Dous militantes socialistas achegan os avais necesarios para concorrer ás eleccións primarias á alcaldía de Ourense

Elena Rosa de Prada Creo e José Ángel Vázquez Barquero presentaron ambos os dous o número máximo de avais permitido pola normativa que regula o procedemento de primarias

 Tras unha campaña de información entre o 9 e o 17 de novembro, a xornada de votación dos candidatos e candidatas proclamados terá lugar o vindeiro domingo 18 de novembro

Promo calendario primarias 2018

Ourense, 5 de novembro de 2018. Finalizado o prazo do que dispoñían os precandidatos e precandidatas para a recollida e presentación de avais (como mínimo o 5 % do censo de militantes), nas eleccións primarias ás alcaldías de municipios de máis de 20.0000 habitantes, as persoas que cumpriron este trámite en tempo e forma son as seguintes:

Municipio de Ourense:

-      José Ángel Vázquez Barquero

Avais presentados: 62
Avais validados: 62

-      Elena Rosa de Prada Creo

Avais presentados: 62
Avais validados: 62

Logo do correspondente procedemento de verificación que tivo lugar esta tarde, a proclamación provisional de candidatos e candidatas é a seguinte:

-      José Ángel Vázquez Barquero
-      Elena Rosa de Prada Creo

 Rematada esta etapa, tras un período de información á militancia entre o 9 e o 17 de novembro, a xornada de votación terá lugar o domingo 18 de novembro. A votación en segunda volta, no caso de ser necesaria, sería unha semana máis tarde, o domingo 25 novembro.

Cinco precandidatos e precandidatas ás eleccións primarias de Ourense

Rematada esta fase, os precandidatos e precandidatas socialistas dispoñen dun prazo comprendido entre o 26 de outubro e o 5 de novembro para proceder á recollida e presentación de avais

Tras unha campaña de información entre o 9 e o 17 de novembro, a votación das candidaturas que acaden o número mínimo de avais (equivalente o 5 % do censo) tería lugar o domingo 18 de novembro

CALENDARIO PRIMARIAS 2018m

Ourense, 25 de outubro de 2018. Finalizado o prazo para a presentación de precandidaturas para as eleccións primarias de candidatos e candidatas ás alcaldías de municipios de máis de 20.0000 habitantes, as persoas que formalizaron a súa precandidatura en tempo e forma son as seguintes:

Municipio de Ourense:

  • José Ángel Vázquez Barquero
  • Jainer Barros Díaz
  • Marcos Diéguez Fernández
  • Elena Rosa de Prada Creo
  • Antón Alonso Suárez

Rematada esta etapa, os precandidatos e precandidatas socialistas dispoñen dun prazo comprendido entre o 26 de outubro e o 5 de novembro para proceder á recollida e presentación de avais (como mínimo o 5 % do censo de militantes). A proclamación provisional terá lugar o 5 de novembro, para abrir a continuación outro prazo destinado á presentación de recursos que rematará 9 de novembro coa proclamación definitiva. Finalmente e tras unha etapa de información á militancia entre 9 e o 17 de novembro, a xornada de votación tería lugar o domingo 18 de novembro. A votación en segunda volta, no caso de ser necesaria, sería unha semana máis tarde, o domingo 25 novembro.

Os socialistas de Leiro reclaman o arranxo dunha estrada repleta de fochancas

O portavoz do grupo municipal, Manuel Rodríguez, denuncia que o “deterioro desta vía de titularidade municipal é cada vez maior mentres o concello queda de brazos cruzados”

“O goberno local debe velar pola correcta conservación de todas as vías da súa titularidade e a conservación desta estrada é moi preocupante”, recordan os socialistas

 Fotos carretera Leiro

Ourense, 26 de outubro de 2018. O PSdeG-PSOE de Leiro ven de rexistrar unha moción para o seu debate no vindeiro pleno municipal, na que reclama ó grupo de goberno deste concello ourensán o arranxo prioritario da estrada que enlaza o lugar do Empalme e a Praza da Moreira, na localidade de Berán, xa que esta vía presenta un gran número de fochancas e importantes problemas estruturais que forzan ós condutores e condutoras a circular en sentido contrario, provocando importantes problemas para a seguridade viaria.

O portavoz do grupo municipal, Manuel Rodríguez, denuncia que o “deterioro desta vía de titularidade municipal é cada vez maior mentres o concello queda de brazos cruzados”, xa que actualmente xa presenta “anomalías e carencias moi importantes que impiden un tránsito de vehículos en condicións óptimas de seguridade e confortabilidade”. “Na curva anterior ó cruce de Celide existen grandes fochancas e incluso se observa un desplome da estrada, un pésimo estado que obriga ós condutores e condutoras a circular polo lado contrario provocando situacións de perigo”, detalla Rodríguez. “O goberno local debe velar pola correcta conservación de todas as vías da súa titularidade e a conservación desta estrada é moi preocupante”, recorda antes de denunciar novamente o “habitual e vergoñento desleixo do goberno do PP coas infraestruturas e servizos máis básicos”.

O portavoz socialista destaca que o grupo de goberno debe “exercer correctamente as funcións de vixilancia e control para evitar situacións de perigo, unha obriga que non está a cumprir ó facer ollos cegos e oídos xordos ante as queixas da veciñanza polo pésimo estado da vía”. Os socialistas de Leiro recordan que o mantemento e a conservación das estradas e rúas e a seguridade pública son competencias municipais de obrigatorio cumprimento, recollidas expresamente na lei reguladora das  bases do réxime local, e a falta de actuación ante situacións tan evidentes de perigo “sería unha evidente inactividade da administración local impugnable segundo o disposto na lexislación da xurisdicción contencioso-administrativa”.

Calendario primarias 2018

Promo calendario primarias 2018