Blog Archives

5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. Un cero ás políticas medioambientais do PP

Dende o PSdeG-PSOE, no Día Mundial do Medio Ambiente, reiteramos o noso firme compromiso cos valores que deben inspira-la conservación da nosa contorna, unidos de xeito indiscutíbel á saúde e ao aseguramento da calidade de vida dos cidadáns de hoxe e do futuro, á mellora do noso capital natural imprescindíbel para sustentar un desenvolvemento xusto, é innovación tecnolóxica, á modernización do País e á creación de emprego.

En solo un ano e medio de Goberno do PP, as políticas estatais en materia medioambiental fixeron retroceder a España corenta anos neste eido:

• A costa ponse en venda ao mellor ofertante, confiando en que de ahí saia outra “salvación” para o decaído mercado urbanístico.

• Renúnciase ao control público dos obxectivos de impacto ambiental que deben cumpri-las actividades industriais, mediante a encomenda ás propias empresas das competencias de inspección que ata o de agora estiveran reservadas a Administración.

• España renuncia a segui-la folla de ruta da UE na redución de residuos e nos obxectivos de redución da contaminación atmosférica.

• Moratoria sine die ao desenvolvemento das enerxías renovables, que está a afundir un sector nunha ruinosa situación económica.

• Posición por diante de calquera outro país da UE favorábel a explotación do “fracking”.

• Renovado compromiso nuclear co despropósito sobre a continuidade de Garoña.

Pola súa banda, en catro anos e medio, o goberno do PP na Xunta de Galicia leva á aniquilación calquera política favorecedora do noso contorno, propoñendo proxectos industriais que, lonxe de valida-los informes de impacto medioambiental, proxectan a destrución do noso territorio e da sustentabilidade do mesmo. Así, padecemos:

• Permisividade ante a avalancha de solicitudes de explotacións mineiras, exemplificada na mina que, se non se impide, se instalá en Corcoesto, e que constituirá un grave atentado ecolóxico na comarca de Bergantiños.

• Continua ineficacia da Xunta en materia de residuos, incapaz de avanzar cara unha xestión medioambientalmente sostíbel dos mesmos, coa únicas proposta de repeti-lo erro da creación de Sogama.

• Lei de augas e novo canon da auga cun claro afán recadatorio, e incumprindo a Directiva marco europea da auga, ademais dun abandono continuo na depuración dos nosos ríos e rías.

• Non existindo un compromiso público co interior, prodúcese un abandono masivo do rural, coas terribles consecuencias nas hectáreas de masa forestal arrasadas polo lume nos últimos anos.

• Nefasta política de loita contra os incendios forestais, na que non existe a prevención e se volta a épocas pasadas, responsabilizando da xestión dos lumes aos Concellos.

E todo elo levado a cabo mostrando un claro desprezo á comunidade científica, fronte a calquera vía de participación cidadá, e contra as iniciativas parlamentarias da oposición.

Dende o PSdeG-PSOE, co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente, cualificamos cun cero sen paliativos as políticas ambientais do PP.

Fronte a quen pretende privar á Humanidade dun patrimonio natural cuxo goce debe alcanzar a tódalas sociedades presentes e futuras, temos o dereito e o deber de elevar a voz e defendelo.

Os socialistas esiximos unha actuación integral na N-525 e recriminamos a Pastor, Rajoy e Feijóo o abandono de Ourense

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, presentou hoxe en rolda de prensa unha proposición no de lei pola que se insta ao Goberno central a aprobar, á maior celeridade posíbel e co orzamento necesario, un proxecto de mellora integral da N-525 ao seu paso pola nosa provincia que mellore o seu estado e garanta a seguridade na mesma.

Xunto á deputada ourensá, compareceron o noso coordinador na comarca de Ourense, Álvaro Vila; Euloxio Fernández, coordinador comarcal d’A Limia e Manuel Rodríguez, alcalde de Coles.

Os catro dirixentes coincidiron en denuncia-lo “abandono” ao que teñen sometido á provincia tanto o Goberno de Rajoy como o de Feijóo e da que é reflexo a “deplorábel” situación en que se atopa a N-525, “unha das arterias básicas que atravesa a provincia”, apuntou Seara.

Os compañeiros criticaron os constantes recortes ou abandonos de proxectos que, iniciados polo Goberno socialista está a realizar o Goberno de Rajoy na nosa provincia, alegando falta de recursos, “cando o que non existe é vontade política” por parte dos populares, en verbas de Seara.

Dende a súa entrada en Galicia pol’A Mezquita ata Dozón, a estrada que vai de Benavente a Santiago de Compostela presenta o tramo con peor estado de conservación e sinalización, afirman os socialistas. Nas comarcas de Monterrei, A Limia e Ourense advertiuse por parte dos propios gobernos locais da mala situación do firme, a presenza de buratos e fendas no asfalto, así como corrementos de terra das cunetas, cheas de maleza na maior parte da N-525.

Salienta a deputada de xeito especial, as dificultades de acceso polo estado do firme dos parques empresariais de Verín, Xinzo e San Cibrao. Destacou ademais como eixos máis degradados os de Mezquita -Verín, Xinzo-Sandiás-Allariz, alto das Estivadas e Taboadela-Ourense-Cambeo.

Os comparecentes criticaron a contumaz negativa da ministra de Fomento, Ana Pastor, no abandono desta vía, “a pesares de que os alcaldes populares de Verín e Monterrei lle tiveran solicitado o acondicionamento ao paso por cadanseus territorios, e agardan que a iniciativa prospere e o Goberno tome conciencia sobre o lamentábel estado desta estrada, na que xa se teñen rexistrado accidentes, incluso con resultado de morte, que xustificarían a inmediata actuación sobre o firme.

Os socialistas puxeron especial énfase no “punto negro de Coles-Cambeo”, exemplo de concentración de accidentes, advertindo que o tramo require unha acción inmediata. Este área ten un elevado nivel de sinistralidade, e as melloras a través de actuacións levadas a cabo nos últimos anos amósanse insuficientes para unha estrada pola que transitan miles de coches tódolos días. O Ministerio, segundo denuncia Seara, deixa no “caixón” un estudio existente sobre este tramo.

A deputada Laura Seara e os dirixentes socialistas que a acompañaron, reclamaron unha “actuación integral e inmediata a través dun plan”. Non aceptan “parches” porque reclaman seguridade para os condutores e habitantes das poboacións pola que discorre esta estrada N-525.

Os deputados do PP de Ourense, apuntou Seara, “deberían ser coherentes co que solicitan os seus compañeiros de partido dende outras instancias”.

Os socialistas incrementaremos o contacto coa cidadanía explicando as nosas propostas en materia de emprego e fiscalidade

A Comisión Executiva Provincial do PSdeG-PSOE abordou na súa reunión do pasado luns o recente cese nas súas funcións do presidente do InOrDE, José Manuel Freire Couto. Os socialistas esiximos unha explicación de por qué o presidente da Deputación, José Manuel Baltar, non aceptou a súa demisión ata hoxe, logo de tela solicitado o Grupo Socialista. Entendemos que o presidente da Deputación debe explicar qué proxectos ten para o Inorde, e plantexamos, nos propios orzamentos da Deputación do ano que ven, a disolución do ente.

O recente estudio do Observatorio Económico Ourensán, mostra con claridade as eivas da nosa provincia. Consideramos chegado o tempo de cambiar a tendencia. É tempo de reorienta-la acción política e cambia-la tendencia. Cremos que os fondos europeos non poden destinarse a rehabilitar estacións de tren, sen ningún tipo de uso, ou centros de interpretación etnográficos que non rexistran actividade. Tampouco é unha opción construir hipódromos ou manter centros ecuestres.

Xunto coa devandita disolución do InOrDE, o Grupo Socialista na Deputación solicitará, no próximo pleno da institución, unha auditoría para coñece-la situación real daquel ente, e rexistrará unha solicitude de comparecencia de José Manuel Baltar para coñece-las accións a desenvolver dende a súa nova responsabilidade.

Os socialistas ourensáns tamén avaliamos, na reunión da nosa Executiva Provincial, a acción política do PSdeG de Ourense. O secretario xeral, Raúl Fernández, anunciou que nas próximas datas se continuará co desenvolvemento de reunións sectorais no conxunto da provincia, trasmitindo as propostas do PSdeG-PSOE en materia de emprego, fiscalidade, ensino e servizos sociais. O compañeiro Fernández, anunciou tamén encontros con afectados polas participacións preferentes, así como a celebración dunha conferencia de alcaldes socialistas para avalia-lo impacto na provincia da Lei de Bases de Réxime Local, e a dun acto con todos os responsales locais para avaliar a acción política socialista nos concellos no ecuador da Lexislatura.

Ademáis, respecto á actividade interna do Partido na provincia, cómpre destacar que nos últimos meses véñense desenvolvendo cursos de formación nas diferentes comarcas, e que a Executiva aprobou un novo calendario de cara ás próximas eleccións municipais.

A Comisión Executiva Provincial valora de xeito positivo o proceso de modernización e cambio que está a vivir o PSdeG-PSOE. Os socialistas queremos comprometernos coa cidadanía, recoñecendo os nosos erros, incluso pedindo perdón por eles, pero sabendo que as políticas da dereita só xeneran máis desigualdade, máis sufrimento e máis paro. Neste senso, a celebración de “primarias” para Secretario Xeral, no mes de setembro, supón a mostra visible do compromiso socialista coa democracia interna e co necesario incremento da participación política. Unha vez máis, os socialistas, e neste caso os socialistas galegos, lideran un proceso demandado pola militancia, só deslexitimado pola dereita, que practica a sucesión dinástica ou dixital como método de designación dos seus dirixentes e candidatos.

O obxectivo dos diferentes procesos orgánicos é recupera-la confianza da cidadanía e transmiti-las propostas que dende o PSdeG-PSOE cremos urxentes e necesarias para frena-la lacra de máis de 300 000 parados en Galicia, 32 000 na nosa provincia, e o paro xuvenil superior ao 50%.

Carmen Acuña esixe que se manteña a segunda praza de médico en Rairiz de Veiga

A deputada por Ourense no Parlamento galego Carmen Acuña, ven de defender en comisión unha proposición non de lei para que se manteñan as dúas prazas de mediciña xeral no Centro de Saúde de Rairiz de Veiga.

Este concello, de 1.720 habitantes, contaba ata o de agora con dous profesionais médicos para atender aos doentes do Centro de Saúde.

A Consellería de Sanidade ven de anunciar que se suprimirá unha destas prazas, argumentando que as novas tecnoloxías poden suplir esta asistencia. Sen embargo, os socialistas denunciamos que, precisamente, o rural galego non dispón destes avances tecnolóxicos. Tampouco, lembrou Acuña, se cumpre a ratio de tarxetas individuais sanitarias para desfacerse da praza (1 200), pois Rairiz supera esta cantidade.

A deputada socialista advirte que a redución da presenza a un só facultativo nos centros de saúde do rural retrotrae Galicia á situación de hai medio século, e xera inquedanza pola atención no caso de que xurda unha urxencia e non estea o médico dispoñible por estar con outra persoa.

A Atención Primaria é o servizo encargado de levar a cabo programas de saúde como a atención ao enfermo crónico ou a domiciliaria, que esixen moito tempo, polo que resulta imprescindíbel contar cos recursos humanos necesarios para poder levala a cabo con garantías, o cal “non vai ocorrer en Rairiz se só fica un médico no Centro de Saúde”, segundo Acuña.

A deputada condenou a “complicidade necesaria do alcalde” de Rairiz de Veiga para que esta ameaza se consolide. O rexedor pasou das filas nacionalistas ás populares “non sabemos por qué prezo” preguntouse Acuña, que indicou precedentes da súa participación “na desfeita”que supuxeron os peches da oficina bancaria, da escola infantil e da residencia da terceira idade, existentes no seu concello. Aínda que, como lembra Acuña, a supresión da praza de médico foi decisión da Consellería de Sanidade.

Acuña denuncia que o PP pretende rematar co rural, ou a venta “por catro pesos” de centros da terceira idade e escolas infantís, nun modelo que se está a implantar coa “complicidade dos alcaldes” dese Partido. “Vostedes están pechando o rural”, acusou aos populares, “e non se dan conta de que se pechan o rural, pechan a metade de Galicia”, díxolles Acuña, quen lles lembrou tamén que “non son números, son persoas”.

Pedimos a Feijóo que esixa a dimisión de José Manuel Baltar como Presidente da Deputación de Ourense, logo da imputación do seu pai por prevaricación

O Secretario Xeral Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense e parlamentario autonómico, Raúl Fernández, manifestou hoxe en rolda de prensa a súa satisfacción e a dos socialistas de Ourense polo auto do xuíz Leonardo Álvarez, que imputa a José Luis Baltar un delito de prevaricación. Do mesmo se infire, segundo Fernández, que “actuou en beneficio de Baltar fillo para gañar un congreso e, consecuentemente, achandarlle o camiño para ser Presidente da Deputación de Ourense”.

Lembrou o noso Sº Xeral Provincial que o auto xudicial atende unha querella interposta polo fiscal xefe de Ourense, Florentino Delgado, en relación a 104 contratacións realizadas en 2010 pola Deputación de Ourense e denunciadas, “esgotadas todas as vías políticas” polo Grupo Socialista, do que formaba parte o propio Fernández.

Este feitos son o “suficientemente graves”, continúa Fernández, como para que o PSdeG-PSOE “pida formalmente a dimisión de José Manuel Baltar como Presidente da Deputación de Ourense”.

O Voceiro do Grupo Socialista na Deputación, Ignacio Gómez, insistiu en que “o que está a dicir o Xuíz no auto é moi grave, porque vincula as contratacións a que José Manuel Baltar gañe o Congreso que lle permitiu ser logo Presidente da Deputación”. Para o edil socialista o propio Baltar fillo debera presentar voluntariamente a súa dimisión en coherencia coa demanda de transparencia e honorabilidade que esixe a outros compañeiros do seu propio partido “e aos que pide que se afasten do PP”. Agora “é el o que está en entredito”, afirmou.

Para nós a imputación do expresidente da deputación pode facerse extensiva a todo o grupo que apoiou esas prácticas e das que, na actual corporación “é responsábel o actual Presidente, José Manuel Baltar”, en verbas do compañeiro Gómez.

Os socialistas tamén esiximos responsabilidades ao Presidente da Xunta. “Feijóo sabía o que ocorría” afirmou Raúl Fernández. Culpamos ao Presidente galego e máximo responsábel do PPdeG de tolerar as prácticas caciquís de Baltar durante anos.

Pola súa banda, María Quintas, Sª de Organización Provincial, lembrou que o xefe do Executivo galego dixera que Baltar era o PP, polo que “Feijóo, aparte de explicar por qué veranea con narcotraficantes, ten que dar explicacións e debera esixi-la dimisión de Baltar”.

Ademais do asunto que centrou a comparecencia ante os Medios dos dirixentes socialistas, Fernández adiantou o interese de seguir a evolución doutros asuntos que ten o Partido Popular de Ourense, como o caso do alcalde de Baltar, “ás portas de acudir ao xulgado”, o do delegado da Xunta, Rogelio Martínez, ou o do alcalde de Carballiño, tamén imputado.

Pachi Vázquez pide a dimisión de Feijóo polas mentiras sobre a súa relación co narco Marcial Dorado

O Sª Xeral Nacional, Pachi Vázquez, reclamou hoxe a dimisión de Feijóo como presidente da Xunta polas mentiras sobre a súa relación co narco Marcial Dorado. Durante a comparecencia do presidente da Xunta, o líder dos socialistas galegos dixo que “para ser presidente da Xunta e representar aos galegos e galegas hai que demostrar un comportamento ético intachábel antes e durante a ocupación do cargo”.

Vázquez desacreditou os “argumentos completamente inverosímiles” sobre a súa relación de dez anos co coñecido narcotraficante. Advertiulle ao presidente da Xunta que “estes feitos que vostede intenta ocultar e que formaban parte do seu pasado estarán presentes no seu futuro e aféctanlle gravemente como presidente da Xunta de Galicia”.

O compañeiro criticou as “catro grandes mentiras” de Feijóo con relación a este caso, como é que non soubese quén era Marcial Dorado no ano 95, que cortase toda a relación en canto o soubo, que “só son fotos” e que “acabou a infamia”. O líder socialista lembroulle que Dorado fora detido por contrabando en 1983, foi investigado por blanqueo de diñeiro en 1989 ou foi detido na Operación Nécora en 1990.

Sinalou que mentres o actual presidente da Xunta ocupaba altos cargos na Consellería e no Ministerio de Sanidade, entre 1991 e o 2000, Marcial Dorado era sinalado por toda a prensa da época como un dos capos do contrabando en Galicia. Puntualizou que ademais de mentir sobre o seu coñecemento acerca do narcotraficante “seguramente é vostede quen mais sabe del pola súa longa e intensa relación”.

Pachi Vázquez apuntou ademais que as intervencións telefónicas dos anos 2001 e 2003 acreditan que Feijóo non cortou toda relación no ano 1997, en contra do que asegurou publicamente. Ademais, desbotou a afirmación de Feijóo de que “só son fotos”, xa que “é a súa vida durante unha década” e evidencian “unha relación intensa á que vostede chega da man de Manuel Cruz”, amigo de Beccaría e testaferro do narcotraficante.

Finalmente, negou que se trate dun caso de “infamia”, tal e como ten criticado o Presidente da Xunta, xa que, lembrou, o propio Feijóo presentoulle ao entón presidente Manuel Fraga a súa dimisión “por esta relación e a existencia das fotos”. Preguntou se “daquela era causa do seu cese e agora son unha infamia?”.

Vázquez espetoulle a Feijóo que “vostede é unha mentira” logo de “levar quince anos con mentiras” nunha traxectoria na que “demostrou que vostede só está preocupado polo seu futuro, non o está pola imaxe de Galicia, o único importante para vostede é si afecta á súa carreira política”.

O líder socialista criticou o concepto de ética esgrimido por Feijóo, que no 2009 decía que “o Goberno non se pode fotografar en malas compañas, e se o fai ten que dimitir”, facendo alusión a unhas fotos tomadas polo entón vicepresidente Anxo Quintana cando nin sequera era candidato do BNG.

Lamentou que a ética de Feijóo lle permitira, sendo alto cargo da Consellería de Sanidade, “pasearse en iate pola ría” ou ir de viaxe e a pasa-la Fin de Ano cun coñecido narcotraficante, mentres toda Galicia percorría as rúas en contra da droga.

Dixo que “non é só mentir, é que todo isto aconteceu nun momento de drama social, con centros de mozos e mozas vítimas da droga, centos de familias destrozadas por esta causa e milleiros de persoas loitando nas rúas contra os autores desta lacra: os narcotraficantes como Marcial Dorado”.

 

ANEXO: primeira intervención de Pachi Vázquez

 

Sra. Presidenta., Sras. e Sres. Deputados., Sr. Feijóo:

Solicitamos a súa comparecencia no Parlamento de Galicia, para explicar algo que vostede ocultou durante moitos anos: a súa relación cun narcotraficante, Marcial Dorado, que hoxe cumpre condena de catorce anos de cárcere por ser detido cun alixo de 6 500 quilogramos de cocaína.

Intentou vostede, e sigue intentando, negar unha serie de evidencias, que non só o descualifican a vostede, senón que fan un dano inmenso á imaxe de Galicia e do seu goberno.

Non estamos no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, estamos no Parlamento para analizar o seu comportamento ético e político.

Cando saiu á luz esta relación, pedímoslle, pola súa gravidade, explicacións, pero vostede cada vez que fala, en vez de dar explicacións, da argumentos completamente inverosímiles que non cre ninguén.

Estes feitos, que vostede intenta ocultar e que formaban parte do seu pasado, non teña dúbida que estarán presentes no seu futuro, e aféctanlle gravemente como Presidente da Xunta de Galicia.

“Non hai caso nin causa”: parece que non opinan o mesmo os xornais europeos e nacionais:
- Le Monde
- Il Corriere de la Sera

Sr. Feijóo:

O dixo vostede no ano 2009: “O Goberno non se pode fotografar en malas compañías, e se o fai ten que dimitir”. Cando o dixo non lle importaba:
•    Nin que as fotos ás que se refería foran de cinco anos atrás.
•    E ¡que sangue frío! ten vostede cando xa sabía que existían as fotos das que estamos falando.

Sr. Feijóo:

Dende que se soubo isto, vostede está intentando ocultar moitas cousas:

Vostede mantivo una relación persoal con Marcial Dorado dende 1995 ata 2003. Unha relación que non foi ocasional, foi intensa, mantida durante case unha década.

Para explicala, o fai con CATRO MENTIRAS:

1ª MENTIRA:
Que non sabía quen era Marcial Dorado no ano 95.  Un home que:
•    No ano 1983: foi detido por contrabando.
•    No ano 1989: foi obxecto dunha investigación internacional por blanqueo de diñeiro.
•    No ano 1990: foi detido na Operación Nécora, a maior acción xudicial e policial contra o narcotráfico en Galicia.
•    No ano 1992: foi incluído nun informe do Goberno Civil de Pontevedra sobre capos galegos, que circulou por toda Galicia.

COMO RESUMO:
Ensínolle as páxinas de catro xornais do ano 1990:
- ABC
- El Mundo
- El País
- La Voz de Galicia

¿QUEN ERA VOSTEDE DAQUELA?:

1991: Secretario Xeral Técnico da Consellería de Sanidade
1996 Secretario Xeral de Asistencia Sanitaria do Ministerio de Sanidade
2000: Presidente de Correos

¿QUE ESTABA SUCENDENDO EN GALICIA NAQUELES ANOS?

•    En 1994, a droga e a Sida eran a primeira causa de norte da mocidade entre 25 e 34 anos.
•    As asociacións contra a droga denunciaban aos responsables, entre eles, Marcial Dorado.
•    En 1993, máis de 15.000 persoas se manifestaron en Vilagarcía contra o narcotráfico, e mentres miles de galegos e galegas recorrían as rúas de Galicia, vostede recorría as rías no iate deste narcotraficante, sendo o número dous da Consellería de Sanidade.

É MENTIRA QUE VOSTEDE NON SOUBESE QUEN ERA MARCIAL DORADO.

SEGURAMENTE É VOSTEDE QUEN MÁIS SABE DE MARCIAL DORADO, POLA SÚA LONGA E INTENSA RELACIÓN.

2ª MENTIRA:

“Cando o souben no ano 97, cortei toda relación”. As intervencións telefónicas mostran que vostede seguiu falando con el nos anos 2001-2003.

¿Seguía sen saber quen era Dorado?

3ª MENTIRA:

“Sólo son fotos”. Non Sr. Feijóo: non son só fotos.

É a súa vida durante unha década: viaxando en iate, comendo na súa mansión, acompañándoo a Portugal, Andorra, Picos de Europa, Ibiza, Cascais, pasando a noite de fin de ano con el, ¿con quen se pasa a noite de fin de ano?

Sendo un alto cargo, ¿Quen pagou esas viaxes e festas? ¿Por qué? ¿Cal era o motivo desa amizade íntima?
¿Cantas viaxes máis hai?

Austeridade: ¿Non era vostede o austero?: iates, hoteis de luxo, viaxes, festas.
Non son só fotos, é una relación intensa á que vostede chega da man de Manuel Cruz, un bo amigo, chofer do señor Romay Becaría e testaferro de Marcial Dorado, que no ano 96-97, en plena relación súa,  compra gasolineiras para venderllas a persoas vinculadas con Marcial Dorado. Di Romay Beccaría que todo está ben, ¡menudo aval!, tería que explicar el que relación tiña co seu chofer.

4ª MENTIRA:

“Acabou a infamia”, ¿que infamia?

Cando vostede lle presenta a súa dimisión ao Sr. Fraga por esta relación e fotos, non era unha infamia?

¿Daquela era causa do seu cese, e agora son una infamia?

Sr. Feijóo:

Vostede é unha mentira.

Leva 15 anos con mentiras.

Vostede só está preocupado polo seu futuro:

•    Non o está pola imaxe de Galicia
•    O importante é se afecta á súa carreira política

Sr. Feijóo:

Vostede ocultou a Galicia o seu pasado cun narcotraficante, e cando se descubriu lle mentiu a Galicia e a España.

Mentiu dicíndolle que non sabía quen era Marcial Dorado; que só eran unhas fotos como outras moitas.

Mentiu dicíndolle que acabara a súa relación en 1998, e agora sabemos que falaba con el entre 2001 e 2003.

Sr. Feijóo:

Vostede sigue ocultando moitas cousas.
Vostede mentiu reiteradamente.
Eu lle pregunto e conteste. É fácil: si ou non.

•    Segue mantendo vostede que un cargo público non debe fotografarse con malas compañías e debe dimitir? ¿Era vostede un cargo público cando andaba de iates con Dorado? ¿Era Dorado unha mala compañía?
•    ¿Segue mantendo vostede aquí, no Parlamento, diante de toda Galicia, que non sabía quen era Marcial Dorado nin a qué se dedicaba?
•    ¿Segue mantendo vostede que cortou toda relación con Dorado no ano 1997? ¿Minte  a Xustiza ao afirmar que hai conversas gravadas entre vostede e Dorado no 2001, 2002 e 2003? ¿Minte a Xustiza ou minte vostede? ¿No 2003 seguía sen saber quén era Dorado? ¿Por qué falaba con el?
•    Di vostede que o amedrentaron cos estas fotos, que é un ataque persoal e que é una infamia. ¿Cre vostede que as galegas e os galegos teñen dereito a saber se o seu presidente está sendo ameazado e quén o ameaza? ¿Quen o ameazou? ¿Ségueno ameazando? ¿Con qué?
•    Aínda non lle escoitamos pedir perdón nin desculparse por este episodio que vostede cualifica de infamia. ¿Vaise desculpar ou cree vostede que debemos pedirlle perdón aos galegos por pedirlle explicacións e transparencia? ¿Temos que desculparnos os galegos por pedirlle que nos diga a verdade?

 

ANEXO: segunda intervención de Pachi Vázquez

 

Sr. Feijóo:

Está vostede inmerso no gran dilema: ser ou non ser.

•    Ser ético ou non selo.
•    Ser transparente ou non selo.
•    Ser responsábel ou non selo.
•    Asumir o seu comportamento ou non asumilo.
•    Actuar como pide vostede que actúen os demáis, ou non facelo.

Mentir é o peor que se pode facer cando está en xogo a credibilidade das institucións, a credibilidade do seu Goberno, e a súa propia credibilidade.

Vostede cre que negando a evidencia pode borrar  o acontecido, pero nada máis lonxe da realidade.

Vostede, señor Feijóo, é una mentira.

Sr. Feijóo:

Descubrimos que leva vostede máis de quince anos vivindo na mentira, ocultando as súas amistades perigrosas, ocultando os motivos polos que tiña unha estreita relación con Marcial Dorado, polos que viaxaba con el, que celebraba o fin de ano con el.

Quince anos ocultando a súa amizade con Manuel Cruz, o chófer de Romay Beccaría, que compraba empresas e as poñía a nome de Marcial Dorado nas mesmas datas nas que vostede compartía iate, hoteis e viaxes (1996, 97 e 98).

Sr. Feijóo:

Por moito que intente ocultalo, a súa relación de máis dunha década con Marcial Dorado e as súas mentiras, inhabilítano para seguir sendo presidente de Galicia.

Vostede, que esixía ao anterior presidente facturas das súas vacacións, non recorda agora quen lle pagaba as viaxes, os hoteis, as festas, os luxos.

Infamia é mentirlle a Galicia para ocultar que vostede, sendo un alto cargo, viviu dez anos relacionándose cun dos maiores narcotraficantes de Galicia.

Sr. Feijóo:

A ética comeza por un mesmo.
Ninguén cun lastre como este pode continuar dirixindo os designios de todos os galegos e galegas.

Para ser Presidente da Xunta e representar a todos os galegos e galegas, hai que demostrar un comportamento ético intachábel antes e durante a ocupación dese cargo.

Vostede, a día de hoxe, non conta con este aval:

•    Xa non é só o significado destas fotografías e de todos os feitos graves que se coñecen.
•    Xa non é só a súa fráxil memoria e a insuficiencia das súas explicacións.
•    Xa non é só mentir.
•    É que todo isto aconteceu nun momento de auténtico drama social, con centos de mozos e mozas vítimas da droga, centos de familias destrozadas por esta causa, e milleiros de persoas loitando nas rúas contra os autores desta lacra, os narcotraficantes como Marcial Dorado.

Señor Feijóo:

Vostede non veu aquí a dar explicacións, senón a autoexculparse.

Vostede non veu aquí a pedir desculpas, senón a facer de vítima.

Vostede non veu aquí a aclara-lo sucedido, senón a insidiar aos demáis.

Vostede, señor Feijóo, quere pasar polo adaíl da democracia, da ética, da transparencia e da austeridade, pero o seu comportamento demostra que é todo o contrario.

Se isto que lle está pasando a vostede lle ocurrise a calquera dos que estamos nesta Cámara, a calquera deputado ou deputada da oposición, vostede non tería tardado un minuto en pedi-la súa dimisión inmediata.

Diría que é intolerábel e amoral que seguise representando á cidadanía no seu cargo.

Aplíquese vostede a mesma regra que lle reclama aos demáis e dimita.

Vostede non pode seguir sendo o Presidente da Xunta.

Non pode seguir gobernando como se non tivese pasado nada.

O que pasou é o máis grave que nunca lle sucedeu a un Presidente da Xunta de Galicia, e isto só pode resarcirse coa súa dimisión.

Pachi Vázquez afirma que a Feijóo se lle está a cae-lo castelo de naipes de adaíl da transparencia e da austeridade, e cre que aínda se coñecerá máis a fondo a súa relación con Dorado

IMG-20130406-WA0004

O Secretario Xeral do PSdeG, Pachi Vázquez, mantivo hoxe unha xuntanza de traballo con cargos institucionais e orgánicos socialistas da provincia de Ourense e militantes e simpatizantes de Ribadavia. Unha xornada sobre os problemas da xente que contrasta coa parálise e a mentira na que está inmerso o goberno galego e o PP, a xuízo do compañeiro.

Nunha pausa para a atención aos Medios de Comunicación, Vázquez referiuse á publicación das fotos de Marcial Dorado co Presidente Feijóo, para salienta-lo “inmenso dano que lle fan a este país”, porque, explicou, “retrotráennos a unha época na que se vinculaba a Galicia cunha actividade denostada pola sociedade; e, sobre todo, porque cada día que fala el ou alguén do seu entorno, se comproba que está mentindo, ocultando, tratando de tapar algo sobre o que xa ninguén o cre”.

A este Presidente, que era “o adaíl da transparencia e a austeridade”, todo lle está a caer coma se fose un castelo de naipes, afirma o noso compañeiro, quen afirmou que, coma calquera galego ou galega, el pasa o fin de ano en familia e coas persoas que mais estima, mentres que “Feijóo pasaba o Fin de Ano con Marcial Dorado, e non hai ningún galego que non pase o fin de ano con alguén con quen teña moita relación”, sinala o dirixente socialista.

Preguntado polas declaracións do Valedor do Pobo nas que afirmaba que as fotos publicadas non tiñan interese xornalísitico, Pachi Vázquez replicoulle que o pobo ao que ten que defender é ao pobo galego, “o que se manifestaba polas rúas nos anos 90 contra os narcotraficantes, cando o actual Presidente da Xunta paseaba en iate cun dos maiores” deles; e pediulle ao Valedor que defenda “aos que sofren, ás familias que tiveron vítimas do narcotráfico, aos que seguen cunha vinculación co mundo da drogadición”, lémbrándolle que Marcial Dorado está na cadea por estar relacionado cun alixo de 6 500 quilos de cocaína. Vázquez advertiu: “xa está ben de dobre moral: o Valedor ten bastante que facer sen meterse en charcos”.

O Secretario Xeral Nacional anunciou que os socialistas preguntaremos ao Ministro de Xustiza polo feito de que a Policía lle pedira ao xuíz que saíse a defender a Feijóo. “No sistema xudicial que coñezo, nunca a Policía manda ao xuíz, senón ao revés”, lembrou o compañeiro, quen tamén se preguntou acerca de que pintan nesta relación de nove anos de Feijóo con Dorado a Policía e o xuíz. “¿Qué houbo para dicir que non hai nada?; ¿cómo pode absolve-lo xuiz Taín, como di o PP, se non houbo investigación?”, plantexou Vázquez, quen en todo caso, dixo non compartir a visión dese xuíz verbo da relevancia da fotografías atopadas no rexistro ao ‘narco’, e se puxo no caso confesando: “se vexo que o número dous da Consellería de Sanidade está en moitas fotos con este señor non se me ocorrería pensar que non teñen importancia”.

O compañeiro insistiu na diferente acción política de socialistas e populares: “nós estamos a traballar noutra cousa diferente, como, por exemplo, en por qué han ter que paga-lo autobús escolar os rapaces de Ribadavia; porque, aínda que a lei di que os habitantes do rural estarán exentos de paga-lo transporte e o comedor escolar”, a Xunta lles aplica unha taxa, concluindo que Galicia ten “un Goberno que se adica a enganar”.

Pachi Vázquez instou á Xunta de Feijóo a que invite “a ve-los floteis a Vigo, os coches eléctricos de Melón e o dique flotante de Ferrol”, denunciando que o goberno galego “está agochado e agocha ao seu Presidente”, quen pronto, como en Madrid, “fará segui-las rodas de prensa por unha televisión de plasma”.

Preguntado acerca da postura do PP sobre o AVE a Galicia e a estación de Ourense, o compañeiro Vázquez afirmou que “os mesmos empresarios que non lles chegaba co AVE, a estación soterrada, Norman Foster e dous ovos fritidos, agora din que non precisan nada, que non queren líos”, concluindo que existe unha dobre moral da dereita empresarial e política de Ourense que leva a votar unha cousa en Galicia e a contraria en Madrid, á que contrapuxo o feito de que “os socialistas só temos unha postura, o xogamos todo a unha soa carta: a estación central do AVE galego en Ourense”; e advertiu de que traballar contra iso “é alta traizón”, lembrando que “o PP pasou de esixir no pacto do Obradoiro datas e máis cada quince días, a dicir que carece de importancia”.

Nese senso, o Secretario Xeral laiouse de que aos de Ourense “nos toca outra vez apandar e que nos saquen o pouco que temos”, e insistiu en que, sendo realistas, “tócanos á terceira cidade de Galicia se-la estación central” do país, advertindo: “xa está ben de traizoar a esta provincia e a esta cidade”.

Xuventudes Socialistas de Ourense tildan de ‘escarnio’ o incremento nas tarifas dos equipamentos xuvenís da Xunta

 

A Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia vén de aprobar, o pasado 18 de marzo, a orde que establece os prezos para o ano 2013 dos servizos, actividades e equipamentos xestionados pola Dirección Xeral de Xuventude, incluidos os Campamentos de Verán, os albergues ou as residencias de estudantes, como pode ser a “Residencia Florentino López Cuevillas”, no centro da capital provincial.

Trala súa publicación no D.O.G. do pasado do pasado luns 25 de Marzo, a Agrupación de Xuventudes Socialistas da cidade denuncia que este é o segundo ano consecutivo no que as tarifas son incrementadas, chegando a se-los prezos dalgúns servizos ata un 27% máis caros que no 2011.  Destacan o incremento nas tarifas dos Campamentos de Verán, cuxo prezo aumentou nestes dous anos, para as estadías quincenais, nun 22,8%, e para as diarias, nun 27,3%. Outro exemplo sería o caso dos Campos de Traballo Nacionais e Internacionais, cun incremento entre 2012 e o 2013, dun 25%.

O caso máis preocupante é, para os mozos socialistas ourensáns, o incremento na tarifa das Residencias de Estudantes, orientadas a mozos e mozas con menos recursos (pois o criterio de admisión atende, esencialmente, a circunstancias socioeconómicas dos solicitantes), e que presenta un incremento, entre 2011 e o 2013. dun 23,2%.

Para o Secretario Xeral de XX.SS., Jonathan Da Silva, este tipo de decisións, “que supoñen un aforro ínfimo para a Xunta de Galicia, denotan unha absoluta falta de sensibilidade da Dirección Xeral de Xuventude”. Da Silva recoñece que “non somos tan ilusos como para esperar da súa parte, a estas alturas, algún tipo de iniciativa novidosa e creativa para tentar atenuar un paro xuvenil que chega ao 50%, pero non é moito pedir que non fagan escarnio dos xóvenes galegos”.

O PSOE denuncia no Congreso dos Deputados e no Concello de Vilar de Barrio o atropelo medioambietal e ao patrimonio agrícola que están a provoca-las modificacións nas obras do AVE

O PSOE denuncia ante a mesa do Congreso dos Deputados e ante o Concello de Vilar de Barrio, a través de senllas mocións, que as modificacións do proxecto inicial das obras da liña de Alta Velocidade ferroviaria ao seu paso por ese concello, supoñen un ataque medioambiental e contra o sector produtivo agropecuario de Vilar de Barrio.

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, xunto coa voceira do PSdeG en Vilar de Barrio, Soraya Briz e a secretaria de Medio Rural da Executiva Provincial, Antonia Álvarez,  visitaron hoxe a zona de Porto-Alemparte-Maus, onde denunciaron que ditas modificacións suporán a paralización da concentración parcelaria nesta zona, co fin de crear un área de acopio de material e, presumíbelmente, unha planta de xabre de granito procedente da escavación do túnel de Prado.

“No proxecto inicial respectábase esta zona en fase de proxecto de concentración parcelaria, na que, ademais, existen árbores dun grande valor ecolóxico”, lembrou Seara, que lle esixiu ao Goberno central, xa que logo, que “explique alto e claro o por qué destas modificacións e se a empresa adxudicataria ten as licencias preceptivas para a realización destas novas obras”, tanto “as que se refiren a normativa  medioambiental” como as tocantes “á Lei de Augas”.

Así mesmo, a compañeira denunciou tamén que “na poboación de Borrán, e ao marxe do que estaba proxectado, preténdese acabar con terreos agrícolas coa mesma finalidade que en Prado”, e incidiu en que “existen alternativas propostas polos veciños para que a empresa continúe cos traballos sen perxudicar nin aos propietarios das fincas, nin ás obras” do AVE.

Pola súa banda, a voceira municipal socialista en Vilar de Barrio, Soraya Briz, denunciou que “este atropelo medioambiental e ao sector agropecuario por parte da empresa adxudicataria estase a producir co beneplácito de ADIF e do propio Concello”, e insta ao grupo de goberno municipal a que “defenda os intereses dos seus veciños e realice tódalas xestións necesarias para que a empresa adxudicataria acepte as alternativas formuladas”.

As socialistas sinalaron que “o desenvolvemento de infraestruturas como a liña de Alta Velocidade é fundamental para a cohesión territorial, o crecemento económico, a competitividade e mesmo o emprego, pero, ao mesmo tempo, debe ser sensíbel co modelo agrogandeiro e medioambiental deste concello, o que é perfectamente posíbel”.

Os socialistas denunciamos máis manipulación política na TVG para agocha-la presunta corrupción no PP de Galicia

A voceira do Grupo Socialista na Comisión da CTVG do Parlamento galego, María Quintas, denunciou unha “burda manipulación” da dirección da Compañía para agocha-la presunta corrupción no PP de Galicia. A deputada e Secretaria Provincial de Organización presentou unha pregunta oral sobre a denuncia do Comité de Empresa diante as presións exercidas sobre o equipo de informativos no tratamento dos casos que afectan ao PP galego.

A compañeira denunciou a “manipulación absoluta” por parte da dirección no tratamento do “Caso Bárcenas”, a presunta conexión do PP de Galicia co financiamento ilegal do PP estatal, a vinculación deste partido e o seu exsecretario de Organización, Pablo Crespo coa trama “Gürtel” e o “caso Bárcenas”, así como as imputacións dos seus dirixentes na “Operación Pokémon”. Quintas detallou a “burda manipulación” destes casos nos informativos da TVG, nos que foron “postos en lugares secundarios cando non directamente obviados” para agocha-la relación do PP galego cos mesmos, e criticou que esta cadea traballa “como gabinete de prensa do PPdeG”, exercendo como “correa de transmisión” deste partido.

A parlamentaria socialista sinala que a televisión autonómica ampara unha “manipulación visébel e cuantificable” a través de “presións e intervencións” sobre o traballo dos profesionais. Segundo Quintas, a realidade é que se “minimizan e censuran os conflitos para non dar información sobre os problemas reais e non contrarresta-la imaxe de tranquilidade que quere ‘vender’ o PP”. Acusou ao Director Xeral do Ente de “devolver á TVG aos peores tempos de manipulación informativa”, agochando mesmo a publicación dos papeis do extesoureiro do PP nas revistas de prensa dos espazos informativos.

María Quintas secundou a solicitude do Comité de Empresa da CRTVG para poñer en marcha “un mecanismo que evite as presións”, para garantir “a liberdade e independencia” no traballo diario dos profesionais.

A compañeira considera “urxente” a creación do estatuto profesional e do Consello de Informativos no que participen os profesionais do Ente, contemplados pola Lei de Medios de Comunicación Públicos de Galicia, e que a día de hoxe non se desenvolveron.