Uncategorized

Máis de 6000 familias da nosa provincia perderon o bono social da luz dende que goberna Rajoy

nuevo-1

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, denuncia que, segundo unha resposta parlamentaria do Goberno central ao Grupo Parlamentario Socialista, o número de beneficiarios do bono social no subministro de enerxía eléctrica reduciuse en máis de 6000 familias na nosa provincia nos dous primeiros anos do goberno do PP (pasando de 57 479 no 2011 a 51 385 a finais do 2013).

Seara critica ao Goberno central que abandone “a miles de persoas que sofren pobreza enerxética mentres lanza falsas mensaxes sobre a recuperación económica”, lamentando que, a pesares de que o bono social estea “destinado aos fogares con menos recursos”, as medidas que adoptou en materia enerxética empuxan “á exclusión social a miles de fogares españois”, lembrando que organizacións como Cáritas xa alertaron de que o número de familias que se atopan en risco de exclusión ascende a dous millóns e medio.

A deputada explica que “coa nova reforma do PP, o prezo do bono social xa non será fixo, senón que se aplicará un desconto” e que, ademais, “o bono social non estará ligado ao número de membros da familia nin unicamente á renda, ao establecerse uns topes por baixo dos cales non terá dereito ao mesmo”, o que suporá que “haberá moitos menos beneficiarios no futuro”

Seara afirma que “Rajoy enganou ás familias, unha vez máis, pois dixo que, coa reforma eléctrica, ía a baixa-lo prezo da luz, e resulta que no canto de baixar, sobe”, a pesares de que “é un dos máis caros de toda Europa”. Neste senso, apunta que “no terceiro trimestre do 2014, a subida se situou por riba do 11%”; e lamenta que, este novo sistema para fixar o prezo da luz “vai a ser impredecíbel e vai a trasladar directamente aos consumidores novas subas no recibo”, tal e como denunciamos os socialistas reiteradamente, a través de múltiples iniciativas parlamentarias que presentamos.

A deputada apunta que “a pobreza enerxética nas familias continúa subindo, o que é especialmente grave, sobre todo agora que se achega o inverno”, e denuncia que “moitos fogares no que todos os seus membros están sen traballo nin recursos, terán que afrontar unha nova suba da luz, xunto a outras de impostos”, o que resume en que “o Goberno de Rajoy sobe todo aos cidadáns, pero báixalles os salarios e recúrtalles en prestacións sociais”.

Seara destaca que esta suba resulta “moi preocupante en provincias como Ourense, cun alto índice de poboación envellecida, cunha das maiores porcentaxes de pensionistas, onde están as pensións máis baixas de toda España” e cun marcado carácter rural, pois “prexudica enormemente aos cultivos agrarios e regadíos”; e informou de que o ministro de Industria non compareceu no Congreso, en todo este ano, para explica-lo novo sistema de fixación de prezos da luz que vai a substituír ao sistema de poxas.

A deputada comunica que os socialistas defenderemos, nun próximo pleno do Congreso dos Deputados, unha a Proposición de Lei sobre pobreza enerxética, e solicitaremos unha auditoría enerxética para coñece-lo custo de cada unha das tecnoloxías, para que os cidadáns realmente saiban cal é a máis cara e a máis barata e sobre as razóns polas que o recibo da luz segue subindo cos custos fixos por riba dos variables. Unha Proposición de Lei que, dada a frecuencia de casos de “flagrante inxustiza ou de exclusión social, que poñen en risco ata a saúde e a integridade das persoas, nos casos máis extremos”, afrontará as mesmas incluíndo a proposta dunha tarifa social, mínima e asequíbel, para a poboación que se ache en tales situacións.

Laura Seara pide ao novo ministro de Xustiza que manteña os partidos xudiciais

Orense_-_Mapa_judicial

A deputada socialista no Congreso, Laura Seara, vén de rexistrar na Cámara baixa diversas iniciativas parlamentarias coas que lle pide ao novo ministro de Xustiza que manteña os partidos xudiciais en Galicia, nomeadamente na nosa provincia.

Seara desexa coñecer, tralo nomeamento de Rafael Catalá como titular de Xustiza, cal será a actuación deste Ministerio respecto de a desaparición dos partidos xudiciais, que está prevista nos anteproxectos de Lei Orgánica do Poder Xudicial e da de Planta e Demarcación Xudicial.

En concreto, pídelle a Catalá resposta sobre se manterá os oito partidos xudiciais que actualmente existen na nos provincia, se cada unha destas unidades xudiciais contarán coa figura de Xuíz, Secretario e funcionarios xudiciais con carácter fixo e permanente, e se os partidos xudiciais continuarán gozando de independencia ou serán considerados como sedes desprazadas dependentes do Tribunal de Instancia.

Seara sostén que “a proposta de modificación da demarcación e planta xudicial ten como único eixo rector, baixo o pretexto dun suposto aforro, a redución da Administración, orientada en última instancia ao desmantelamento do servizo público da Xustiza”.

Así, explica que a proposta “afirma que a implantación do novo modelo condiciona o gasto que as Administracións Públicas poidan realizar en mellora dos medios materiais ao servizo da Administración de Xustiza, sendo así que devandito gasto deberá localizarse nos edificios e instalacións que han de alberga-las sedes reflectidas na presente Lei e soamente nelas, que estarían só radicadas nas capitais de provincia”.

O anteproxecto de Lei prevé a creación de Tribunais de Instancia, de ámbito provincial, que asumirán todas as competencias actuais dos xulgados. Segundo a deputada, isto “provocará, practicamente, a desaparición dos partidos xudiciais e, con iso, de decenas de órganos xudiciais”.

Seara destaca que, se se mantén a lei de Planta Xudicial, tamén “se encarecerán os procesos e se provocará un grande prexuízo ao medio rural e a provincias como Ourense, na que os cidadáns terán grandes dificultades no acceso á Xustiza”.

Por iso, a deputada socialista esixe a Catalá “que aclare canto antes se desaparecerán ou non os partidos xudiciais”; e lembra que o seu antecesor, Gallardón, “veu no verán a Galicia a aplaca-los ánimos e contentar a Feijóo, pero todo apunta a que os partidos xudiciais se converterán en meras sedes”, considerando, xa que logo, “absolutamente necesario que o novo ministro explique os seus plans”.

Miguel Fidalgo pide que o Goberno central retire de tramitación a modificación da Lei de Demarcación e Planta Xudicial, que fai desaparece-los Partidos Xudiciais e Xulgados de Paz en tódalas comarcas da nosa provincia

O noso senador ,Miguel Fidalgo, alédase do cese do ministro que xestionou importantes retrocesos en dereitos e liberdades que forman parte do sistema democrático, en nome da dereita máis retrógrada. Por iso considera que é o momento de retomar tódalas reformas xudiciais, e recolle-lo clamor dos colectivos de avogados, fiscais, traballadores da Xustiza, organizacións sindicais e partidos políticos.

Fidalgo coida que o PP debe retirar inmediatamente a lei que suprime os partidos xudiciais, e que afecta moi gravemente á nosa provincia, xa que supón a desaparición da estrutura actual nas comarcas de Ribeiro, Carballiño, A Limia, Verín, Valdeorras, Trives-Caldelas, Bande e Celanova. A iso hai que sumarlle a desaparición dos Xulgados de Paz e Rexistro actuais, pola súa privatización.

Fidalgo critica o cinismo de Feijóo, cómplice desta medida, que intenta despistar dicindo que se mantén o nome duns partidos xudiciais nos que desaparecen xuíces, secretarios, axentes e demais persoal, e deixa de celebrarse a actividade actual.

O senador anunciou novas preguntas, tal como suxeriron as plataformas en defensa dos partidos xudiciais, e informou de que presentará na Cámara Alta unha moción concreta en defensa de cada un dos partidos xudiciais que existen na provincia.

Fidalgo estima que a segunda lei que o PP debe derrogar é a Lei de Taxas aprobada, que está impedindo que os cidadáns sen recursos poidan defenderse ante as inxustizas que poidan sufrir. O PP divide a sociedade entre cidadáns con diñeiro, que teñen dereitos e cidadáns, e sen cartos, que non teñen dereitos.

Así mesmo, reclamou que se paralice a tramitación da modificación da Lei de Asistencia Gratuíta, que pon imposible a asistencia letrada de oficio para as persoas sen recursos, ademais de excluír a moitos colectivos e persoas ás que deixa sen a posibilidade de defende-los seus dereitos ante a Xustiza, prexudicando aos profesionais máis próximos e pequenos despachos de pobos e cidades.

En definitiva, o senador considera que este é o momento de parar este retroceso en liberdades e dereitos fundamentais para un estado democrático, tendo en conta as peticións dos colectivos e a sociedade civil.

Seara critica a diminución de máis do 37% nas axudas do goberno aos concellos galegos para o transporte público urbano

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, recibiu unha resposta parlamentaria que constata que, dende que goberna a nivel estatal, os concellos galegos sufriron unha importante caída nas axudas que reciben do Goberno Central para o transporte público urbano.

O Goberno central recoñece que, no 2011, o conxunto dos concellos de Galicia recibía por este concepto axudas por case cinco millóns de euros, mentres que a finais de 2013 estas axudas diminuíron a pouco máis de 3 millóns.

“É dicir: que dende que o PP de Rajoy está á fronte do Goberno Central, estas axudas caeron máis dun 37% en comparación ás concedidas no último exercicio orzamentario do Goberno Socialista”, resumiu a deputada.

Repasando a situación concello a concello, resulta que o d’A Coruña recibiu do Goberno Socialista, no 2011, para axudas ao transporte urbano, máis de 1,9 millóns de euros, fronte aos pouco máis de 1,2 millóns de euros que obtivo no 2013. O concello de Lugo obtivo no 2011 do Goberno socialista 229.124,59 euros, e só 164.328,08 no 2013 do Goberno do PP.

No caso de Ourense, o concello recibiu 491.888,74 euros no 2011; cifra que diminuíu ata 298.671,10 no 2013, o que supón unha caída de máis do 39%.

O concello de Vigo conseguiu, no 2011, un importe de case 1,8 millóns de euros destas axudas, fronte a pouco máis de un millón de euros no 2013. En Santiago, as axudas deste tipo diminuíron dende os 554.980,73 euros no 2011 ata os 344.079,40 euros no 2013.

Seara considera que se trata dunha caída “brutal” nun momento no que “os concellos estiveron moi necesitados de apoio económico para poder seguiren prestando servizos básicos aos cidadáns”; e que rexistrará unha nova iniciativa parlamentaria no Congreso para que o Goberno central explique o motivo desa importante baixada, “e para que resposte se considera que as cidades de Galicia son cidades de segunda, e non as cre prioritarias para as axudas ao transporte público urbano”.

Por último, a deputada engade que “esta drástica redución está ligada ao pouco compromiso do Goberno coa mobilidade sostíbel”.

Séguenos durante a campaña das eleccións ao Parlamento Europeo do día 25

IMG_20140506_LOGOCAMP

Durante a campaña electoral que acaba de comezar, poderás estar ao corrente das principais actividades do PSdeG na nosa provincia mediante os nosos espazos en Twitter ( https://twitter.com/PSdeG_Ourense ) e Facebook ( https://www.facebook.com/psdeg.ourenseprovincia ).

Lembramos que o contido de ambos é directamente visíbel sen necesidade de ter conta aberta na rede social respectiva.

E elo sen perxuízo da publicación nesta web de novas especialmente relevantes, que tamén serán enlazadas nos devanditos espazos nas redes sociais, como xa sucede fóra de campañas electorais.

O Goberno central recoñece que existe unha relación directa entre a lei de taxas e a diminución da litixiosidade xudicial

O Goberno central vén de recoñecer, en dúas respostas parlamentarias por escrito á nosa deputada no Congreso, Laura Seara, que “a conxuntura económica e outras reformas, como a Lei de Taxas poden ser circunstancias a ter en conta para valora-lo descenso da litixiosidade” xudicial durante o ano pasado.

Respecto de Ourense, os datos aportados polo Goberno a Seara, amosan que a caída da litixiosidade no 2013 respecto ao ano anterior, cunha baixada de case o 20%, ten lugar principalmente na orde contencioso-administrativa. Tamén diminuíron nun 1,5% os asuntos xudiciais na orde social mentres que na orde civil produciuse un aumento da litixiosidade do 13,3%, e na penal subiu un 5,6%.

A compañeira apunta que “estes datos son exactamente a radiografía de cómo deixou o Goberno do PP o sistema xudicial”, e sinala que a importante diminución dos contenciosos administrativos “débese, sobre todo, á imposibilidade que agora mesmo teñen os cidadáns para recorre-las sentenzas da Administración polo aumento das taxas xudiciais”. Porén, considera que “o aumento dos asuntos xudiciais en materia civil ten moito que ver coas preferentes” e que “a subida dos asuntos penais ten relación co aumento da criminalidade”.

Seara critica que, na súa resposta, o Goberno pretenda xustificar dalgún modo a baixada da litixiosidade no 2013 ao sinalar que tamén baixaron os contenciosos-administrativos en 2012 respecto de 2011, ao que a deputada resposta que “aínda que é certo que a crise por si mesma provoca unha baixada da litixiosidade, a Lei de Taxas do Goberno do PP puxo a guinda para que os cidadáns non poidan acceder á Xustiza por motivos económicos”, lembrando que “o taxazo xudicial” acabou co dereito dos cidadáns de acceso á Xustiza, provocando tamén nesta materia unha “profunda división de dereitos entre os cidadáns que os poden pagar e os que non”.

Neste senso, lembra que o Grupo Socialista no Congreso dos Deputados defendeu recentemente no pleno desa Cámara unha enmenda á totalidade do proxecto de lei de asistencia xurídica gratuíta, texto que será “unha lei máis restritiva, máis complexa e máis burocrática que a actual, ademais de posibelmente inconstitucional”, en todo caso, “outro ataque máis do Goberno ao dereito dos cidadáns á tutela xudicial efectiva”.

A compañeira criticou, ademais, o feito de que o Goberno do PP “vincula o financiamento da xustiza gratuíta cos ingresos que se obteñan polas taxas xudiciais; con todo no 2013 se recadaron 316 millóns polas taxas, e o Goberno presupostou este ano para xustiza gratuíta tan só 34 millóns de euros”.

Ante semellante contradición, a conclusión de Seara é clara: “a política do PP é sempre a mesma: recadar sempre a costa dos que non teñen, e retallar dereitos a quen non os poden custear, con mentiras se é necesario”.

Seara denuncia a gravidade da desxudicialización dos Rexistros Civís

FOTO SEARA Y CAMACHO CON UGT-REGISTROS CIVILES

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara reuniuse co sindicato UXT para trata-la gravidade dos pasos dados polo Goberno central para desxudicializa-los Rexistros Civís que pasarían a ser levados polos rexistradores da propiedade.

Para Seara “o Goberno dá un paso máis na súa carreira privatizadora e de destrución dos servizos públicos”, neste caso “toca, outra vez, recortes nos dereitos dos cidadáns de acceso á Xustiza”.

A compañeira lembrou que “ás taxas xudiciais impostas polo Goberno do PP, que impiden a moitos cidadáns, sempre aos máis débiles, acceder á Xustiza, sumarase agora a práctica privatización dos servizos dos Rexistros Civís, ata agora públicos”, e que “este camiño privatizador dos Rexistros Civís non é novo, porque o Goberno de Rajoy hai tempo que xa derivara as tarefas relacionadas cos expedientes de nacionalidade”. Porén, “ata agora os servizos prestados polos Rexistros Civís foron servizos públicos prestados por funcionarios públicos”, facendo fincapé en que “a desxudicialización dos Rexistros Civís podería incidir negativamente dende a perspectiva da protección de datos dos cidadáns”.

Seara rexistrou unha batería de preguntas no Congreso dos Deputados coas que lle esixe ao Goberno central “que aclare se é firme a súa postura respecto de que os Rexistradores da Propiedade e Mercantís se vaian a facer cargo dos Rexistros Civís”, e que “explique cómo pretende mante-los Rexistros Civís como un servizo público”. Tamén reclama “que o Goberno explique os datos do concurso público polo que se adxudicou a unha empresa o programa informático para que as e os Rexistradores tramiten e resolvan os expedientes de nacionalidade”. Ademais, pregunta ao Goberno central se se reuniu cos representantes do corpo de Rexistradores da Propiedade e Mercantís para coñecer se desexan xestiona-los Rexistros Civís, e advirte ao Executivo de que “nin os propios rexistradores están dacordo”.

A deputada avanzou que os socialistas seguiremos mantendo reunións cos sindicatos e os colectivos afectados por esta medida.

Propoñemos a creación dunha comisión de investigación sobre a xestión de axudas europeas

Velaquí o contido da moción do Grupo Provincial Socialista propoñendo a creación dunha comisión de investigación na Deputación, sobre a xestión feita no ente provincial das axudas de varios programas da U.E.:

A Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas comunicoulle a Deputación Provincial o inicio dun procedemento de reintegro das subvencións do FEDER recibidas a través dos proxectos “Daredo” e “Deputrans”, do programa de iniciativa comunitaria “INTERREG-III-A”. Nesa mesma documentación aparecía un documento (Anexo 2) no que se mandaban descertificar ao redor de 2.600.000€ nos proxectos “PEDECE”, “PROFOREST”, “ILUMINA LIMA”, “VIA NOVA” E “SONS E ACORDES”, ademais de 150.000€ referentes ó programa “DAREDO”.

A incoación do dito procedemento baséase nun informe de investigación realizado pola   Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas no ano 2006, do que nunca foi informada a oposición.

En todos estes anos, o Grupo Socialista ven denunciando publicamente a mala xestión, por parte da Deputación e do INORDE, dos programas europeos que leva a cabo; non cumprindo os seus obxectivos finais, dando tumbos e titubeos, e poñendo en marcha iniciativas cun resultado nulo e que non serven para nada.

Servan como exemplo os proxectos “Sons e Acordes” ou o “Vía Nova”, nos que non hai absolutamente ningún resultado. Moitas veces, como está a ocorrer agora co Proxecto “Estaciones Vivas”, estes programas son un mero resumo da imputación de nóminas e Seguridade Social de traballadores e da creación de campañas de publicidade ou programas ambiguos que pasan totalmente desapercibidos.

Esto se traduce nunha nefasta xestión de fondos públicos, que son de todos. E nós consideramos que esta mala xestión é responsabilidade non só dalgúns técnicos, senón dos políticos que lles dan cobertura.

Compre lembrar que no seu día xa solicitamos a creación dunha comisión de investigación sobre os programas “DAREDO” e “DEPUTRANS” que foi rexeitada polo Grupo Popular porque, segundo eles, non había ren que investigar; e o tempo danos a razón en que si que había, moito, que investigar. Pero agora que este tema está en mans da OLAF e da Xustiza, o Grupo Popular crea unha comisión a modo de pantomima para pechala en falso.

Está nas mans do PP crear unha comisión de investigación sobre algo que si que hai que investigar, que é a xestión dos Programas “PEDECE”, “PROFOREST”, “ILUMINA LIMA”, “VIA NOVA” E “SONS E ACORDES”, que figuran no informe de investigación realizado pola   Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e dos programas “ESTACIONES” e “ESTACIONES VIVAS”, sobre os que vimos denunciando dende hai moito tempo que incumpren os seus obxectivos, e nos que vemos cómo estacións que ían ser albergues e museos, se lle acaban alugando ás empresas concesionarias da obra do AVE.

É evidente que, ante as conclusións alcadadas polos investigadores da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, resulta procedente a apertura dunha investigación interna que permita o total esclarecemento dos feitos relativos á xestión dos ditos proxectos.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Provincial Socialista somete a consideración do Pleno a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

Crear unha comisión de investigación de carácter especial, cuxo obxecto será o estudo da xestión dos proxectos “PEDECE”, “PROFOREST”, “ILUMINA LIMA”, “VIA NOVA”, “SONS E ACORDES”, “ESTACIONES” e “ESTACIONES VIVAS”, levada a cabo pola Deputación Provincial.

Dita comisión informativa especial axustarase ás seguintes regras:

a) estará integrada polo Presidente, e membros dos tres Grupos políticos que forman o Pleno da Corporación, de xeito proporcional á súa representación
b) a designación dos representantes da comisión corresponderalle a cada Grupo político, mediante escrito dirixido á Presidencia polo portavoz de cada grupo, no que se poderán incluír os suplentes que se consideren necesarios
c) a primeira sesión da comisión será convocada á semana seguinte da toma deste acordo.
d) a comisión levará a cabo o seu traballo conforme co calendario de sesións que ela mesma estableza
e) a comisión poderá solicita-los informes e asesoramentos que considere oportunos, así como acorda-la práctica das probas que se estimen pertinentes para o esclarecemento dos feitos
f) os empregados públicos ao servizo da Deputación Provincial estarán obrigados a comparecer ante esta comisión, co obxecto de prestar declaración se así se lles require.

24 de xullo do 2013

Debate sobre o futuro dos partidos

A Secretaría de Formación da Comisión Executiva Provincial e Xuventudes Socialistas de Ourense, organizan un debate aberto sobre “O futuro das organizacións políticas ante un novo modelo de cidadanía e participación”.

Terá lugar este venres, día 19 de xullo, no Centro Cívico Municipal do Casco Vello da capital provincial (R/ Colón, 18), a partires das 19:00h.

Evento en Facebook:  https://www.facebook.com/events/276426732495792