Os socialistas de Leiro lembran a necesidade de instalar pasos elevados e medidas redutoras da velocidade na estrada OU-209

10/08/2016
By

O Grupo Municipal Socialista no Concello de Leiro presentou, hai xa dous anos, unha moción na que instaba á Xunta ao arranxo e instalación de pasos de peóns elevados ou redutores de velocidade na OU-209, de titularidade autonómica. Naquel intre, o goberno municipal do PP non foi quen de aprobar esta moción e votou en contra da mesrna. Porén, a Xunta efectuou o arranxo (recoñecendo implicitamente o mal estado que denunciaban os socialistas de Leiro), pero sen instalar pasos de peóns elevados e redutores de velocidade na estrada, polo que a perigosidade da mesma, aínda existe.

Dase a circunstancia, relatan dende o Grupo Socialista, de que a estrada OU-209. constitúe a entrada ao á capitalidade do municipio e, polo tanto, transita por núcleo urbano; polo que moitos veciños fan uso de, e cruzan, diariamente, esta estrada, sen as medidas de seguridade axeitadas, co perigo que elo supón.

Por esta razón, en aras da seguranza, sobre todo, dos peóns, o grupo municipal socialista de Leiro, presentou a devandita moción no 2014, instando, non só ao arranxo da vía, senón tamén á necesaria instalación de medidas redutoras de velocidade, como os pasos de peóns elevados. Está amplamente, comprobado que ditos pasos dan unha boa referencia aos viandantes sobre os vehículos e, ao temo, obrigan á redución de velocidade dos segundos cando pasan por eles.

Os socialistas de Leiro lembran que é un dereito da administración local, para asegura-la xestión dos seus propios intereses, promove-las actividades e os servizos públicos que sexan precisos para satisface-las necesidades da cornunidade veciñal. Por isto mesrno o Concello debe asegura-la necesidade de seguranza da poboación e aproba-la instalación e sinalización adecuada dos elementos redutores de velocidade na estrada OU-209. Pero, no canto diso, votaron en contra da moción socialista.

Os socialistas de Leiro instan, de novo a que se tomen estas medidas de seguranza imprescindibles para a vida diaria, e se poida previr unha posíbel desgraza futura. Así mesmo, coidan que as razóns do rexeitamento da súa moción plenaria foron puramente partidistas, para non ter que esixir a unha Administración gobernada polo mesmo partido, algo cuxa necesidade é evidente para calquera veciño de Leiro.

Dende o PSdeG de Leiro, xa que logo, queren facerlle ver ao alcalde e ao seu Grupo de Goberno, que o seu deber é para coas necesidades do pobo de Leiro, e ínstanos a que recapaciten, recoñezan o erro de non aprobar esta moción, e esixan á Xunta a súa actuación inmediata, para non lamentar futuras consecuencias.

Noela Blanco reclama á Xunta o impulso da apicultura, incluindo controis de colmeas para evita-la picaresca

29/06/2016
By

A nosa deputada no Parlamento galego Noela Blanco, presentou unha iniciativa parlamentaria para reclamarlle á Xunta unha batería de medidas para favorece-la apicultura, mellorando o control dos asentamentos e fomentando esta actividade entre os novos emprendedores.

A deputada denunciou a existencia reiterada de casos que vulneran a normativa que regula a distribución das colmeas cunha “picaresca” que resulta lesiva para os produtores galegos. Os socialistas reclamamos unha regulación estrita de distancias entre asentamentos, de mais de 1 quilómetro de radio excluíndo aos apiarios de autoconsumo. A normativa actual sitúa en tres quilómetros a distancia que deben garda-los apicultores trashumantes para evitar saturar os nosos montes con colmeas procedentes doutras partes do Estado. Porén, hai casos nos que “estas distancias non son respectadas”.

Blanco propón aplicar, en colaboración cos concellos, medidas dirixidas a favorece-la apicultura entre os veciños, de xeito que “só no caso de non haber interese na actividade polas persoas do lugar, se podan introducirse apicultores foráneos, dun xeito controlado e racional, e cumprindo coa normativa vixente”.

A nosa deputada lembra que, a través da polinización, se contribúe ao mantemento da biodiversidade, sendo aquela vital para a agricultura, e que esta actividade forma parte do patrimonio agrícola europeo e das tradicións nacionais. Tamén sinala que a maioría de comarcas produtoras se atopan en Ourense, en Valdeorras, Trives e o Val do Bibei, estendéndose nos últimos anos ás comarcas d’A Limia e Terras de Celanova.

A compañeira explica que a rica e diversa floración de interese apícola, fai de Ourense un enclave ideal para a práctica desta actividade, ocupando o segundo lugar a nivel galego en numero de apicultores, cun grande número de colmeas. Incluso esta actividade se converte na principal en moitos casos de explotacións do rural. Así, o censo apícola provincial ascendeu as 40 000 colmeas no 2015, fronte as 21 190 no 1998.

A Xunta do PP tenta agochar un posíbel “pelotazo” do sogro de Baltar Blanco na venda dun Pazo a Mario Conde

16/06/2016
By

A nosa deputada no Parlamento galego Noela Blanco, acusou á Xunta de “intentar agochar un posíbel “pelotazo” do sogro de Baltar Blanco e ex alcalde d’A Mezquita, Gabriel Caldelas, coa rehabilitación e venda da antiga casa reitoral de Chaguazoso ao ex-banqueiro, actualmente detido por fraude fiscal, Mario Conde.

Así o sostivo a nosa compañeira logo da resposta da Xunta a unha pregunta parlamentaria, contestación na que o goberno galego admite as irregularidades nas axudas concedidas para a rehabilitación do inmoble en 1998, ter confirmado a inactividade da reitoral no 2013, e ter sancionando ao titular do establecemento, que deberá devolve-las axudas públicas obtidas, por incumpri-la obriga de adica-lo inmoble a turismo rural durante os quince anos posteriores a ter recibido ditas axudas. Blanco reclama saber se a sanción que agora anuncia a Xunta “pretende se-la maquillaxe coa que tapar un posíbel ‘pelotazo’ da familia de Baltar”.

A deputada cre que, en realidade, o establecemento non estaba sendo adicado ao turismo rural, por moito que figurara na oferta turística da Xunta, alomenos dende o intre en que foi adquirido por Conde; e quere que a Xunta clarifique se foi adicado a ese fin mentres era propiedade do sogro de Baltar Blanco.

A compañeira reclamará, ademais, as facturas que aclaren se as axudas que Caldelas percibiu, un total de 490 000€ procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural -incluíndo 120 000€ da Administración autonómica-, se corresponden con gastos reais de rehabilitación das instalacións; e esíxelle á Xunta que clarifique, ademais, se a obriga de devolve-las axudas afecta tamén ao beneficiario inicial das mesmas, -o sogro de Baltar Blanco-, se a mesma incluirá tamén á contía recibida da UE, e se se lle ten dado conta desta situación ás autoridades comunitarias encargadas de loitar contra a fraude e a corrupción.

Asemade, a nosa deputada censura o “escurantismo” co que a Xunta ten tratado esta fraude ás arcas públicas, que o goberno galego agochou ata que os socialistas presentamos unha pregunta parlamentaria ao respecto; e considera que o goberno galego “debe aclarar se houbo algunha cooperación pola súa banda para que este persoeiro ocultara responsabilidades polos delictos que lle imputa a Audiencia Nacional”.

A compañeira reclama, pois, á Xunta, que “despexe tódalas dúbidas” sobre “calquera tipo de relación triangular de cooperación entre Baltar Blanco, Feijóo e Mario Conde” no referente á dita casa rural.

Urximos á Xunta a axiliza-la declaración do Entroido de Xinzo como festa de interese turístico internacional

11/06/2016
By

As_pantallas_de_Xinzo_(3312263912)

A nosa deputada no Parlamento galego Noela Blanco, esixiulle hoxe á Xunta, nunha pregunta oral, que acelere os trámites para declarar “canto antes” ao Entroido de Xinzo de Limia como Festa de Interese Turístico Internacional.

A compañeira informou que os problemas provocados pola descoordinación entre o Concello e a Administración Autonómica están a retrasa-la declaración definitiva e a prexudicar gravemente os intereses de toda a provincia: “a documentación presentada na Xunta de Galicia polo Concello non cumpre os requisitos esixidos”, e se lle tivo “que requirir nova documentación ata en dúas ocasións”.

Blanco lembrou que o Pleno municipal solicitou, xa o 20 de xuño do 2013, o inicio dos trámites para a declaración en cuestión, coa que xa contan outras festas semellantes en España (o de Cádiz e o de Santa Cruz de Tenerife). Esta petición foi obviada pola Xunta, que tamén incumpre a iniciativa socialista no mesmo senso, aprobada en febreiro de 2015.

A deputada sinalou a importancia do Entroido de Xinzo, que para os ourensáns “non é só unha festa calquera, senón un sentimento”; e que “esta declaración de carácter honorífico daría un pulo a unha das festas máis antigas e simbólicas de Galicia, á vez que supoñería un revulsivo socioeconómico para toda a provincia”.