Denunciamos o desleixo do goberno municipal de Leiro, exemplificado no atraso no asfaltado da estrada OU-307 e na perda polo Concello dunha subvención para a adquisición de desfibriladores

08/12/2016
By

Na súa calidade de deputado provincial pola comarca d’O Ribeiro, Nacho Gómez levou á Deputación a denuncia dos compañeiros do Grupo Municipal Socialista no Concello de Leiro, verbo a ausencia de asfaltado, dende hai dous anos e medio, en tramos da estrada provincial OU-0307 que une Leiro e Berán.

Os compañeiros de Leiro explicaron que no lugar d’A Agra se procedera, no 2014, á ampliación dunhas curvas na devandita estrada, intervención que consistiu en amplia-lo radio das mesmas e na colocación de sábrego como firme. Pero dende entón, o tramo segue sen ser asfaltado, co conseguinte risco para a circulación e para a integridade dos veciños e de tódolos usuarios da estrada.

Por aquel entón, o Grupo Municipal Socialista en Leiro lle preguntou ao alcalde, en Pleno, cando se ía proceder ao asfaltado destas perigosas curvas, ao que o rexedor respostou que estaba “en negociacións coa Deputación”. Dende entón, nada se sabe destas e a vía segue en condicións de provisionalidade.

Fartos desta situación de desleixo, os socialistas de Leiro deron traslado ao Grupo Provincial Socialista. Nacho Gómez solicitou explicacións sobre o problema na institución provincial, que é competente no tema. A falta destas, Gómez opina: “esta cuestión non é máis que a evidencia do que veño denunciando en numerosas ocasións: a falta dun plan de estradas provincial rigoroso e serio”, abundando que “ano tras ano, fan pequenas obras e reformas nas estradas que, lonxe de solucionar, xeran problemas aínda meirandes”.

Xa que logo, os socialistas de Leiro piden ao alcalde que explique en qué consistiron as súas xestións coa Deputación para solucionar o problema e, a maiores, o Grupo Provincial Socialista demanda que se informe acerca de cándo está prevista solución dun problema que xera un grave risco para os usuarios da estrada.

Por outra banda, e sen saírmos de Leiro, o noso Grupo Municipal neste municipio tamén vén de informar acerca de que o Concello acaba de perde-la oportunidade de recibir unha axuda para adquirir desfibriladores para seren instalados en lugares públicos. Ao contrario que outros concellos da contorna, o alcalde desaproveitou esta oportunidade que brindaba a Deputación, e non solicitou unha axuda que supoña o financiamento de ata 50% do custo dos destes aparellos. Así, ao contrario que Ribadavia, Melón ou Carballiño, Leiro fica sen subvención para adquirir uns dispositivos que resultan de grande axuda á hora de salvar vidas.

O voceiro municipal socialista, Manuel Rodríguez, esíxelle ao alcalde que dea as razóns da perda desta axuda: se foi por por puro desleixo ou porque coida que o Concello estea tan sobrado de cartos que pense adquirilos sen axuda económica.

E no semella que probábel caso de que a causa da omisión sexa, como os propios socialistas de Leiro veñen advertindo dende hai tempo, a falta de persoal, o panorama sería aínda peor, pois Francisco J. Fernández estaría a ignorar completamente ditas advertencias por pura teima persoal: o alcalde estaría a perder vantaxes e servizos para o pobo, antes que recoñecer unha evidencia

Manuel Rodríguez só agarda que a perda desta subvención non leve aparexada, irremediábelmente, a falta de adquisición dos aparellos, a cal xa fora solicitada polo Grupo Municipal Socialista antes incluso de que se convocase a axuda da Deputación, respostando daquela o alcalde que se disporía dos dispositivos “cando houbera dispoñibilidade” orzamentaria.

WhatsApp Image 2016-12-05 at 18.39.33

Os socialistas de Cenlle, en desacordo coa xestión económica do Concello, propoñen alternativa

01/12/2016
By

Para os compañeiros, representados por José Rodríguez Veloso, os servizos que presta a Mancomunidade d’O Ribeiro en Cenlle resultan ineficientes, dado o seu custe, e ineficaces para o Concello. Tamén lamentan a falta de transparencia de dita entidade.

Por outra banda, o orzamento municipal para axudas sociais, diminuiu en máis de 30 000€ entre o 2012 e o 2015, ata ficar en só 3000€, o que de facto priva de axudas aos veciños.

Porén, o gasto en recollida de lixo nese periodo, contratado coa Mancomunidade, supera os 13 000€, cando a Deputación ofrece o mesmo servizo por moito menos.

O Grupo Municipal Socialista en Cenlle tamén lembra que a principios deste anos e denunciou a existencia dunha fuga no bombeo de auga da traída, que supón un gasto ao Concello de máis de 20 000€ ao ano, problema para que aínda non hai resposta convincente.

Sen embargo, e como quera que, segundo o convenio sobre o bombeo asinado polos concello cos de Punxín e San Amaro, e coa Deputación, dito coste pasaría a ser compartido cos mesmos, podería producirse un importante aforro para Cenlle. Que, sumado a outros posibles como os indicados anteriormente, fan pensar aos socialistas de Cenlle que o Concello podería dispoñer, se o alcalde tal se propuxera, de ata 48 000€, que os compañeiros adicarían a atender as devanditas prestacións sociais retalladas.

Demandamos a destitución de Eloína Núñez dadas as súas incompetencia e inacción ante o novo colapso de Urxencias do CHUO

16/11/2016
By

Noela-Blanco-1

A nosa deputada no Parlamento galego Noela Blanco denuncia “o novo colapso” no servizo de urxencias do CHUO, sen que a Xerencia do Complexo teña habilitado ningún plan, e mentres no centro “hai varias unidades pechadas e unha falta de persoal e de recursos alarmante”; polo que pide a destitución da xerente, Eloína Núñez, pola súa “incompetencia e inacción reiteradas”.

Blanco presentará iniciativas no Parlamento sobre a situación sanitaria no CHUO, e reclama “que se utilicen as unidades que se atopan pechadas” e “que se teñan convenientemente preparados e organizados os espazos físicos e os recursos de persoal” cos que se reforcen estas unidades habitualmente pechadas. A deputada denuncia tamén que a ratio de persoal sanitario nas dependencias de Urxencias é moito menor do recomendado polas sociedades científicas, pola OCDE e polo propio Ministerio de Sanidade.

“A xerencia ten optado hai tempo pola inacción e a falta de estratexia de xestión, dirección e organización”, lamenta a deputada, que esixe responsabilidades ante a deficiente calidade da atención recibida polos pacientes nos últimos días, que estiveron amoreados nas dependencias hospitalarias, co consecuente risco para a súa saúde, nun centro que funciona “grazas aos profesionais sanitarios que, a base de profesionalidade, adicación e esforzo, intentan suplir unha importante carencia de medios e de xestión”.

Francisco Fraga destaca que o cambio na Portavocía do Grupo Provincial Socialista se debe a decisións políticas amparadas pola lexitimidade e con pleno fundamento legal, democrático e estatutario.

14/11/2016
By

 

HPIM0187

FRAGA CIVEIRA: “A NOSA MÁXIMA NESTE NOVO TEMPO POLÍTICO VAI SER A DE SER ÚTILES PARA A SOCIEDADE OURENSÁ”.

 

Ourense, 14 de novembro de 2016. Francisco Fraga Civeira, acompañado da deputada provincial  Susana Rodríguez, compareceron perante os medios para dar conta da decisión da maioría do grupo provincial de nomear ao propio Fraga Civeira como novo Portavoz do Grupo Provincial Socialista. Nas súas declaracións explicou que, de acordo coa lexislación de réxime local e cos propios Estatutos do Partido Socialista, que esa maioría entendeu que era preciso un cambio na acción política do grupo provincial e solicitaron unha reunión coa dirección política provincial do PSdeG-PSOE de Ourense, que se celebrou o mércores da semana pasada e, trala votación, arroxouse un resultado de 5 votos a favor da designación de Francisco Fraga como novo Portavoz e 1 abstención, así coma dúas ausencias, sendo 8 o número total de deputados e deputadas socialistas. Esta decisión foi comunicada, mediante escrito rexistrado na Deputación de Ourense, para informar ao Presidente do cambio na Portavocía do grupo socialista. Recalcou que se tratou dunha decisión legal e estatutaria e que corresponde coa vontade de cambiar o rumbo político do labor feito ata agora. Así mesmo confirmou que a decisión foi consultada co Secretario da Deputación e que recibiron a conformidade a unha decisión baseada na comunicación dun acordo democrático e maioritario que non admite moita discusión.

En declaracións de Fraga Civeira: “Esto supón o comezo dun tempo novo, un novo rumbo na acción política, unha dedicación total dos deputados á actividade política na Deputación e fóra da mesma mediante o contacto permanente con todos os grupos municipais socialistas, cos Alcaldes e Alcaldesas así coma cos compañeiros e compañeiras que están na oposición, para deste xeito atacar o catro piares que definen a política do Partido Popular nesta provincia: un sistema clientelar na adxudicación das obras,un sistema clientelar no reparto das subvencións en función da afinidade política, o reparto das axudas e convenios coas entidades locais en base a criterios partidistas e, por último, a falta de transparencia na contratación de persoal”.

Reiterou, así mesmo, que nin el nin o resto dos compañeiros/as ían perder o tempo en cuestións orgánicas, posto que para elo xa existían os propios órganos e canles do partido socialista. Recalcou que o seu labor se vai centrar no día a día da Deputación e en mellorar as condicións de vida e o futuro dos habitantes da provincia de Ourense.

Esta no seu ánimo dar un xiro político á acción do grupo, nin mellor nin peor á realizada antes senón diferente e consolidarse como alternativa de goberno. Recalcaron o carácter político da decisión e descartaron calquera tipo de cuestión personalista. Este tipo de decisións políticas teñen carácter de normalidade nas organizacións políticas, sempre tendo en conta o mellor para a cidadanía.

Engadiu, Fraga Civeira, que respecta e valora o labor de Nacho Gómez como deputado e avaliou como magnífico o seu desempeño ao fronte da Alcaldía. Manifestou, así mesmo,que agardan o mesmo respecto cara o seu labor que están a ofrecer, así coma a vontade de traballar xuntos e unidos a prol dos intereses da provincia de Ourense.

Recalcou, Francisco Fraga, que sempre destacou o activo que supoñen os Alcaldes e Alcaldesas socialistas, como el mesmo o foi pero que non hai que esquecer a posta en valor dos concelleiros e concelleiras do partido que son os que escollen aos seus deputados e deputadas provinciais. Nembargante, recordou que son os grupos de deputados/as os que escollen ao seu portavoz e polo tanto, tamén o cambian. O mesmo acontece nos grupos municipais ou noutros grupos doutras institucións. Destacou o máximo respecto            que se lles amosa pola autonomía dos grupos municipais e reclama o mesmo respecto paras as decisións adoptadas polo grupo de deputados e deputadas provinciais.

Quixo deixar claro, así mesmo, saíndo ao paso de falsas informacións que a decisión foi tomada por parte da maioría do grupo da Deputación e que a única e primeira reunión que tivera con Manuel Baltar fora no día de hoxe, por motivos de cortesía institucional. “Cadaquén é refén do que di e dono do que cala”, engadiu para zanxar cuestións de índole orgánica que poden distraer á nova dirección política do grupo do seu labor na Deputación.

Respecto das discrepancias que se están a manifestar no seo da organización, Fraga Civeira, recalcou a súa vontade de que se diriman polas canles e nos órganos adecuados e nunca, en ningún caso, poidan afectar ao traballo conxunto do grupo provincial socialista.