goberno central a reapertura inmediata da planta de tratamento de refugallos gandeiros de Sarreaus, lembrando que “ata a entrada en vigor da normativa sobre enerxía aprobada polo Goberno do PP, en España operaban vintenove plantas de tratamento de xurros, das que só una delas está en Galicia, que é a da comarca da Limia”.

Esta planta, coñecida como o “Centro Tecnolóxico Medioambiental”, na que traballaban doce persoas, e que foi aberto por Coren hai sete anos, trataba 120 millóns de litros anuais de refugallos procedentes da importante actividade gandeira” da contorna.

Para Seara, “esta decisión do Goberno central ha ter un impacto altamente negativo”, pois a planta pechada tiña “un grande valor ambiental, dando unha saída non contaminante aos millóns de toneladas de xurros que, dende o seu peche, non atopan outro destino” .

Xa que logo, a deputada esixe a reapertura destas instalacións en Sarreaus, “tanto porque se garante a continuidade da actividade agrogandeira en condicións de seguridade, sen incrementa-lo custe de produción, como para preserva-lo medio natural, con recursos de altísimo valor ambiental existentes n’A Limia”.

Seara reflexiona que “sería paradoxal e evidentemente desastroso, que mentres se están destinando fondos europeos a proxectos de rexeneración do río Limia, se peche esta planta medioambiental que, ademais e segundo acordo do 2007, tiña garantido o seu funcionamento por un mínimo de quince anos”; culpa ao Goberno central de ter “esnaquizado” dito acordo, que “afecta ás vintenove plantas existentes no territorio de todo o Estado”, e incide na “inmensa preocupación social que existe na zona por esta decisión do Goberno central, que xa fixo que, tanto organizacións agrogandeiras como medioambientais, pediran a reapertura do Centro”.

A deputada tamén considera que o que debe face-lo Goberno central é modifica-la normativa, que nunca debeu ser aprobada, para que, coa maior dilixencia, o Centro Tecnolóxico Medioambiental de Sarreaus reabra e se poidan seguir tratando os xurros, nunha das Comarcas agrogandeiras máis importantes de España”.

Seara pide ao Goberno central “que faga luz xa” sobre os presuntos casos de fraude da Deputación coas depuradoras

13/09/2014
By

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, rexistrou na cámara baixa unha nova batería de iniciativas parlamentarias coas que esixe resposta ao Goberno central “sobre a multitude de incógnitas” que se manteñen no procedemento relacionado cos casos de presunta fraude da Deputación en relación ás depuradoras Daredo e Deputrans.

Seara esixe ao Goberno central “que aclare dunha vez, en qué sentido se han resolve-las alegacións da Deputación respecto ao posíbel suspenso da vía administrativa, a expensas do resultado dunha hipotética vía penal” e pídelle que informe sobre “se a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios emitiu xa a resolución sobre este asunto”.

A deputada lembra que, nunha comparecencia no Congreso o pasado mes de maio, a Secretaria Xeral de Coordinación Autonómica e Local, Rosana Navarro anunciou, a preguntas de Seara, que a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios emitiría a súa resolución “en breve prazo”, e confirmou que o informe da Oficina europea de Loita contra a Fraude (OLAF) se atopaba na Fiscalía para a súa investigación e que o Goberno central iniciou o expediente de reintegro dos fondos.

Seara desexa tamén que o Goberno resposte acerca de se coñece, a día de hoxe, “o estado das investigacións por parte da Fiscalía”, dado que o propio ministro Montoro afirmou nunha resposta oral formulada no Pleno do Congreso a pregunta de Seara, que o Goberno remitira á Fiscalía o informe final da OLAF que afirmaba que os feitos podían ser constitutivos de ilícitos penais.

A deputada pide ao Goberno central “que depure responsabilidades, e que non opte por dilatar ou paraliza-lo procedemento”.

Neste senso, lembra que os proxectos das depuradoras, que poderían ser constitutivos de delito segundo o informe da OLAF, se puxeron en marcha baixo a presidencia provincial de José Luis Baltar Pumar e a vicepresidencia de Rogelio Martínez, subliñando que resulta “inaudito que Martínez continúe sendo o delegado da Xunta en Ourense”, e lembrando que se trata dun “caso moi grave, polo que Ourense tería que devolver dez millóns de euros”, polo que o Goberno central “non pode mirar para outro lado, e menos cun ministro como Montoro que, aínda que non predica co exemplo, presume de loitar contra a fraude”.

Seara cualifica de “lamentábel”, o afán de Baltar por “colgarse a medalliña” pola decisión do Ministerio de Fomento de someter a nova información pública o tramo d’A Peroxa da A-76

02/07/2014
By

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, cualificou esta mañá de “lamentábel” o que considera “un desmedido afán de Manuel Baltar por colgarse a medalliña” respecto da decisión adoptada polo Ministerio de Fomento de someter a nova información pública o tramo da autovía A-76 ao seu paso pola zona de Penalba.

O pasado 1 de abril, Seara pediu a comparecencia da ministra Pastor no Congreso e denunciou que o Ministerio elixira para o tramo d’A Peroxa da A-76, un trazado diferente aos previstos, que non fora sometido a alegacións nin a información pública. Apuntou xa entón que a alternativa finalmente elixida non se corresponde con ningunha das sometidas a información pública no 2008, e reprobou “a absoluta indefensión á que Fomento somete aos cidadáns afectados, ao non levar a cabo nova alternativa nin a información pública, nin a período de alegacións”.

Así mesmo, Seara criticou “as descaradas mentiras” do Ministerio nunha nota informativa distribuída pola Subdelegación de Goberno en Ourense o pasado 28 de abril, na que se afirmaba que o trazado elixido era un dos que sometera a información pública no 2008.

Ademais, Seara trasladou estas denuncias a unha pregunta oral no Congreso dos Deputados o pasado mes de maio. En resposta ás peticións da nosa deputada, o Secretario Xeral de Infraestructuras, Manuel Niño González, recoñeceu textualmente que “cando avancemos na redacción dos proxectos nese tramo, non descartamos unha nova información pública”.

Durante a súa intervención naquela pregunta oral, a compañeira denunciou o ocultismo do Ministerio, de xeito que “nin sequera o alcalde d’A Peroxa, do PP, sabía que a A-76 pasaría polo seu concello”. Así, sinalou que foi o voceiro municipal socialista n’A Peroxa, Antonio González Fiúza quen, no pleno municipal do 18 de setembro do 2013, advertiu ao alcalde do PP que a A-76 pasaría polo concello. Posteriormente, nun pleno municipal do 28 de novembro dese ano, o alcalde sostivo que o actual presidente da Comisión de Fomento do Congreso e deputado do PP pola nosa provincia, Celso Delgado, lle dixera que non se variaría o trazado da A-76 e que esta non pasaría pola Peroxa. “É incríbel” afirmou daquela Seara, e por iso solicitou entón a Niño González que arroxase “luz sobre este disparate”, na mesma Comisión de Fomento do Congreso.

A compañeira tamén esixiu no Congreso resposta sobre os motivos polos que o Ministerio decidiu non facer enlace en ningún punto do Concello d’A Peroxa coa A-76, e sobre qué criterios técnicos prevaleceron para determinar que dita autovía pasase por ese. Ademais, vén reclamando dende o 2012 a licitación urxente da A-76, trasladando ao Ministerio, no 2013, as demandas realizadas polos alcaldes das comarcas de Valdeorras, Lemos e o Bierzo, recalcando que a licitación desta autovía “é prioritaria, pero nada xustifica que o Ministerio non someta a información pública o trazado elixido, imposibilitando que os posibles prexudicados aleguen o que consideren necesario”.

Xa que logo, ante a nova decisión do Ministerio de levar a cabo a información pública preceptiva para o novo tramo elixido, a deputada celebra “que dean por fin os seus froitos as reiteradas denuncias dos socialistas pola intención de Fomento de aprobar un trazado sen información pública, e as reiteradas solicitudes dos socialistas” para que o Ministerio abrise “un novo período de alegacións”.

Con todo, critica que “a Baltar só lle interesa saír na foto, e non ten ningún escrúpulo para intentar arrogarse un mérito que, dende logo, non é seu”.

Seara advirte de que “parece confirmarse que Ourense terá que devolver dez millóns de euros pola presunta fraude da Deputación” coas depuradoras

21/05/2014
By

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, realizou esta mañá, na comisión de Facenda e Administracións Públicas do Cámara baixa, unha pregunta oral á Secretaria Xeral de Coordinación Autonómica e Local do Goberno Central, á que esixiu resposta sobre “se o Goberno levou a cabo mecanismos para repoñer á UE os fondos FEDER” que habería que devolver pola suposta fraude cometida pola Deputación Provincial de Ourense nos proxectos “Daredo” e “Deputrans”, segundo o informe da Oficina comunitaria de Loita contra a Fraude (OLAF).

Seara tamén preguntou á Secretaria Xeral “se o Goberno está dacordo coas conclusións do informe da OLAF respecto á presunta fraude cometida pola Deputación, ou se, pola contra, o Ministerio se mostra favorábel ás conclusións da comisión de investigación da Deputación, que tratan de desacreditar” á devandita Oficina Europea de Loita contra a Fraude. “En dita comisión non houbo nin un só partido da oposición”, subliñou.

Durante a súa intervención, Seara lembrou que o ministro Montoro, hai poucos meses, recoñeceu, a unha pregunta oral da propia deputada no Pleno do Congreso, que o informe da OLAF concluía que os procedementos de contratación das plantas depuradoras eran irregulares, así como que a Deputación incorreu en contratacións irregulares nos contratos de asistencia técnica. Montoro sostivo entón ante a compañeira que o Ministerio iniciara os expedientes de reintegro dos fondos e que, dado que o informe da OLAF concluía que podía tratarse de feitos constitutivos de ilícitos penais, o propio Ministerio enviaría o informe ao Fiscal Xeral do Estado.

Por iso, Seara preguntou hoxe á Secretaria Xeral se o Ministerio finalmente remitiu o informe da OLAF á Fiscalía, se xa coñece os resultados da investigación, e cal é o estado no que se atopa o expediente de devolución dos fondos.

A deputada sinalou que “o Ministerio debe velar polo bo uso dos fondos europeos”, e incidiu nas “posibles responsabilidades políticas e administrativas por parte dos órganos políticos que autorizaron as contratacións irregulares”. Así mesmo, afirmou, referíndose ao Secretario de Estado de Administraciones Públicas que “é sorprendente que Beteta poña como exemplo á Deputación de Ourense como exemplo de boa xestión”.

Seara pediu ao Goberno que non mirase “cara outro lado”, e que dixese “claramente se apoia o informe da OLAF ou as conclusións da Deputación, porque estamos ante un tema tremendamente serio que mancha o nome da provincia e das institucións, e que condena a un territorio xa de seu castigado, como é Ourense, a devolver máis de 10 millóns de euros”.

Na súa resposta, a Secretaria Xeral recoñeceu as conclusións do informe da OLAF, incluída a posibilidade de existencia de delito, e elidiu avala-las conclusións da comisión de investigación da Deputación. Tamén confirmou que o Goberno iniciou, en setembro do 2013, o expediente de reintegro dos fondos, que o informe da OLAF se atopa na Fiscalía para a súa investigación, e que a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios resolverá en breve prazo respecto das alegacións presentadas pola Deputación. Xa que logo, Seara lamentou que “todo parece indicar que se confirmarán os peores augurios, e Ourense terá que devolve-los máis de 10 millóns de euros”.